Oppositienummer 2007764

Datum
Ingeroepen merk
BAIE SAINT GEORGE
Bestreden merk
ST GEORGE
Depotnummer
1246310
Besluit
Gedeeltelijk toegewezen
Status
Beroep