ThatsIP, DE gratis e-learning over IE nu ook beschikbaar voor hoger onderwijs Nederland.

Intellectueel eigendom (IE) is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van studenten op het ondernemerschap. Toepassing van IE leidt immers tot economische groei. Zowel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) als Octrooicentrum Nederland stelden vast dat de IE-kennis van ondernemers gering is en dat verbetering aangepakt kan worden aan de bron, namelijk het onderwijs. Daarom werd ThatsIP Nederland ​ontwikkeld waarvan een eerdere versie werd gebouwd voor Vlaanderen door BOIP en VLAIO, namelijk ThatsIP Vlaanderen

ThatsIP:
• is om studenten bewust te maken van het bestaan van intellectueel eigendom; 
• leert studenten de verschillende IE-rechten te onderscheiden; 
• laat studenten ervaren welke IE-rechten in concrete situaties van toepassing (kunnen) zijn.

ThatsIP is modulair opgebouwd. Naast een introductiefilmpje, waar de kijker ervaart dat IE overal aanwezig is, zijn er 3 onderdelen, namelijk theorie, praktijkvoorbeelden en een quiz. Elk onderdeel kan los van de andere onderdelen doorlopen worden.

  1. Theorie: hier worden alle IE-rechten op een rijtje gezet. Naast de IE-rechten worden ook een aantal onderwerpen behandeld die nauw aanleunen tegen IE-rechten maar het niet zijn, zoals domeinnamen, geheimhouding en vaste datum.
  2. Praktijkvoorbeelden: in de module worden 6 fictieve voorbeelden gegeven aan de hand waarvan een student kennis kan toetsen aan de praktijk. De praktijkvoorbeelden zijn zo opgesteld dat studenten uit verschillende disciplines hierbij aansluiting vinden.
  3. Quiz: in de quiz kan een student zijn of haar kennis testen.

ThatsIP bestaat naast de module uit een docentenhandleiding waarvoor een inlog verplicht is; docenten kunnen deze gratis aanvragen. 

Wil je als docent meer weten, bekijk dan dit filmpje.

Deel deze pagina