Stijging Europese octrooiaanvragen uit België en Nederland

In 2018 werden in totaal 174.317 Europese octrooiaanvragen ingediend, zo blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Europees Octrooibureau (EOB). Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van het jaar daarvoor (2017: 166.594). 47% van deze aanvragen was afkomstig uit één van de 38 EOB-lidstaten, waartoe ook de Benelux-landen behoren.

Aanvragen uit België, Nederland en Luxemburg

Het aantal Europese octrooiaanvragen uit Nederland steeg met 1,4% ten opzichte van 2017 tot 7.140. Nederland staat hiermee wereldwijd op de tweede plaats wat betreft het aantal octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking.

Stijging aantal Europese octrooiaanvragen uit Nederland
Bron: EPO, 2019

In België werd zelfs een record gebroken: het aantal octrooiaanvragen steeg met maar liefst 9,7% ten opzichte van 2017, wat neerkomt op 2.360 aanvragen. Dit is de sterkste stijging sinds 2010. Van de ruim 174.000 Europese octrooiaanvragen waren er 455 afkomstig uit Luxemburg. Dit betekent een daling ten opzichte van 2017, maar vergeleken met tien jaar geleden is er wel sprake van een duidelijke stijging (2009: 364).

Stijging aantal Europese octrooiaanvragen uit België
Bron: EPO, 2019

Wie dienen octrooiaanvragen in?

Van alle Europese octrooiaanvragen werd 71% ingediend door grote bedrijven, 20% door het MKB en individuele uitvinders en 9% door universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen.

Wie vragen octrooi aan bij het EPO?
Bron: EPO, 2019

Octrooi aanvragen in België, Nederland of Luxemburg

Een octrooi (ook wel patent of brevet) beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Om octrooirecht te krijgen, moet de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Een octrooi geeft een tijdelijk monopolie op de uitvinding. U kunt hiermee een ander verbieden de uitvinding te gebruiken. Een octrooirecht is maximaal twintig jaar geldig. Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u bescherming wilt. Het aanvragen van octrooi kan per land apart of in een keer voor een aantal landen tegelijk.

Voor België vraagt u octrooi aan bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, voor Nederland doet u dat bij Octrooicentrum Nederland (OCNL) en in Luxemburg kunt u terecht bij het Office de la propriété intellectuelle.

Deel deze pagina

Technisch onderhoud maandag 13 december

Lees meer