Zoeken in het Merkenregister

De zoekresultaten begrijpen

Merkenregister zoekresultaten begrijpenU heeft gezocht in het Merkenregister om te controleren of uw merk al bestaat in de Benelux.

Drie scenario’s kunnen zich voordoen:

Mijn merk: staat nog niet in het Merkenregister

Als uw merk nog niet in het register voorkomt en u zeker weet dat uw merk onderscheidend is, kunt u bij ons een merkregistratie aanvragen of dit laten doen door een IE-professional.

Mijn merk: staat identiek in het Merkenregister

Als uw merk al identiek voorkomt in het Merkenregister, controleer dan of de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd overeenkomen met de producten en diensten waarvoor u uw merk gebruikt of wilt gebruiken. Twee voorbeelden:

 1. U wilt het woordmerk Ajax aanvragen voor brandblussers, maar het identieke woord is al ingeschreven als merk voor blusdekens.
  De kans bestaat dat u met uw merk inbreuk pleegt op het merkrecht van een andere partij. Om een conflict te voorkomen, kunt u het beste stoppen met het gebruik van uw merk voor de betreffende producten en diensten en een nieuw merk bedenken, waarmee u niet in het vaarwater van andere partijen komt. Een IE-professional kan u hierover adviseren.
 2. U wilt een woordmerk Ajax aanvragen voor brandblussers, maar het identieke woord is al ingeschreven als merk voor tandenborstels.
  De producten en diensten waarvoor u uw merkregistratie wilt aanvragen stemmen niet overeen met het gelijkende merk dat u in het register hebt gevonden. U kunt uw merkregistratie aanvragen. Let er wel op dat uw merk niet overeenstemt met een merk dat bekend is in de Benelux. Het is geen goed idee om dit merk aan te vragen, zelfs niet voor andere producten en diensten. Raadpleeg in dit geval een IE-professional voor advies.

Vraagt u zich af welke merken mogelijk een risico vormen voor uw merkaanvraag? Vergeet niet dat anderen bezwaar kunnen maken tegen uw aanvraag, bijvoorbeeld als uw merk identiek is aan of sterk lijkt op een merk dat eerder is geregistreerd voor dezelfde of gelijksoortige producten en diensten. Bij twijfel is het verstandig advies te vragen bij een externe IE-professional.

Heeft u moeite om de resultaten van uw zoekopdracht te interpreteren, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Let op: Bent u van plan een merk te registreren voor de Benelux? Dan moet u niet alleen controleren of uw merk al bestaat door te zoeken in het register. U moet ook nagaan of uw merk onderscheidend is.

Mijn merk: staat niet in het merkenregister, maar wel een merk dat er op lijkt

Voorbeeld: U wilt het merk Ajax deponeren voor brandblussers, maar er bestaat al een merk Ajaks dat ingeschreven is voor brandblussers. Of u heeft een zoekactie gedaan in ons register op basis van een afbeelding en krijgt als resultaat verschillende beelden die enigszins lijken op het logo dat u wilt gaan gebruiken.

U wilt dan natuurlijk weten of deze zoekresultaten een probleem voor uw eigen merkaanvraag kunnen vormen (of de houder van het oudere merk met succes bezwaar kan maken tegen uw merkaanvraag). Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig te geven en zal afhangen van de individuele omstandigheden van ieder geval. We lichten dit hieronder toe.

Als er bij het zien van het merk dat u wilt aanvragen mogelijk verwarring kan ontstaan bij het Benelux-publiek, dan zou een oudere merkhouder in principe met succes bezwaar kunnen maken tegen uw merkaanvraag. Met verwarring bedoelen we dat het publiek kan denken dat de producten of diensten die u onder het aangevraagde merk wilt aanbieden eigenlijk afkomstig zijn van de houder van het oudere ingeschreven merk. 

Maar: het bestaan van overeenstemming tussen merken en/of tussen producten en diensten, en de vraag of er sprake kan zijn van verwarring zal steeds geval per geval opnieuw bekeken moeten worden op basis van de concrete omstandigheden en de geldende juridische principes. Heeft u uitleg nodig m.b.t. de interpretatie van de resultaten van uw zoekopdracht, neem dan contact op met ons Informatiecentrum. Wilt u concreet advies m.b.t. bestaande merken die mogelijk een risico vormen voor uw merkaanvraag? Win dan advies in bij een externe IE-professional.

Let op: Bent u van plan een merk te registreren voor de Benelux? Dan moet u niet alleen controleren of uw merk al bestaat door te zoeken in het register. U moet ook nagaan of uw merk onderscheidend is.


Let op: een zoekresultaat is en blijft slechts een indicatie.


Mijn zoekopdracht formuleren

Merkenregister zoekopdracht formuleren

In ons register kunt u via ‘Eenvoudig zoeken’ zoeken op merken, maar ook op depot- en inschrijvingsnummers van merken.

Let op: U krijgt niet alleen resultaten te zien die identiek zijn aan uw zoekopdracht, maar ook resultaten waarin uw zoekopdracht exact voorkomt, ongeacht waar in het merk.

Voorbeeld 1:
Zoekt u op ‘4’, dan vindt u niet alleen de merken 4, maar tevens merken waarin het cijfer 4 voorkomt.

