Jaarverslag 2019

Samen op weg naar een toekomstbestendig BOIP

Volop kansen in de veranderende wereld

Het bedrijfsklimaat waarin BOIP opereert, wordt niet alleen bepaald door de economische omstandigheden maar steeds meer door de verwachtingen van onze klanten en partners.  De wereld om ons heen verandert in een rap tempo en onze klanten en partners verwachten voortdurende innovatie in ons vakgebied en verdere digitalisering van onze dienstverlening. We zien volop kansen voor BOIP. Om relevant en succesvol te zijn en te blijven voor ondernemers in de Benelux, hebben wij een duidelijke strategie ontwikkeld voor de komende jaren: ‘Samen op weg naar een toekomstbestendig BOIP’.

Betrokken medewerkersWegwijs in intellectuele eigendom  in de Benelux

Het doel van onze BOIP strategie? Een organisatie die klaar is voor de toekomst en die zich kan aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Het delen van onze expertise op het gebied van intellectuele eigendom (IE) met ondernemers en onze partners staat hierbij centraal. Om ondernemers in de Benelux wegwijs te maken in de complexe IE-wereld, bouwen wij voort op intensieve samenwerkingen.

Betrokken medewerkers maken BOIP sterker

Een succesvolle organisatie valt of staat met tevreden en betrokken medewerkers. Daarom investeren wij veel in onze mensen, onder andere door talentmanagement. Met als doel om waarde toe te voegen aan onze samenwerkingen met onze klanten en partners, op een open, deskundige, bevlogen en ondernemende manier.

Onze vier strategische pijlers

De BOIP strategie 2019-2024 is gebaseerd op vier pijlers:

  1. Leiderschap
  2. Klantfocus
  3. Operationele topklasse
  4. Samenwerking.

In de video hiernaast lichten we deze toe.


Key figures

 

Merken

depots merken 2019

 

internationale inschrijvingen benelux 2019

benelux depots land van herkomst 2019

 

Modellen

benelux modellen 2019

i-DEPOT

idepots 2019


Jaarverslag 2019

Meer weten over onze resultaten in 2019? Bekijk ons jaarverslag in het venster hiernaast of download het verslag als PDF.

Download BOIP Jaarverslag 2019 (PDF, 932 Kb)

Eerdere jaarverslagen


Projecten en activiteiten 2019

Ragnar GustafssonNieuwe DG – nieuwe strategie

Ragnar Gustafsson nam het stokje over van Directeur-Generaal Edmond Simon, die per 1 juli 2019 met pensioen ging. Ragnar was toen al vijf jaar Adjunct-Directeur-Generaal bij BOIP en ontwikkelde medio 2019 in samenwerking met BOIP medewerkers de nieuwe BOIP strategie, die eind 2019 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Datamanagement – Business Intelligence

De Business Intelligence (BI)-omgeving biedt ons de noodzakelijke informatie voor het optimaal aansturen van processen. Dankzij geavanceerde dashboards en rapportagetools kunnen we bedrijfs- en productieprocessen beter monitoren en managen, ook door het combineren van data van derden. In 2019 werd de BI-tool verder uitgebreid.

BOIP interne activiteitenInterne activiteiten

We hebben veel geïnvesteerd in onze medewerkers. Zo is er aandacht besteed aan de medewerkerstevredenheid , aan de omarming van onze organisatiestrategie en het welzijn van medewerkers.  Tijdens de Energize-me week in november was er bijvoorbeeld aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid. Ook hebben we de inwerkprocedure van nieuwe medewerkers bij BOIP verder geoptimaliseerd (onboarding) en aandacht besteed aan persoonlijke ondernemingsplannen van medewerkers.
Helaas hebben we in 2019 ook afscheid moeten nemen van een aantal collega’s in verband met de reorganisatie. Door de steeds verdere digitalisering van ons primaire proces was dit helaas onvermijdelijk.


