Belangrijke wijzigingen in administratieve procedures merkdepots, wijzigingsverzoeken en opposities

Door de ingebruikname van het nieuwe backoffice-systeem verbeteren we onze online dienstverlening. De administratieve processen van een merkdepot, een wijziging (mutatie) en een oppositie zijn opnieuw ingericht met als resultaat een effectievere uitvoering. 

Wat wijzigt er voor u?

  • Het onderscheid tussen een depotnummer en een registratienummer verdwijnt. Dit betekent dat beide onderdelen hetzelfde nummer krijgen. 
  • U ontvangt geen registratiebewijs en bewijs van de aantekening van een wijziging (mutaties) meer. 
  • Na afronding van het registratieproces ontvangt u alleen nog een brief met verwijzing naar het Merkenregister. In het register vindt u altijd de laatste stand van zaken. U kunt een kopie van uw inschrijving vanuit het register printen. 
  • Onze nieuwe huisstijl is toegepast op de brieven. Deze zien er dus anders uit dan u gewend bent.

Eerste stap richting digitale correspondentie

Op termijn zal BOIP de correspondentie met u volledig digitaliseren. Met de implementatie van onze nieuwe backoffice zetten we hiertoe een eerste stap. De komende weken publiceren we regelmatig een update over de voortgang.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Ons Informatiecentrum staat u graag te woord.

Deel deze pagina