Wat zijn uw ideeën over de toekomst van de Benelux?

In het Benelux meerjarenplan 2021-2024 worden de toekomstplannen voor de Benelux vastgelegd. Minister Stef Blok, van het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse zaken, gaf tijdens de kick-off van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux het officiële startschot voor een brede consultatie rond het meerjarenplan. Ragnar Gustafsson, Directeur-Generaal van BOIP: "Als officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux, zijn ook wij gebaat bij een goede samenwerking tussen de drie landen op elk vlak.”

Consultatie

Er zijn acht thema’s bepaald waarop wordt samengewerkt tussen de drie landen, zoals veiligheid en klimaatverandering. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux wil samen met ondernemers en burgers bepalen hoe deze thema’s concreet ingevuld kunnen worden. “Wat belangrijk is voor de toekomst van de Benelux-samenwerking, kunnen de burgers mee bepalen” zei Benelux-secretaris-generaal Alain de Muyser.

Wilt u aangeven welke onderwerpen u belangrijk vindt? Heeft u ideeën hoe de Benelux-landen hun grensoverschrijdende samenwerking kunnen versterken? Laat nu uw stem horen via consult.benelux.int. Dit kan tot 1 juni 2020. Hier kunt u ook lezen welke andere ideeën nog werden aangedragen.

Tot eind juni organiseert het Secretariaat-Generaal overlegsessies, waarin ideeën concreter uitgewerkt worden, samen met experts uit de drie landen.

Deel deze pagina