Zoeken in het Merkenregister

In het Benelux Merkenregister vindt u alle merkregistraties en lopende aanvragen die geldig zijn in de Benelux.

Het register bevat Benelux-merken, Uniemerken en internationale merken.

 • Benelux-merken zijn geldig in de drie Benelux-landen (België, Nederland, Luxemburg). BOIP registreert en beheert deze merken.
 • Uniemerken zijn geldig binnen de landen van de Europese Unie. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) registreert en beheert deze merken.
 • Internationale merken zijn geldig voor meerdere landen binnen en buiten Europa. De World Intellectual Property Organisation (WIPO) registreert en beheert deze merken. Internationale aanvragen gebaseerd op een Benelux-merk staan niet in het register. U vindt deze merken wel in het register als Benelux-merk.

Ik zoek uitleg over:

Merk zoeken

 • Geef  één of meerdere woorden in;
 • Gebruik eventueel een wildcard: zet achter, voor of tussen een woord (of een gedeelte van een woord) een *. Eén of meer karakters worden dan vervangen, u krijgt een uitgebreider zoekresultaat.

Zoeken m.b.v. "OR" en "NOT" is niet mogelijk.

Voorbeeld wildcard zoekoptie

Merk opvragen

Zoekt u een specifiek merk?

 • Typ het registratie- of depotnummer in;
 • Kies het juiste register: Benelux, Europees of Internationaal

Benelux-merken kennen twee nummers:

 1.  Depot: Dit is een merkaanvraag. De registratieprocedure is nog niet afgerond.
 2. Inschrijving: Dit is een ingeschreven (geregistreerd) merk.

Uniemerken en Internationale merken kennen geen onderscheid in depot- en inschrijvingsnummer.

Geavanceerd zoeken

Via de optie 'Geavanceerd zoeken' kunt zoeken op onderstaande criteria. U kunt ook zoekcriteria combineren.

Woordmerk
Zie: Merk zoeken.

Wenen codes
Een beeldmerk (logo) kunt u opzoeken d.m.v. een toegekende code. Alle beeldmerken worden ingedeeld volgens een internationale standaard, de Wenen classificatie. BOIP hanteert de 5de editie van deze classificatie.

 1. Klik op het loepje (icoontje). Geef een zoekterm in (meervoud). Bijvoorbeeld fietsen.
 2. Selecteer uit de lijst de gewenste categorie, bevestig met OK.
 3. Het veld van de Wenen codes is nu ingevuld, klik op de knop Zoeken.
 4. Het resultaat is een lijst met beeldmerken die in de gekozen categorie zitten.

Voor een verfijning van het resultaat kunt u zoekcriteria combineren. Bijv. met de Nice classificatie.

Nice classificatie
Een merk in een bepaalde producten- of dienstencategorie kunt u opzoeken door een selectie uit de Nice classificatie te maken. Een merkregistratie is altijd voor bepaalde producten en/of diensten. Deze waren en diensten zijn gerangschikt in klassen volgens een internationale standaard, de Nice classificatie.

 1. Klik op het loepje (icoontje). Geef een zoekterm in. Bijvoorbeeld bier
 2. Selecteer uit de lijst de gewenste waren of diensten, bevestig met OK.
 3. Het juiste klassenummer van  de Nice classificatie is nu ingevuld, klik op de knop Zoeken.  Het resultaat is een lijst met merken aangevraagd voor die waren- of dienstenklasse.

Voor een verfijning van het resultaat kunt u zoekcriteria combineren. Bijv. met woordmerk (zie hierboven).

Deposant
Voor het zoeken van een merk van een bepaalde deposant (merkhouder) maakt u een keuze uit ons klantenbestand.

 1. Klik op het loepje (icoontje). Geef een zoekterm in. Bijvoorbeeld Jansen.  
 2. Selecteer uit de lijst de gewenste deposant. Het veld van de Deposant is nu ingevuld, klik op de knop Zoeken.
 3. Het resultaat is een lijst met merken van die bepaalde deposant.

Datums
Voor het zoeken binnen een bepaalde periode geeft u een begin- en einddatum in.

Alleen Benelux merken worden getoond.

U kunt zoeken op:

 • depots (lopende merkaanvragen)
 • inschrijvingen (registraties)
 • vernieuwingen (verlengingen)
 • doorhalingen
 • intrekkingen.

Zoekresultaten

De resultaten zijn ingedeeld in kolommen. Alle gegevens van een merk kunt u opvragen door op het merk of het nummer te klikken.

Krijgt u de melding ‘maximaal aantal zoekresultaten bereikt’? Er worden maximaal 1.000 resultaten per zoekvraag getoond. Probeer uw zoekvraag te verfijnen door bijvoorbeeld zoekcriteria te combineren. Zie: Geavanceerd zoeken.

