IE is JOUW zaak!

External video URL

Wat is IE?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's.

Bent u een ondernemer met een uitgewerkt idee of concept dat u op de markt wilt brengen? Dan kunt u uw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen.

World IP Day 2018

Op 26 april is het Werelddag van de Intellectuele Eigendom: “World IP Day”. Deze dag is door WIPO (World Intellectual Property Organization) in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor het thema intellectueel eigendom en de manier waarop dit innovatie en creativiteit stimuleert.

World IP Day 2018 zet dit jaar vrouwelijke uitvinders in het zonnetje. Ook Nederland heeft veel innovatieve vrouwen. Bijvoorbeeld de ontwerpster Pauline van Dongen. Zij heeft een shirt met zonnecellen ontwikkeld, waarmee je een smartphone binnen twee uur kan opladen.

Octrooicentrum Nederland schreef een leuke octrooiblog over innovatieve vrouwen speciaal voor World IP Day.


Waarom vastleggen?

Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten biedt u de zekerheid om veilig met uw idee naar buiten te kunnen treden, samen te werken met andere partijen en investeerders aan te trekken. Intellectueel Eigendom

Basiskennis over intellectuele eigendom kan het verschil maken tussen een succesvol en een minder succesvol bedrijf. Daarom is het belangrijk om te weten welke IE-rechten u heeft. 

Heb ik intellectuele eigendom?

Wilt u weten of u IE hebt? Maak een keuze uit onderstaand schema.

Ik heb een...

...onderneming, stichting, eenmanszaak of dienst

U heeft intellectuele eigendom

Biedt u producten of diensten aan? Wilt u een uitgewerkt idee of concept in de markt zetten? Dan kunt u uw creaties beschermen tegen misbruik of namaak door middel van Intellectuele Eigendom. Intellectuele Eigendom (IE) is een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals uitvindingen, muziek, vormgeving, merken, software, games, teksten en foto's. 

Meer over intellectuele eigendom

Breng uw intellectuele eigendom in kaart

Bepaalde vormen van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld merkrecht, krijgt u door een registratie bij een officiële instantie, zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Omdat verschillende creaties op verschillende manieren beschermd kunnen worden, is het zaak eerst in kaart te brengen welke IE-rechten voor uw onderneming, stichting, eenmanszaak of dienst van toepassing zijn.

Checklist intellectuele eigendom voor Nederland (PDF, 647 Kb)

...bedrijfs-, product-, dienst- of fantasienaam, logo, merk of klank

U heeft een merk

Een merk is de naam, het logo, de vorm, het beeld of de klank die u gebruikt om uw producten of diensten te onderscheiden van die van uw concurrent. Door uw merk te registreren, krijgt u het alleenrecht op het gebruik hiervan voor alle producten en diensten waarvoor u het merkrecht heeft aangevraagd.

Meer over merken

Voordelen merkregistratie?

 • U krijgt het monopolie op uw merk;
 • Uw merk is beschermd tegen misbruik, namaak en piraterij;
 • U kunt het ®-registratieteken gebruiken als teken van professionaliteit;
 • Een geregistreerd merk is meer waard bij verkoop of in licentie geven.

Merk zoekenMerk registreren

...idee, concept, format of software

U kunt uw creaties vastleggen in het i-DEPOT

Wie regelmatig nieuwe ideeën heeft, of concepten, formats of software ontwikkelt, kan deze creaties vastleggen in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Met het i-DEPOT krijgt uw idee een officiële datumstempel. Hiermee kunt u aantonen dat uw idee, concept, (mode)ontwerp, prototype, film, songtekst, scenario, etc. op een bepaald moment al bestond. 

Meer over het i-DEPOT

Voordelen i-DEPOT

 • U heeft een wettelijk bewijs waarop een datum staat;
 •  Nuttig bij een conflict;
 • Voor 36 euro bewaren wij uw idee voor 5 jaar. 

i-DEPOT indienen

Zoeken in i-D Space

...product, ontwerp of model

U heeft een model

Een model (of tekening) is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw model koptelefoon, horloge, koffiezetapparaat, kledingstuk of tas. Door registratie kunt u uw model of tekening (of een combinatie van beide) beschermen tegen anderen die het willen namaken of misbruiken. 

Ook auteursrechtmerkrecht en octrooirecht kunnen een rol spelen bij het beschermen van uw product of ontwerp.

Meer over modellen

Voordelen modelregistratie

 • U krijgt het monopolie op uw model;
 • Uw model is beschermd tegen misbruik, namaak en piraterij;
 • Een geregistreerd model is meer waard bij verkoop of in licentie geven.

Model zoeken

Model registreren

...(song)tekst, foto, illustratie of video

U heeft auteursrecht 

Op tekst, muziek, foto's en film kan auteursrecht rusten. Auteursrecht is gratis en heeft u automatisch, als uw werk origineel is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. U hoeft uw creatie niet te registreren. Door uw songtekst, script of muziek vast te leggen in een i-DEPOT kunnen eventuele misverstanden over het makerschap en de datum van creatie van een werk verholpen worden.

Meer over auteursrecht

Voordelen i-DEPOT

 • U heeft een wettelijk bewijs waarop een datum staat;
 •  Nuttig bij een conflict;
 • Voor 36 euro bewaren wij uw idee voor 5 jaar. 