Voorbeeld 2:
Iemand zoekt op ´cola´. Dan krijgt hij o.a. onderstaande zoekresultaten. Deze bevatten dus niet alleen het exacte woord ´cola´, maar ook woorden waarin de letters ´cola´ voorkomen, zoals ´colac´ en ´COLAD´ :

Voorbeeld zoekresultaten Benelux merkenregister

Van elk Benelux-merk ziet u:

Van Uniemerken (EU) en internationale merken ziet u alleen het depotnummer, de depotdatum en de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Als u klikt op ´Meer details´ wordt u doorgestuurd naar het Europese resp. het internationale Merkenregister, waar u alle gegevens van het betreffende merk kunt bekijken.

Als u bij een Benelux-merk klikt op ‘Meer details’, ziet u alle informatie die voor het publiek beschikbaar is over dit merk, zoals:

 • eigenaren en eventuele vertegenwoordigers,
 • voorrang
 • anciënniteit,
 • licenties en zakelijke rechten,
 • wijzigingen,
 • eventuele weigering van dit merk door BOIP.

Merkenregister formuleren zoekopdrachtHoe moet ik zoeken?

Bepalend voor de zoekresultaten zijn de criteria waar u op zoekt. 

Voorbeeld: Als u via ‘Eenvoudig zoeken’ zoekt op het cijfer 4, vindt u niet alleen de merken “4”, maar ook alle merken waarin het cijfer 4 voorkomt.

Via ‘Geavanceerd zoeken’ kunt u de zoekresultaten verfijnen. Zo kunt u met een geavanceerde zoekactie niet alleen zoeken op merken, maar ook op wijzigingen in een merkregistratie (zoals een adreswijziging, een overdracht of een licentie en dergelijke meer) en op BOIP beslissingen (zoals weigerings-, oppositie-  en doorhalingsbeslissingen). Binnen het geavanceerd zoeken op merken is het mogelijk om in één actie te zoeken op woord- en/of beeldelementen in combinatie met specifieke producten en diensten waarvoor u uw merk gebruikt of wilt gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken op merken die het woordelement ´dear´ bevatten en die ingeschreven zijn voor producten in klasse 25 (kleding).

Een zoekopdracht, ook als u deze verfijnt, is helaas geen garantie dat u alle merken vindt die mogelijk een bezwaar kunnen vormen voor uw merk. Het geeft slechts een indicatie van bestaande gelijkaardige tekens, maar is nooit volledig. 

Wilt u dit onderzoek overlaten aan een IE-professional, dan kan deze u helpen met een zoekopdracht op maat.


Extra tips

Waar moet ik nog meer op letten?

Kan mijn naam/woord wel een merk zijn?

Als een teken dat u wilt aanvragen als merk al geregistreerd is als merk voor een bepaalde klasse van producten/diensten betekent dat niet dat het teken automatisch nog beschikbaar is als merk voor alle andere producten en diensten. U moet zich dus ook altijd afvragen of het teken wel een merk kan zijn voor de producten en diensten waarvoor u het wilt gebruiken.

Voorbeeld: U zoekt in het register op ‘peer’. Als zoekresultaat vindt u ‘peer’ enkel terug als merk voor computers. Dit betekent niet dat dit woord dan automatisch voor alle andere producten nog geregistreerd kan worden als merk. Voor ‘fruit, in het bijzonder peren’ is dit woord namelijk niet onderscheidend, maar wel beschrijvend en kan het dus niet ingeschreven worden als merk. Een aanvraag van het merk ‘peer’ voor ‘fruit, in het bijzonder peren’ zal dus geweigerd worden. U moet dus opletten of de merknaam niet bestaat uit een beschrijving van de producten of diensten waarvoor u het merk wenst vast te leggen.

Let ook op dat uw merk niet overeenstemt met een merk dat bekend is in de Benelux. Het is geen goed idee om dit merk aan te vragen, zelfs niet voor andere producten en diensten gezien de ruimere beschermingsomvang die bekende merken genieten. Raadpleeg in dit geval een IE-professional voor advies.

Kan mijn teken/logo wel een merk zijn?

U moet zich altijd afvragen of het teken/logo dat u wilt aanvragen als merk wel een merk kan zijn voor de producten en diensten waarvoor u het wilt gebruiken. Houdt u hierbij in gedachten dat ook bepaalde beeldelementen voor sommige producten/diensten beschrijvend kunnen zijn, terwijl diezelfde beeldelementen voor andere producten/diensten juist prima te gebruiken zijn als onderscheidend teken.

Voorbeeld: De afbeelding van een vis als merk voor visproducten is beschrijvend en dus te weigeren als merk. Daarentegen kan de afbeelding van een vis prima gebruikt worden als onderscheidingsteken voor brillen.

Merk

 

Hulp nodig?

Hulp bij uw merkregistratieBent u van plan een merkregistratie aan te vragen? Ons Informatiecentrum helpt u graag met de praktische aspecten.

Wilt u een uitgebreid voorafgaand onderzoek naar de beschikbaarheid van uw merk en concreet advies over hoe u uw merk het beste kunt aanvragen? Neemt u dan contact op met een IE-professional.