Reg
Afkorting van: register.
In deze kolom vindt u een indicatie van het register:

 • BNL: Benelux merk
 • EUR: Uniemerk
 • INT: Internationaal

Klikt u op een Uniemerk of internationaal merk, dan wordt u doorgeleid naar de registers van de betreffende organisaties. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en juistheid van de gegevens.

Merk
Tekst van het woordmerk of tekst van de woordelement van een beeldmerk.
Bij een zuiver beeldmerk staat Beeldmerk.

Merk nr
Afkorting van: merknummer
In deze kolom vindt u het nummer van het merk.

D
In voorkomend geval. Dit is de indicatie dat het om een depot (lopende aanvraag) gaat.

Anciënniteit
Voor een merk is anciënniteit van een Uniemerk ingeroepen. Het Benelux-merk is mogelijk niet meer geldig maar de rechten blijven bestaan onder het Uniemerk.

Uw zoekvraag levert geldige merken op. Toch kan het voorkomen dat u in het resultaat ziet dat de vervaldatum van een merk is verstreken. Waarom?

 • Een vernieuwing kan tot een half jaar na vervaldatum aangevraagd worden. Een vernieuwing is de verlenging van de geldigheidsduur met 10 jaar.
 • Het merk is inderdaad vervallen. Deze merken worden nog wel getoond omdat de wetgeving er in voorziet dat een merkhouder binnen 2 jaar (voor collectieve merken 3 jaar) het recht op zijn merk door middel van een nieuw depot opnieuw kan claimen. Een vervallen merk is dus niet persé een ‘vrij’ merk.
 • Er is anciënniteit ingeroepen. Het Benelux merk is niet meer geldig, maar de rechten blijven bestaan onder een Uniemerk.

Via het nummer zijn ook niet geldige merken op te roepen. Dit zijn merken die (vanaf 1995) werden doorgehaald,  ingetrokken, geweigerd of waarvan de vervaldatum is verstreken.

Afschrift bestellen

Een afschrift (detailoverzicht) van een Benelux-merk kunt u zelf printen. Klik hiervoor op de knop 'Afdrukken'.

Heeft u een gewaarmerkt afschrift nodig? Vraag deze aan via de knop ‘Bestellen’.

 

Status

In het register heeft ieder merk en wijzigingsverzoek (mutatie) een statusaanduiding.

Depot ontvangen

Status Betekenis
Aanvraag ontvangen De aanvraag is ontvangen en zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.
In behandeling De aanvraag is in behandeling.
In behandeling, in afwachting van reactie gemachtigde/deposant De aanvraag is in behandeling, de onderzoeker (verantwoordelijke dossier) heeft om gegevens/informatie gevraagd.

Aanvraag gepubliceerd (geen spoedinschrijving)

Status

Betekenis
Publicatie aanvraag De aanvraag tot inschrijving van een merk is gepubliceerd. Publicatie is nodig voor het eventueel instellen van een oppositie door derden. Oppositie betekent bezwaar maken tegen de inschrijving van een merk. Op basis van de gegevens zoals bekend bij de publicatie van het depot kan een derde bepalen of zijn recht wordt aangetast. De termijn voor het indienen van een oppositie start na de publicatie van het depot.
Herpublicatie aanvraag Vanwege een door het Bureau gemaakte vergissing is de aanvraag tot inschrijving van een merk opnieuw gepubliceerd. Een nieuwe termijn voor het indienen van een oppositie gaat in.
Beoordeling op absolute gronden in orde Het Bureau heeft de taak om iedere aanvraag tot inschrijving van een merk te onderwerpen aan een zogenaamde beoordeling op absolute gronden. Bij deze beoordeling wordt bepaald of het gedeponeerde teken wel een merk kan vormen. Is de beoordeling op absolute gronden in orde, dan is het merk geaccepteerd.
Voorlopige beslissing tot weigering Het Bureau heeft de taak om iedere aanvraag tot inschrijving van een merk te onderwerpen aan een zogenaamde beoordeling op absolute gronden. Bij deze beoordeling wordt bepaald of het gedeponeerde teken wel een merk kan vormen. Een voorlopige beslissing tot weigering is genomen. De reden staat vermeld in de aan de deposant/gemachtigde gestuurde brief. Tegen een weigering kan bezwaar worden ingediend.
Beslissing weigering, beroepstermijn loopt De voorlopige beslissing tot weigering is omgezet in een besluit tot weigering. Een beroep kan ingediend worden bij de rechter.
Beroep tegen weigering ingediend Een beroep tegen de weigering is ingediend.
Definitieve weigering tot inschrijving De weigering is definitief geworden. De beroepstermijn is voorbij. Het recht is komen te vervallen.
Oppositie gestart Er is een ontvankelijke oppositie tegen de aanvraag ingesteld.
Beroep tegen oppositiebeslissing aangetekend Beroep tegen de oppositiebeslissing is ingediend.
Oppositie beëindigd De oppositie is afgesloten. In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van de optie oppositie beëindigd, dus ook als er een beslissing is genomen waartegen geen beroep meer ingesteld kan worden gesteld.
Merk ingeschreven De procedure is afgerond. Het merk is ingeschreven/geregistreerd.
Doorhalingsprocedure gestart Er is een nietig- of vervallenverklaring ingediend