Zoeken in i-D Space

...een uitvinding

U heeft een octrooi (patent)

Een octrooi of patent beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren. 'Octrooien' en 'patenten' zijn synoniemen. Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide termen.

In Nederland kunt u octrooi aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie vindt u op de website van RVO.

Voordelen octrooiregistratie

 • U krijgt het monopolie op uw uitvinding;
 • Uw uitvinding is beschermd tegen misbruik, namaak en piraterij;
 •  U kunt de hoge kosten van onderzoek en ontwikkeling terugverdienen;
 • Een uitvinding met octrooi is meer waard bij verkoop of in licentie geven.

...een plant(enras), groente-, fruit-, landbouw- of siergewas

U heeft kwekersrecht

Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen. Kwekersrecht wordt toegekend aan een ras en niet aan een soort. Dus bijvoorbeeld: appels zijn een soort en Jonagold is een ras.

Kwekersrecht ontstaat door registratie. Meer informatie over kwekersrecht in Nederland vindt u op de website van de Raad voor de Plantenrassen.

Voordelen kwekersrecht

 • U krijgt het alleenrecht om een nieuw plantenras te telen en te verhandelen;
 • Als eigenaar mag u het ras conditioneren voor vermeerdering, uitvoeren, invoeren of opslaan voor een van deze doelen.

Kwekersrecht vastleggen

Wat kost het?

Sommige IE-rechten ontstaan automatisch, zoals auteursrecht. Andere ontstaan door registratie, zoals het recht op een octrooi, merk, model of plantenras. Voor de registratie gelden wettelijke tarieven.

IE Kostencalculator

Kosten voor een merk, model of octrooi berekent u snel en makkelijk met de IE-kostencalculator.

Overzicht tarieven

Merk, model en i-DEPOT

Een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en het i-DEPOT vindt u op de BOIP website. Naar het overzicht

Octrooi

Een overzicht van de tarieven voor het aanvragen van een octrooi vindt u op de website van RVO.

Kwekersrecht

Een overzicht van alle tarieven voor de aanvraag van kwekersrecht vindt u op de website van de Raad voor de Plantenrassen.

Protéger ma marque, c’est aussi protéger mes créations ainsi que tout ce que j’ai créé jusqu’à présent et tout ce que je continuerai à créer.


Clarisse Crahay
Clarisse Clahay
Atelier Crahay
Déposer ma marque 'Makesenz', c'est protéger mon business et assurer son développement sur le long terme. C'est aussi important à faire pour mieux valoriser son entreprise face à des investisseurs ou repreneurs éventuels.

Sophie Trenteseaux
Sophie Trenteseaux
SENZ sprl
Une invention, c'est une nouvelle technologie. L'inventeur doit encore expérimenter pour trouver de possibles applications. L'i-DEPOT date de façon certaine l'invention et en préserve le secret.
Eric Parein
Eric Parein
Inventeur
Depuis sa création, 'De Beeldmarketeers' aide ses clients à trouver le bon logo pour leur site web ou leur webshop. Nous investissons donc dans nos clients, et cette valeur transparaît dans notre marque. Voilà pourquoi nous avons fait enregistrer notre nom et notre logo.
Marc Vreuls
Marc Vreuls : fondateur/propriétaire
De Beeldmarketeers
Un design est toujours l'expression de sa propre personnalité. Pas de doute : d'autres ne peuvent réaliser ce que vous avez fait. Mais ils peuvent toujours vous copier. Donc, en tant qu'entrepreneur, protégez-vous et consignez vos idées et concepts !
Achraf Bahit
Achraf Bahit
"HYENAS" Art & Fashion
Mon entreprise repose sur mon design. Un sésame qui ouvre tant de portes doit être bien protégé. Grâce au BOIP, j'ai pu mettre en place cette protection et me prémunir de la contrefaçon.
Floor van de Water by LouLou
Floor van de Water
by LouLou

Vragen?

Merk, model en i-DEPOT

BOIP logo

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum  vastleggen in een i-DEPOT.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met ons Informatiecentrum.

Neem contact op

Octrooi

logo rijksdienst voor ondernemend nederland


Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), is dé octrooiverlener van Nederland.

De afdeling Publieksvoorlichting helpt u graag bij uw vragen over octrooien.


 

Neem contact op

Kwekersrecht

Raad voor plantenrassen

 


Voor meer informatie over kwekersrecht in Nederland kunt u terecht bij de Raad voor Plantenrassen.

 

 Neem contact op


Handelsnamen

logo kamer van koophandel


Voor meer informatie over handelsnaamregistratie kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.

Technische innovatie

 

logo ministerie economische zaken en klimaat

Kijk voor meer informatie over technische innovatie op de website van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De campagne 'IE is JOUW zaak!' is een gezamenlijk initiatief van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Raad voor Plantenrassen, Kamer van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

En savoir plus sur la Propriété Intellectuelle? Recevez 4x par an la newsletter pour entrepreneurs.

S'abonner

Suivez-nous sur LinkedIn

Conseils et inspiration pour les entrepreneurs.

Récupérer une partie de vos frais de demande ? Lisez ici comment s’y prendre !

En savoir plus