IE is JOUW zaak

Wat is IE?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's.

Bent u een ondernemer met een uitgewerkt idee of concept dat u op de markt wilt brengen? Dan kunt u uw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen.


World IP Day 2018

Op 26 april is het Werelddag van de Intellectuele Eigendom: “World IP Day”. Deze dag is door WIPO (World Intellectual Property Organization) in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor het thema intellectueel eigendom en de manier waarop dit innovatie en creativiteit stimuleert. World IP Day 2018 zet dit jaar vrouwelijke uitvinders in het zonnetje. 

Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten biedt u de zekerheid om veilig met uw idee naar buiten te kunnen treden, samen te werken met andere partijen en investeerders aan te trekken.  Intellectuele Eigendom

Basiskennis over intellectuele eigendom kan het verschil maken tussen een succesvol en een minder succesvol bedrijf. Daarom is het belangrijk om te weten welke IE-rechten u heeft. 

Breng uw intellectuele eigendom in kaart

Heeft u een nieuw bedrijf, een nieuw product of een nieuw idee? Dan komt u in aanraking met intellectuele eigendom. De checklist die u hieronder kunt downloaden bevat veel informatie over de verschillende vormen van intellectuele eigendom.

  • Beantwoord de vragen en bekijk welke rechten van toepassing zijn op uw situatie.
  • Het is een interactieve pdf. De onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie.

Download IE-checklist (PDF, 561 Kb) voor België


Merk, model en i-DEPOT

Een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en het i-DEPOT vindt u op de BOIP website. Naar het overzicht

Octrooi

Een overzicht van de tarieven voor het aanvragen van een octrooi vindt u op de website van de FOD Economie


Merk, model en i-DEPOT

BOIP logo

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum  vastleggen in een i-DEPOT.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met ons Informatiecentrum.

 

Neem contact op

Intellectuele Eigendom algemeen

FOD Economie

De Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en is de officiële Belgische instantie voor het beheer en de informatie rond intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder octrooien, auteursrechten, naburige rechten en kwekersrechten.  

Voor vragen kunt u bellen of mailen met ons Contact Center.

Neem contact op

De campagne 'IE is JOUW zaak!' is een gezamenlijk initiatief van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en de FOD Economie.