Spoedinschrijving akkoord

Status Betekenis
Publicatie spoedinschrijving Het merk is ingeschreven en gepubliceerd.
Noot: deze inschrijving kan nog wel geweigerd worden op absolute gronden of er kan oppositie tegen ingesteld worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een doorhaling van de inschrijving.
Beoordeling op absolute gronden in orde Het Bureau heeft de taak om iedere aanvraag tot inschrijving van een merk te onderwerpen aan een zogenaamde beoordeling op absolute gronden. Bij deze beoordeling wordt bepaald of het gedeponeerde teken wel een merk kan vormen. Is de beoordeling op absolute gronden in orde, dan is het merk geaccepteerd.
Voorlopige beslissing tot weigering Het Bureau heeft de taak om iedere aanvraag tot inschrijving van een merk te onderwerpen aan een zogenaamde beoordeling op absolute gronden. Bij deze beoordeling wordt bepaald of het gedeponeerde teken wel een merk kan vormen. Een voorlopige beslissing tot weigering is genomen. De reden staat vermeld in de aan de deposant/gemachtigde gestuurde brief. Tegen een weigering kan bezwaar worden ingediend.
Beslissing weigering, beroepstermijn loopt De voorlopige beslissing tot weigering is omgezet in een besluit tot weigering. Een beroep kan ingediend worden bij de rechter.
Beroep tegen weigering ingediend Een beroep tegen de weigering is ingediend.
Definitieve weigering tot inschrijving De weigering is definitief geworden. De beroepstermijn is voorbij. Het recht is komen te vervallen.
Oppositie gestart Er is een ontvankelijke oppositie tegen de aanvraag ingesteld.
Beroep tegen oppositiebeslissing aangetekend Beroep tegen oppositiebeslissing is ingediend.
Oppositie beëindigd De oppositie is afgesloten. In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van de optie oppositie beëindigd, dus ook als er een beslissing is genomen waartegen geen beroep meer ingesteld kan worden gesteld.
Merk ingeschreven De procedure is afgerond. Het merk is geregistreerd/ingeschreven.

Merk

Status Betekenis
Ingetrokken De aanvraag is op verzoek van de indiener buiten behandeling gelaten.
Aanvraag buiten behandeling gelaten De aanvraag is buiten behandeling gelaten.
Ingetrokken (oppositie) De aanvraag is op verzoek van de indiener buiten behandeling gelaten.
Merk ingeschreven De procedure is afgerond. Het merk is geregistreerd (ingeschreven).
Anciënniteit ingeroepen Anciënniteit van het Benelux merk is ingeroepen bij het Uniemerk.
Vervallen Het merk is niet meer geldig. De geldigheidsduur van de inschrijving is verstreken of de aanvraag tot inschrijving van het merk (het depot) is buiten behandeling gelaten.
Vervaldatum verstreken, 'délai de grâce' voor vernieuwing is nog niet afgelopen De geldigheidsduur van de inschrijving is verstreken, maar de merkregistratie kan nog vernieuwd worden.
Doorgehaald Het merk is niet meer geldig. Het recht op het merk is vrijwillig opgezegd.
Doorgehaald Het merk is niet meer geldig. Het recht op het merk is op bevel van een rechter opgezegd.
Doorgehaald (weigering absolute gronden) Het merk is niet meer geldig als gevolg van een weigering.
Doorgehaald (oppositie) Het merk is niet meer geldig als gevolg van een oppositie.
Doorgehaald (doorhalingsprocedure) Het merk is niet meer geldig als gevolg van een doorhalingsprocedure

Mutatie

Status Betekenis
Wijzigingsverzoek ontvangen Het wijzigingsverzoek is ontvangen.
In behandeling onderzoeker Het wijzigingsverzoek is in behandeling.
In behandeling onderzoeker, in afwachting van reactie gemachtigde/deposant Het wijzigingsverzoek is in behandeling, de onderzoeker (verantwoordelijke dossier) heeft om gegevens/informatie gevraagd.
Wijziging gepubliceerd De wijziging is verwerkt in het register.

Zoeken in publicaties

Aantekeningen in het Merkenregister worden gepubliceerd. In plaats van op een merk of houder te zoeken, kunt u ook op de diverse publicaties zoeken.

 1. Geef een begin- en einddatum in om te zoeken binnen een bepaalde periode;
 2. Maak een keuze uit één van deze rubrieken:
 • Inschrijvingen
 • Vernieuwingen
 • Depot- en spoedinschrijvingen
 • Wijzigingen
 • Doorhalingen
 • Weigeringen

Voorkeuren

De standaardindeling van de lijst met zoekresultaten kunt u wijzigen. U kunt bijvoorbeeld kolommen toevoegen of het aantal resultaten per pagina instellen.