Toelichting beroepszaken weigering

Afkorting:

BER BE uitspraak in beroep van het Hof van Beroep te Brussel
BER LU uitspraak in beroep van het Cour d’appel te Luxemburg
BER NL uitspraak in beroep van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage
BER BE (concl. A-G) Hof van Beroep te Brussel (conclusie van de Advocaat-Generaal)
BGH Benelux-Gerechtshof
BGH (concl. A-G) Benelux-Gerechtshof (conclusie van de Advocaat-Generaal)
CASS BE uitspraak in cassatie in België
CASS LU uitspraak in cassatie in Luxemburg
CASS NL uitspraak in cassatie in Nederland
CASS BE (concl. A-G) beroep in cassatie in België (conclusie van de Advocaat-Generaal)
CASS LU (concl. A-G) beroep in cassatie in Luxemburg (conclusie van de Advocaat-Generaal)
CASS NL (concl. A-G) beroep in cassatie in Nederland (conclusie van de Advocaat-Generaal)
HvJEU Hof van Justitie van de Europese Unie
HvJEU (concl. A-G) Hof van Justitie van de Europese Unie (conclusie van de Advocaat-Generaal)

 

Zaterdag 22 februari 2020 : Onderhoudswerkzaamheden i-DEPOT

Lees meer