Nieuwe Gemeenschappelijke mededeling: Bewijs in beroepsprocedures inzake merken

Binnen het European Union Intellectual Property Network is opnieuw een gemeenschappelijke praktijk tot stand gekomen in het kader van de convergentie van praktijken op het gebied van merken. De nieuwe Gemeenschappelijke mededeling, CP12, bevat algemene beginselen met betrekking tot bewijsmateriaal in beroepsprocedures inzake merken. Het gaat met name over de soorten bewijs, de bewijsmiddelen en -bronnen en identificatie van relevante datums, alsmede de structuur en presentatie ervan, en de behandeling van vertrouwelijk bewijsmateriaal. Deze nieuwe Gemeenschappelijke mededeling ziet op het verder vergroten van transparantie, rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor zowel onderzoekers, interne en externe beroepsinstanties als gebruikers.

Nu BOIP geen interne beroepsinstantie heeft is deze Gemeenschappelijke mededeling niet als zodanig op BOIP van toepassing. Dit neemt echter niet weg dat BOIP CP12 wel kan gebruiken als referentiedocument bij de beoordeling van stukken.

 

Deel deze pagina