Seminar Trademark Package

Op 13 december 2018 organiseerde BOIP een seminar over de ‘Trademark Package’. Hieronder vindt u de presentaties van de diverse sprekers en een kort verslag van het seminar.

External video URL
 • Opening door Geert Glas, start bij 3:26
 • Tineke Van Hoey, start bij 6:27
 • Olivier Vrins, start bij 24:05
 • Alexander Tsoutsanis, start bij 48:37
 • 1e panelgesprek, start bij 1:18:15
 • Ellen Gevers, start bij 1:36:46
 • Bas Kist, start bij 1:57:30
 • Diter Wuytens, start bij 2:18:12
 • 2e panelgesprek, start bij 2:39:20
 • Afronding door Geert Glas, start bij 2:59:13
 • Afsluiting door Hugues Derème, start bij 3:03:53

Terugblik seminar 13 december

Op donderdag 13 december vond bij BOIP een seminar plaats over de 'Trademark Package'. Ruim 100 deelnemers waren bij het seminar aanwezig.

Dagvoorzitter Geert Glas, advocaat bij Allen & Overy, opende het seminar. Tineke Van Hoey, juriste bij BOIP, gaf eerst een overzicht van de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn. Daarna ging Olivier Vrins, advocaat bij Altius, dieper in op de verhouding tussen merken enerzijds en geografische aanduidingen en plantenrassen anderzijds. Kwade trouw wordt een nieuw thema voor BOIP. Alexander Tsoutsanis, advocaat bij DLA Piper, heeft dit nader toegelicht. Vervolgens vond een panelgesprek plaats tussen de sprekers en deelnemers.

Na de pauze gaf Ellen Gevers, merkengemachtigde bij Knijff, meer uitleg over collectieve en certificeringsmerken. Bas Kist, merkengemachtigde bij Chiever, sloot hierbij aan met een presentatie over de nieuwe merktypes. Nadien gaf Diter Wuytens, jurist bij BOIP, een toelichting bij de praktische aspecten van de aanstaande wijzigingen. Ook deze drie laatste sprekers gingen vervolgens samen met het publiek in discussie tijdens een panelgesprek. Als afsluiter gaf Geert Glas de belangrijkste conclusies van de dag mee.

De presentaties van de diverse sprekers kunt u hieronder downloaden.

External video URL
External video URL

Over de Trademark Package

Het BVIE wordt aangepast aan de nieuwe Europese Merkenrichtlijn (Richtlijn 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). Deze nieuwe stap in de harmonisatie van het merkenrecht op Europees niveau vereist verschillende aanpassingen in de Benelux wetgeving, wat in een Protocol tot wijziging van het BVIE is geformaliseerd. Dit Protocol is op 11 december 2017 door de Benelux-landen ondertekend.

Een belangrijk deel van de wijzigingen betreft modernisering en vereenvoudiging van procedures. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Merken kunnen voortaan ook anders dan grafisch worden weergegeven (bijvoorbeeld klankmerken met een MP3-bestand).
 • De uitsluitingsgronden en daarmee de gronden voor oppositie- en doorhalingsprocedures worden uitgebreid en geharmoniseerd.
 • Het vereiste van duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten wordt conform het IP-Translator arrest (HvJEU, C‑307/10, 19 juni 2012) gecodificeerd.
 • Er wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd.

Daarnaast worden de rechten van de merkhouder op verschillende punten versterkt, maar geldt tegelijkertijd ook dat de beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid. Zo worden de mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame, tegen voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk en tegen namaakgoederen in transit vastgelegd. Anderzijds worden de mogelijkheden voor verweerder om bewijs van instandhoudend gebruik te vragen uitgebreid, worden de voorwaarden voor refererend merkgebruik aangescherpt en is optreden door de merkhouder voortaan niet alleen uitgesloten tegen gebruik van beschrijvende tekens, maar ook tegen gebruik van (anderszins) niet-onderscheidende tekens.

Op de website van het Secretariaat-Generaal van de Benelux zijn het Protocol en de Gemeenschappelijke memorie van toelichting te vinden. Inmiddels is het protocol door de drie Benelux-landen geratificeerd en het aangepaste BVIE zal op 1 maart 2019 in werking treden.

Uiteraard zullen wij nog nadere informatie verstrekken over de praktische gevolgen die de wijzigingen voor merkhouders hebben.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de TM Package? Neem gerust contact op met onze afdeling Juridische Zaken.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.