Nieuwe EUIPO-OESO-studie: Misbruik van kleine pakketten bij handel in namaakproducten

Handel in namaakproducten vormt een reeds lang bestaand en toenemend wereldwijd sociaaleconomisch risico dat een bedreiging vormt voor een doeltreffende overheid, een efficiënt bedrijfsleven en het welzijn van de consument. Tevens vormt deze handel een belangrijke bron van inkomsten voor de georganiseerde misdaad. Het schaadt ook de economische groei omdat ondernemingen veel minder inkomsten krijgen en hun motivatie om te innoveren ondermijnd wordt.

Namaakproducten en illegaal gekopieerde waren worden over het algemeen via vrijwel alle transportmiddelen vervoerd. In de onderzochte periode hadden namaakproducten die via containers werden vervoerd duidelijk de overhand wat de waarde betreft. Wat het aantal inbeslagnames betreft, neemt de handel in namaakgoederen in kleine pakketten toe waardoor wetshandhaving almaar moeilijker wordt. Namakers verzenden hun pakketjes via de post of expresdiensten.

De analyse in deze studie maakt gebruik van twee soorten gegevens: informatie over de handel in namaakproducten, die gebaseerd is op douanegegevens betreffende inbeslagnames van namaakproducten, verkregen van de Werelddouaneorganisatie, het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie en van het Amerikaanse Customs and Border Protection Agency (CBP). Deze gegevens worden aangevuld met beschikbare statistieken van de Wereldpostunie (UPU) en van de Comext-gegevensbank van Eurostat voor de internationale handel in kleine pakketten.

Uit de gedetailleerde analyse van de gegevens over 2011-2013 blijken namaakproducten die in containers worden vervoerd weliswaar in termen van waarde van de inbeslaggenomen goederen en het aantal artikelen te domineren, maar kleine pakketten zijn belangrijk in termen van het aantal inbeslagnames – bijna 63% van de inbeslagnames van namaakproducten en illegaal gekopieerde waren door de douane betreft kleine pakketten. De omvang van deze post- of expreszendingen is vaak heel klein. Pakketten van maximaal 10 stuks of minder vormen het merendeel van alle inbeslagnames.

Wat de sectorspecifieke patronen betreft, hebben vrijwel alle industriële sectoren die vatbaar zijn voor namaak, hiermee te maken, zij het in verschillende mate. Zo had 84% van de in beslag genomen namaakschoenen, 77% van de in beslag genomen vervalste optische, fotografische en medische apparatuur (meestal zonnebrillen) en 66% van de door de douane in beslag genomen ICT-apparatuur betrekking op postpakketten of expreszendingen. Dat geldt ook voor meer dan 63% van de door de douane in beslag genomen nagemaakte horloges, lederwaren en handtassen en juwelen.

Wat de economische patronen betreft, bleek uit de analyse dat de handel in kleine pakketten voornamelijk uit enkele economische regio’s stamt. Daartoe behoren onder meer China, Hongkong (China), India, Singapore, Thailand en Turkije. Enkele van deze belangrijke regio’s, zoals China, India en Thailand, worden geïdentificeerd als potentiële producenten van namaakproducten en illegaal gekopieerde waren, terwijl andere, zoals Hongkong (China) en Singapore, belangrijke doorvoerpunten zijn. 

Lees meer

 

 

Deel deze pagina