Interview met Geert Huyghebaert, innovatiecentrum Oost-Vlaanderen

BOIP werkt al 10 jaar samen met de Innovatiecentra in Vlaanderen. Hun adviseurs bieden Vlaamse bedrijven, vooral KMO’s,  individuele ondersteuning bij hun innovatieaanpak. Zo helpen zij bij het opstellen van een subsidiedossier en geven uitleg over andere vormen van financiering, zoals leningen of risicokapitaal. Verder helpen zij bij het zoeken naar de juiste (kennis)partner en gaan ze de haalbaarheid na van nieuwe ideeën/concepten. Niet voor niets is intellectuele eigendom één van hun speerpunten. Daarom organiseren zij bijvoorbeeld samen met het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en BOIP zitdagen.

Wat doet een innovatie-adviseur precies en wat heeft een ondernemer daaraan?  Geert Huygebaert, reeds 15 jaar werkzaam als innovatieadviseur in Oost-Vlaanderen, vertelt:

 1. Wanneer ben je begonnen bij het Innovatiecentrum en uit welke sector kwam je?
  Tezamen met twee collega’s behoor ik inmiddels tot de “anciens” binnen ons team. Van bij de opstart waren we erbij. We hadden ook allen reeds heel wat bedrijfservaring achter de rug. Zelf ruilde ik een job als QA-manager binnen de divisie Iglo-Ola van Unilever in voor mijn huidige job.
   
 2. Je bent innovatieadviseur. Kan je die taak omschrijven? Kunnen ondernemers uit diverse sectoren bij jou terecht of ben je meer gespecialiseerd?
  Het boeiende aan onze job is dat je met heel wat verschillende profielen van bedrijven in contact komt. Van pas afgestuurde enthousiaste starters tot multinationals. De typische Vlaamse innovatieve KMO maakt echter het grootste deel uit van onze contacten. Alle sectoren komen bij ons aan bod maar binnen Oost-Vlaanderen hebben we beslist om de sectoren te verdelen onder de adviseurs.

  Geert Huygebaert


  We beginnen steeds met een intake gesprek. Zo toetsen we af op welke domeinen we het bedrijf vooruit kunnen helpen. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in innovatiesubsidies. We begeleiden hen dan ook om dit proces tot een goed einde te brengen. Daarnaast schakelen we ons netwerk in om de vereiste expertise aan te reiken, brengen we hen in contact met financieringsexperten en geven we nog tal van andere adviezen waaronder eerstelijnsadvies betreffende intellectuele eigendom.
   
 3. Kan je een beetje vertellen over innovaties die jij mee begeleidde en die je zijn bijgebleven? Of misschien ook eentje dat te onrealistisch was?                      
  Door onze job blijven we eveneens op de hoogte van nieuwe technologieën die zich aanbieden. Doorheen de jaren heb ik met veel gedreven mensen kunnen samenwerken en kwamen tal van interessante onderwerpen aan bod. Zo houd ik goede herinneringen over aan projecten rond hernieuwbare energie, robotchirurgie, dronetechnologie en diverse projecten rond machinebouw. Af en toe krijgen we ook fantasten of dromers over de vloer. Zo herinner ik me een verwarde man die beweerde 5 nieuwe wetten te hebben geschreven en die op basis van een kunststof bal het wereldwijde energievraagstuk wou oplossen.

   
 4. Moeten de adviseurs bepaalde targets halen?
  Onze rol is dus hoofdzakelijk adviserend waardoor we nooit afgerekend worden op het al dan niet slagen van de innovatie. Er zijn immers tal van factoren die hun invloed hebben op het succes. Dit betekent echter niet dat we complete vrijheid krijgen in onze werking. Net als bedrijven moet het Innovatiecentrum welbepaalde streefcijfers halen. Onze vrijheid bestaat echter wel in de manier van invulling daarvan.
   
 5. Mag een innovatieadviseur investeren in een bedrijf dat hij adviseert?
  Met sommige bedrijven of beter personen bouw je een hechte relatie op en sommige hebben we inmiddels zien uitgroeien tot succesvolle bedrijven. Het is echter onvermijdelijk dat je ook concurrerende bedrijven over de vloer krijgt. Daarom is het deontologisch niet verantwoord om persoonlijk te investeren in bedrijven die we zeer goed hebben leren kennen.
   
 6. Hoe verloopt de samenwerking met BOIP?
  Tezamen met de collega’s van het Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben we ruim 10 jaar geleden het initiatief genomen binnen Oost-Vlaanderen om infosessies te organiseren voor bedrijven. We merkten toen een grote vraag naar informatie en besloten om het programma uit te breiden met workshops en zitdagen. Hiervoor schakelen we telkens experten in. Vanaf toen deden we voor merken en modellen ook een beroep op het BOIP en tot op heden verloopt de samenwerking uitstekend.
   
 7. Is Vlaanderen goed bezig op IE-vlak? Wat kan er beter?
  Momenteel stellen we vast dat de bedrijven meer dan vroeger stil staan bij de bescherming van hun kennis. De vraag naar basisinformatie over Intellectuele Eigendom blijft groot. Dit is alvast een positief gegeven. Voordat je doelgericht beslissingen neemt, is informeren heel belangrijk.

  Nu denkt men nog teveel in termen van het zelf nemen van een recht. Het is echter even belangrijk om aan het begin van een innovatietraject en voordat je bescherming overweegt, om na te gaan of er al dan niet reeds gelijkaardige rechten werden genomen. Via verschillende databases bestaat de mogelijkheid om goede searches uit te voeren en relevante informatie te bekomen. Bovendien kan je ook hier genieten van begeleiding, o.a. door het BOIP tijdens onze zitdagen.
 1. Heb je een IE-tip voor de Vlaamse ondernemer ?
  Het is belangrijk dat de ondernemer zich bij de keuze van een of ander IE-recht laat leiden door realisme. Teveel hoor ik nog van ondernemers dat ze hun producten wereldwijd willen beschermen. Best gaan ze toch even na of dit wel past binnen hun bedrijfsstrategie en of de voorziene kosten, zeker in het geval van een octrooi, wel gerechtvaardigd zijn.
   
 2. Kan je iets meer vertellen over de toekomst van de IC’s? Fusies?
  Er staat in 2018 heel wat te gebeuren want net zoals de bedrijfswereld zijn ook de vijf Innovatiecentra onderhevig aan een ingrijpende innovatie. Het landschap van dienstverlenende en overheidsgebonden organisaties wordt volop hertekend en voor ons betekent dat concreet dat we tot één Vlaamse vzw fuseren. Hoewel we actief en aanwezig zullen blijven in Gent, Kortrijk, Antwerpen, Leuven en Hasselt, zal het provinciale karakter ietwat afnemen. Daarnaast gaan we deel uitmaken van het Agentschap Ondernemen en Innoveren. Daar blijven we volop ten dienste staan van de bedrijven. We zullen hen met advies en ondersteuning bijstaan in hun groeiambities. Ik reken erop dat de samenwerking met het BOIP onveranderd blijft en we binnen de Vlaamse bedrijfswereld het kennisniveau rond IE nog zullen verhogen.

Innovatiecentrum