Bijdrage IE-intensieve sectoren stijgt wederom

Een vervolg EUIPO/EPO studie toont aan dat de relatieve bijdrage van bedrijfssectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten (IER) in de afgelopen jaren wederom is gestegen.

Bijdrage IE-rechten aan de economie

  • Er zijn momenteel 353 IER-intensieve sectoren in de economie van de EU, in vergelijking met de 342 die in de eerdere studie (2016) werden geïdentificeerd. Ongeveer twee derde van deze sectoren is intensief met betrekking tot meer dan één IE-recht. 
  • Over dezelfde periode genereerden IER-intensieve sectoren bijna 45 % van de totale economische activiteit (bbp) in de EU, met een waarde van 6,6 biljoen euro. Ze waren ook goed voor het grootste deel van de handel van de EU met de rest van de wereld en voor een handelsoverschot, wat heeft geholpen om de externe handel van de EU in evenwicht te houden.
  • In de periode 2014-2016 hebben IER-intensieve sectoren 29,2 % van alle banen in de EU gecreëerd. Gemiddeld waren over deze periode bijna 63 miljoen mensen in de EU werkzaam in IER-intensieve sectoren. Daarnaast werden nog eens 21 miljoen banen gegenereerd in sectoren die goederen en diensten aan IER-intensieve sectoren leveren. Houden we rekening met de indirecte werkgelegenheid, dan stijgt het totale aantal van IER‑afhankelijke banen tot 83,8 miljoen (38,9 %)
  • IER-intensieve sectoren betalen significant hogere lonen dan andere sectoren, waarbij de loonpremie ten opzichte van andere sectoren 47 % bedraagt. Dit strookt met het feit dat de toegevoegde waarde per werknemer in IER-intensieve sectoren hoger is dan elders.

Bijdrage IER-intensieve sectoren aan het BBP

Samenvatting rapport (NL)
Volledig rapport (EN)
Voor meer informatie en voorgaande studies kunt u terecht bij EUIPO

Deel deze pagina