Merkhouders dienen recordaantal arbitrageverzoeken in over domeinnamen

Drie sectoren – bank- en financiële zaken, mode, en internet en IT - waren goed voor bijna een derde van alle cybersquatting-geschillen die in 2017 werden afgehandeld door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).  Cybersquatting gaat over het registreren van domeinnamen die bij anderen horen. Merkhouders dienden een recordaantal van 3.074 zaken in bij WIPO's Arbitration and Mediation Center. 

Meer dan 12% van de het werk van WIPO in 2017 had te maken met Cybersquatting-geschillen over nieuwe generieke Top-Level Domains (nieuwe gTLD's). Van alle nieuwe gTLD's werden registraties in .STORE, .SITE en .ONLINE het meest aangevochten. Met de toevoeging in 2017 van .EU (Europese Unie) en .SE (Zweden) hebben nu 76 landcode-topleveldomein registers de WIPO-dienst voor geschillenbeslechting erkend.

Om de overdracht van een domeinnaam bij het Arbitration and Mediation Center van WIPO te realiseren , moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

  1. inbreuk op de merkrechten van de eiser. Dit betreft dan vooral geregistreerde merken, maar ook namen van  beroemdheden, en in sommige gevallen ook algemeen gebruikte benamingen.
  2. de gedaagde heeft geen rechten of legitieme belangen ten opzichte van de domeinnaam.
  3. de domeinnaam werd door gedaagde te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Wie hebben in 2017 de meeste domeinnaamzaken ingediend?

Vanuit de VS werden de meeste zaken ingediend, 920 in 2017, gevolgd door Frankrijk (462), het Verenigd Koninkrijk (276), Duitsland (222) en Zwitserland (143). Partijen uit 112 landen waren betrokken bij het indienen van zaken in dit jaar. In 2017 benoemde WIPO 298 panelleden uit 45 landen en voerden ze procedures uit in 15 verschillende talen.

Wie heeft de meeste domeinnamen aangevochten?

De betrokken topsectoren waren bank- en financiële zaken (12% ), mode (11%), internet en IT (9%),  zware industrie en machines (8%), en voedsel, dranken en restaurants, biotechnologie en geneesmiddelen, elektronica, entertainment en detailhandel met elk 6%.

Sinds het Arbitration and Mediation Center van het WIPO de eerste zaak in 1999 behandelde, is dat aantal opgelopen tot meer dan 39.000 in 2017. Hier waren meer dan 73.000 domeinnamen mee gemoeid.

Lees meer

Deel deze pagina

Zaterdag 22 februari 2020 : Onderhoudswerkzaamheden i-DEPOT

Lees meer