Seminar 'Trademark Package'

Op donderdag 13 december organiseert BOIP een seminar over de ‘Trademark Package’. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de harmonisatie van het merkenrecht op Europees niveau. In het kader van deze hervorming zijn een nieuwe Verordening (2017/1001) inzake het Uniemerk, alsook een nieuwe Richtlijn (2015/2436) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aangenomen.

Vanaf begin 2019 zal met de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn een aantal zaken veranderen. Een belangrijk deel van de wijzigingen betreft modernisering en vereenvoudiging van procedures. Daarnaast worden de rechten van de merkhouder op verschillende punten versterkt, maar geldt tegelijkertijd ook dat de beperkingen en verweermiddelen uitgebreid worden.

Inschrijven

U kunt zich uiterlijk tot 6 december 2018 inschrijven via onderstaand formulier. Plaatsen worden toegekend in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Meer informatie

Datum
Tijd
13:00
Locatie
BOIP
Kosten
Gratis

Deel deze pagina

My BOIP niet bereikbaar woensdagochtend 22 mei

Lees meer