BOIE en Benelux-landen oriënteren zich op mogelijke doorontwikkeling Benelux Patent Platform

In overleg met de drie Benelux-landen heeft de Benelux-Organisatie voor Intellectuele Eigendom (BOIE) een zogenaamde “Request for information (RFI)”, een eerste officieel verzoek tot informatie, uitgeschreven voor leveranciers om mogelijk invulling te gaan geven aan de doorontwikkeling en het algemeen onderhoud van het Benelux Patent Platform (BPP). Contractueel is de BOIE eigenaar van het BPP en was opdrachtgever van de partij die het BPP heeft gebouwd. De drie Benelux-landen gebruiken het systeem voor de uitvoering van hun taken op het gebied van octrooien.

Over het BPP

In het kader van de BOIE hebben de nationale bureaus voor intellectuele eigendom in België, Nederland en Luxemburg in 2010 besloten tot de oprichting van een gezamenlijk IT-systeem. Dit grootschalige project bestaat uit een reeks van IT-systemen en een infrastructuur die de behandeling, verwerking en het onderhoud van octrooien ondersteunen.

In de Benelux worden octrooien verstrekt door de nationale instanties in elk van de drie landen. De drie nationale bureaus blijven hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau voortzetten, maar door het BPP kan de onderlinge samenwerking van de nationale bureaus en de samenwerking met andere IE-organisaties, zoals het Europees Octrooibureau en WIPO, soepeler verlopen. Ook kunnen aanvragers van octrooien in de Benelux rekenen op een consistente dienstverlening en een snelle en efficiënte afhandeling van hun aanvraag.

Verzoek tot informatie

Octrooiaanvragers in de Benelux moeten in de toekomst kunnen blijven rekenen op een efficiënte en soepele dienstverlening. Via het verzoek tot informatie dat recent is gepubliceerd op SIMAP (website voor openbare aanbestedingen in de EU) wil de BOIE zich dan ook, samen met de drie landen, oriënteren op o.a. een mogelijke upgrade van de huidige software en de ontwikkeling van  nieuwe functionaliteiten. Ook wordt gekeken naar ondersteunende “managed services” en mogelijke oplossingen voor de hosting van het BPP.

Deel deze pagina

Technisch onderhoud maandag 13 december

Lees meer