Inwerkingtreding diverse wijzigingsprotocollen BVIE

 1. Protocol 21 mei 2014 met betrekking tot de nieuwe bevoegdheden van het Benelux Gerechtshof:
 • Beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen van BOIP werden overgedragen van de drie Hoven van Beroep in Den Haag, Brussel en Luxemburg naar één centrale instantie: het Benelux Gerechtshof;
 • Uitbreiding van de beroepsmogelijkheden; BOIP geen partij in beroepen tegen oppositie- en doorhalingsbeslissingen;
 • Nieuwe structuur en nieuwe samenstelling van het Benelux Gerechtshof; 2de kamer voor beroep, 1ste kamer voor cassatie; beroep tegen beslissingen BOIP is in volle omvang; nieuw procesvoeringsreglement .
 1. Protocol 16 december 2014 met betrekking tot oppositie en invoering van een doorhalingsprocedure voor merken:
 • Aanpassing in Uitvoeringsreglement BVIE;
 • Aanpassing van oppositie: toevoeging van een nieuwe (relatieve) grond in verband met bekende merken;
 • Implementatie van doorhalingsprocedure: conform de wens van Benelux-gebruikers een ‘slanke’ versie, dus alleen in relatie tot de (absolute en relatieve) gronden waarin BOIP al ervaring heeft opgebouwd en een vervalverklaring (met name non-usus).

De implementatie van dit protocol levert een bijdrage aan een schoner register. Ook heeft BOIP een voorsprong behaald op de komende implementatie van de “TM Package”, waarin de administratieve doorhalingsprocedure verplicht wordt.

 1. Protocol 11 december 2017 met betrekking tot omzetten EU richtlijn 2015/2436 (voorbereidingen implementatie TM package). De belangrijkste wijzigingen:
 • Definitie van het merk (afschaffen van de grafische weergave, ruimte voor nieuwe merktypes, waaronder geluids-, patroon-, hologram- en multimediamerk);
 • Nieuwe absolute en relatieve gronden: vorm “of een ander kenmerk”, geografische aanduidingen, kwekersrechten, agentmerken, kwade trouw;
 • Meer rechten voor gebruikers (vergelijkende reclame, transitgoederen, woordenboeken);
 • Versterkte verplichting van gebruik;
 • Oude collectieve merken opgesplitst in collectieve merken ‘nieuwe stijl’ en certificeringsmerken;
 • Doorhalingsprocedure verplicht in alle lidstaten, uitbreiding van de gronden.

Technisch onderhoud op maandag 27 januari

Lees meer