banner IE voucher actie
banner IE voucher actie

Deel van uw aanvraagkosten terugkrijgen? Lees hier hoe!

In 2021 kunnen ondernemers die hun merk of model willen registreren, gebruik maken van de actie "IE-voucher" om een deel van de aanvraagkosten terug te krijgen. Deze actie is een initiatief van de Europese Commissie, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de bevoegde instanties op nationaal niveau. Voor merken en modellen is dat de Benelux Office for Intellectual Property.

Het doel van de actie is om bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen in de Benelux of de EU. Hieronder vindt u meer informatie over de actie en de voorwaarden.

IE-Voucher

 


Wat houdt de actie in?

De IE-voucher

In 2021 kunt u als KMO/MKB bedrijf maximaal 50% van de basiskosten van uw merk- of modelaanvraag retour krijgen door gebruik te maken van de intellectuele eigendomsvoucher (IE-voucher). De IE-voucher is bestemd voor alle in de EU gevestigde ondernemingen die voldoen aan de definitie van een KMO/MKB zoals opgesteld door de Europese Commissie.

U kunt de IE-voucher voor de tweede periode aanvragen vanaf 1 maart 2021.

Welke kosten kan ik terugkrijgen?

Alleen de basis aanvraagkosten komen in aanmerking voor deze gedeeltelijke vergoeding:

 • Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat 122 euro (50% van 244 euro).
 • Voor de aanvraag van een Benelux-model is dat 75 euro (50% van 150 euro).
 • De IE-voucher kunt u ook gebruiken voor een gedeeltelijke vergoeding van een Europese merk- of modelaanvraag.

Het 'Ideas Powered for Business SME Fund' maakt ook een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van pre-diagnostische IE-diensten (“IP scan” ) mogelijk. Deze dienst is op dit moment echter (nog) niet beschikbaar voor KMO/MKB bedrijven in de Benelux.

Voor wie geldt de actie?

Om voor de IE-voucher in aanmerking te komen, moet uw bedrijf voldoen aan de definitie van een KMO / MKB zoals opgesteld door de Europese Commissie. Dit hangt onder meer af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal. In het algemeen geldt dat:

 • een KMO/MKB minder dan 250 medewerkers in dienst heeft
 • een KMO/MKB een jaaromzet heeft die lager is dan 50 miljoen euro
 • het balanstotaal van het KMO/MKB de 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Via de Engelstalige online KMO/MKB-toets van de Europese Commissie kunt u toetsen of uw onderneming beschouwd wordt als een KMO/MKB onderneming. 

Cheque PI

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de toekenning van de IE-voucher zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De IE-voucher kan alleen worden aangevraagd door KMO/MKB bedrijven die voldoen aan de definitie van het KMO/MKB zoals vastgesteld door de Europese Commissie.
 2. De IE-voucher moet door u, de onderneming zelf, via een speciaal formulier worden aangevraagd bij EUIPO. U kunt de IE-voucher dus niet aanvragen via een IE-professional (in het geval dat deze de merk- of modelregistratie voor u aanvraagt). 
 3. Maximaal 50% van de gemaakte kosten wordt vergoed tot een maximum van 1.500 euro. U kunt dus voor meerdere merk- en of modelaanvragen tegelijk een gedeeltelijke vergoeding aanvragen. Alleen de basis registratiekosten komen hiervoor in aanmerking. Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat 122 euro (50% van 244 euro). Voor de aanvraag van een Benelux-model is dat 75 euro (50% van 150 euro).
 4. Iedere aanvrager mag in 2021 slechts 1 IE-voucher aanvragen. Deze aanvraag mag meerdere Benelux of Europese merk- en of modellen bevatten.

Let op: als u gebruik wilt maken van de IE-voucher, kunt u uw Benelux of Europese merk- of modelregistratie(s) pas aanvragen nadat u hiervoor officieel toestemming heeft gekregen van EUIPO. Als u uw merk- of modelregistratie aanvraagt voordat u de IE-voucher aanvraagt, dan wordt de IE-voucher niet aan u uitgekeerd. Houd daar rekening mee in de timing van de aanvraag.

Uitgebreid document EUIPO oproep tot aanvraag


Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van deze actie volgt u twee stappen:

 1. Het aanvragen van de IE-voucher.
 2. Het verzilveren van de IE-voucher (nadat deze door EUIPO is toegekend).

Stap 1: De IE-voucher aanvragen

Er zijn 5 periodes waarbinnen u een IE-voucher kunt aanvragen. De tweede periode start op 1 maart 2021.

Aanvraagperiode IE-Voucher

In iedere periode is 4 miljoen euro beschikbaar. Het aanvragen van een IE-voucher werkt volgens het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt' principe. We kunnen niet garanderen dat de IE-Voucher nog beschikbaar is in de periode dat u die aanvraagt. Dus zorg dat u er snel bij bent! 

