Tariefwijzigingen vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 worden onze tarieven geïndexeerd (+1,5%). Ook voeren we een aantal aanpassingen door in de tarievenstructuur voor merken en modellen.

Wat verandert er?

Merken

Vanaf januari 2019 wordt de werkwijze met een basistarief voor een merkaanvraag of -vernieuwing met inbegrip van drie product- of dienstenklassen afgeschaft. Voor nieuwe aanvragen en vernieuwingen zal een tarief per product- of dienstenklasse worden gehanteerd. 

Deze structuur wordt ook bij EUIPO en veel andere EU-lidstaten gehanteerd. Het doel ervan is te stimuleren dat merken ingeschreven worden voor die producten en diensten waarvoor ze echt gebruikt gaan worden en de product- en dienstenomschrijving niet onnodig breed te maken.  Met een goede product- en dienstenomschrijving kunt u onnodige conflicten met andere merkhouders vermijden.

Voor vernieuwingen van merkregistraties geldt hierdoor dat het vanaf 1 januari mogelijk zal zijn voor een deel van de aangeduide klassen te vernieuwen.

Een positief neveneffect van deze wijziging is dat wij, ondanks de indexering van de tarieven, het instaptarief voor merkbescherming licht hebben kunnen verlagen.

Modellen

Voor modelaanvragen wordt de toeslag voor de publicatie van elke toegevoegde afbeelding afgeschaft. Door de achterhaalde kostensplitsing voor een modelaanvraag op te heffen, vereenvoudigt de tariefstructuur voor de modellen.

Aantekenen van wijzigingen in het register

De vorig jaar ingezette gelijktrekkingsoperatie tussen merken en modellen wordt per 2019 voltooid. Voor wijzigingen van modelregistraties zal vanaf januari dezelfde tariefstructuur en -hoogte als bij de merken gelden.

Alle tariefwijzigingen 2019 op een rij

  • Indexatie met 1,5%
  • Merkaanvragen en -vernieuwingen: tarief per klasse
  • Modellen: afschaffing van de toeslag per afbeelding
  • Mutaties: dezelfde tariefstructuur en -hoogte bij merken en modellen

De complete tarievenlijst voor 2019 treft u hier aan.

Deel deze pagina