Samenwerkingen

SamenwerkingenBenelux samenwerkingen

In 2019 heeft BOIP veel geïnvesteerd in de samenwerking met verschillende IE-partners in de Benelux-landen. BOIP heeft hierin de focus op de merken en modellen. Op het gebied van IE promotie wordt steeds intensiever gewerkt aan de samenwerking met de nationale autoriteiten van de drie Benelux-landen.

Campagne bedrijfsgeheimen

In 2019 heeft BOIP samen met de FOD Economie in België een campagne gelanceerd om het belang van bedrijfsgeheimen onder de aandacht te brengen. Eerder heeft BOIP in 2018 samen met Octrooicentrum Nederland eenzelfde campagne gedaan in Nederland.

BPP

De BOIE (Benelux-Organisatie voor Intellectuele Eigendom) heeft in maart 2019 een Request for Information uitgeschreven voor de doorontwikkeling en het onderhoud van het Benelux Patent Platform (BPP). De drie Benelux-landen gebruiken het BPP voor de uitvoering van hun taken op het gebied van octrooien. 

Samenwerking EUIPO

In 2019 heeft BOIP samen met EUIPO en de Europese lidstaten gewerkt aan meerdere projecten in het kader van het European Intellectual Property Network (EUIPN). Zo is er bijvoorbeeld gezamenlijk nagedacht over het behandelen van de nieuwe merktypes in het kader van het Convergence Programme (CP11) en heeft BOIP deelgenomen aan de werkgroep waarin verbeteringen in TMview zijn ontwikkeld, die hebben geresulteerd in een nieuwe versie van TMview.
Op initiatief van EUIPO nemen we daarnaast deel aan het IT Security Network For Intellectual Property Offices. Het doel van dit netwerk is om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te krijgen.

Samenwerking Darts-ip

In 2019 zijn we met Darts-ip een samenwerking aangegaan. Met de Darts-ip tool, die werkt op basis van artificial intelligence, verbetert BOIP de mogelijkheid om te zoeken op beeldmerken in het Merkenregister. Met de tool kan een gebruiker zoeken op Benelux-merken, Uniemerken en internationale merken die geldig zijn in de Benelux. De tool wordt, samen met een nieuw te bouwen Merkenregister, naar verwachting in 2020 gelanceerd.


Optimaliseren van onze dienstverlening

BOIP online dienstverleningIn 2019 hebben we onze online dienstverlening verder geoptimaliseerd, gewerkt aan de verdere automatisering van de interne werkprocessen en de continuïteit van IT dienstverlening en organisatorische verbeteringen doorgevoerd binnen onze IT-afdeling.

  • Bij het design en de verbetering van applicaties maken we gebruik van de uitkomsten van onze klantbezoeken en klantonderzoeken. In 2019 is een interne werkgroep gevormd die zich hier structureel mee bezighoudt, zodat we nog beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van onze klanten.
  • Het Benelux Merkenregister is volledig herbouwd en biedt veel nieuwe functionaliteiten. Het nieuwe Register gaat naar verwachting live in 2020.
  • We hebben een nieuw merkenregister en website voor CaribIE ontwikkeld.

juridische ontwikkelingen BOIPNa de tariefwijziging per 1 januari 2019, hebben we ons op juridisch vlak bezig gehouden met de nieuwe EU merkenrichtlijn, die op 1 maart 2019 in werking is getreden in de Benelux. Deze omzetting had een aantal aanpassingen in de juridische procedures bij BOIP tot gevolg, zoals de uitbreiding van de absolute en relatieve weigeringsgronden.

In 2019 nam BOIP voor het eerst beslissingen in doorhalingsprocedures. BOIP behandelt nu integraal de beroepszaken tegen weigeringsbeslissingen voor het Benelux-Gerechtshof. In 2019 werd de eerste beslissing van het Benelux-Gerechtshof in een weigeringsberoep genomen.


Over BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT. Meer over BOIP

Wilt u op de hoogte blijven van onze projecten en activiteiten? Kijk dan regelmatig op onze website onder Actueel en volg ons op social media.

BOIP logo

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.