 1. De aanvraag voor toekenning van de IE-voucher dient u in bij EUIPO binnen één van bovengenoemde periodes via een speciaal formulier (de button naar dit formulier vindt u direct onder Stap 7). Dit moet u doen vóórdat u uw model- of merkregistratie aanvraagt bij BOIP of EUIPO.
 2. Om de IE-voucher te kunnen aanvragen, heeft u de volgende gegevens nodig:
  - Uw bankgegevens en een bankafschrift waarop de naam van het bedrijf als rekeninghouder, het IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code vermeld staan.
  - Een BTW verklaring. 
 3. Na indiening ontvangt u een e-mail met ontvangstbevestiging en het referentienummer van de  aanvraag voor de IE-Voucher. Dit nummer wordt gebruikt in alle communicatie rondom deze aanvraag, dus bewaar dit goed! Dit nummer hoeft u niet te vermelden in uw merk- of modelaanvraag bij BOIP.
 4. De toekenning van aanvraag door EUIPO gebeurt in principe binnen een maand via een ondertekend toekenningsbesluit. De toekenning verloopt volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. We kunnen dus niet garanderen dat de IE-Voucher nog beschikbaar is in de periode dat u die aanvraagt.
 5. Als uw aanvraag in de ene periode wordt afgewezen, kunt u wel nog een aanvraag indienen in een andere periode. Dient u tijdens een periode meer dan één aanvraag in, wordt alleen de eerste aanvraag in behandeling genomen.
 6. Binnen 30 dagen na ontvangst van het toekenningsbesluit, dient u uw Benelux merk- en of model aanvra(a)g(en) in bij BOIP. Heeft u nog geen goedkeuring van EUIPO op het moment dat u uw merk- of modelregistratie aanvraagt, dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor uitbetaling van de teruggave.
 7. Nadat uw IE-voucher is toegekend, dient u deze zelf te verzilveren via een terugbetalingsverzoek.

Direct de IE-voucher aanvragen 

IE-Voucher

 

Stap 2: De IE-voucher verzilveren

Nadat u uw merk- of modelregistratie(s) heeft aangevraagd, moet u zelf de IE-voucher verzilveren. Dit werkt als volgt:

 1. Om de IE-voucher te laten uitkeren, klikt u op de link in het terugbetalingsbesluit dat u van EUIPO heeft ontvangen. Nadat u het betalingsbewijs heeft toegevoegd (op voorwaarde dat de bij de aanvraag ingediende informatie correct is), wordt de IE-voucher binnen een maand door EUIPO aan u uitgekeerd.
 2. Vraag uitbetaling van de IE-voucher aan binnen 30 dagen na uw aanvraag voor merk- of modelregistratie. De uitbetaling is niet afhankelijk van het slagen van uw merkregistratie: als uw merkregistratie geweigerd wordt, kunt u alsnog terugbetaling aanvragen.

Over ons

De IE-voucher wordt verstrekt vanuit het ‘Ideas Powered for Business SME Fund’. Dit is een initiatief van de Europese Commissie EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de bevoegde nationale instanties om Europese bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen in de Benelux, afzonderlijke landen binnen de EU of voor de hele EU in één keer. Voor de registratie van merken en modellen in de Benelux is BOIP de bevoegde instantie.

Cosme fundeuipo logoIdeas Powered for Business

BOIP logo

 

 

Over BOIP

Bij het registreren van een merk of model maakt u de keuze voor welke landen u uw merk wilt beschermen. Bent u alleen actief in de Benelux of een deel ervan? Dan is de meest logische keuze om uw merk of model in de Benelux te registreren. Dat doet u bij ons, het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.

Over EUIPO

euipo logoBent u als ondernemer ook buiten de Benelux actief? Dan zijn er diverse mogelijkheden om uw merk of model buiten de Benelux te registreren. Dit kan in één keer voor de hele Europese Unie of voor een of meer landen samen. Wilt u uw merk of model voor de hele Europese Unie in één keer registreren dan doet u dat via EUIPO. Dat is de officiële instantie voor de registratie van een Europees merk of model.

Wilt u uw merk of model slechts in een aantal Europese landen registreren en misschien ook landen daarbuiten dan doet u een internationale registratie via WIPO. De IE-voucher kan niet worden gebruikt voor internationale registraties. 

Heeft u vragen over de keuze waar u uw merk of model wilt registreren, neem dan contact op met ons informatiecentrum of met één van onze partners hieronder.

In deze actie werken wij samen met:

FOD Economie

FOD Economie

www.fgov.be

Ministerie van Economische Zaken en klimaat

Ministerie van EZK

www.ez.nl