FAQ

Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Algemeen

Hoe kan ik contact opnemen met BOIP?

Wij beantwoorden graag je vragen. Je kunt zowel telefonisch als via e-mail contact met ons opnemen. Ons Informatiecentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Wanneer je jouw merkregistratie online aanvraagt, kunnen wij je ook via de chat helpen.  

Hoe open ik een lopende rekening?

Je kunt als volgt een lopende rekening openen:

 • Stuur ons een brief met je naam- en adresgegevens;
 • Maak minimaal 1.000 euro over op onze bankrekening o.v.v. 'Openen lopende rekening'.

Je ontvangt van ons een brief met het lopende rekeningnummer.

Waarom moet ik inloggen om diensten bij BOIP te kunnen afnemen?

Om de veiligheid van jouw gegevens en registraties te kunnen garanderen, zorgen wij voor een goed beveiligde digitale omgeving: My BOIP. Hierin kun je eenvoudig al jouw gegevens en registraties beheren.

Let op: geef nooit je gebruikersnaam en wachtwoord door aan derden!

Als je problemen ondervindt met inloggen of het gebruik van My BOIP, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Zijn mijn gegevens bij BOIP goed beschermd?

ISO logoDe bescherming van jouw gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied op uitgebreide schaal maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door ons beheerde gegevens te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied. Bovendien worden er periodiek security audits en penetratietesten uitgevoerd door externe en gerenommeerde beveiligingsbedrijven. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging uitstekend op orde hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken wij geen nadere details over de beveiliging van onze diensten.

Merken

Ik heb mijn merk geregistreerd. Kan ik nu het R-teken gebruiken?

Als je merk geregistreerd is, kun je de registratie van jouw merk promoten door het ®teken te gebruiken. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van je klanten. Er is echter geen wet die verbiedt dat niet-geregistreerde merken ook het ®teken gebruiken. Dat er een ®teken bij een merk staat, betekent dus niet altijd dat het ook daadwerkelijk geregistreerd is. Of een merk geregistreerd is, kun je controleren in het Benelux Merkenregister, de officiële publicatieplaats voor geregistreerde merken.

Kan ik een patent krijgen op mijn naam?

Nee, dit kan niet. Een patent (ook: octrooi) wordt alleen verstrekt voor technische vindingen. Een naam, bijvoorbeeld van je bedrijf, een product of dienst, kun je beschermen via het merkenrecht. Dit is iets anders dan het patent- of octrooirecht. Om je naam (als merk) te beschermen, kun je een merkregistratie aanvragen. Meer over merken

Krijg ik een factuur?

Wij sturen geen facturen. Na het aanvragen van je merkregistratie krijg je per mail een bevestiging. De PDF in de bijlage is ook bestemd voor je financiële administratie en bevat een overzicht van de verschuldigde rechten. Heb je een modelregistratie aangevraagd? Dan toont de PDF die je aan het einde van de aanvraag kunt downloaden een kostenoverzicht, bedoeld voor je eigen financiële administratie.

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Waarom is het Benelux Merkenregister openbaar?

Het Benelux Merkenregister is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren: 

 1. of een identiek of sterk gelijkend merk al bestaat alvorens een merkregistratie aan te vragen; 
 2. of ná jouw registratie een identiek of sterk gelijkend merk is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten.

Je kunt in het Merkenregister ook de termijn vinden waarbinnen een oppositie (bezwaar) kan worden ingediend (altijd binnen twee maanden na de publicatiedatum).

Modellen

Afbeeldingen van het model, waar moet ik op letten?

Het is belangrijk dat alle te beschermen kenmerken duidelijk zichtbaar zijn op de afbeeldingen.

Je kunt verschillende aanzichten van één model toevoegen. Bijvoorbeeld: een perspectiefaanzicht en een algemeen aanzicht en een bovenaanzicht.

Overige aandachtspunten:

 • per aanzicht één afbeelding;
 • neutrale achtergrond (het model moet goed zichtbaar zijn);
 • toelichtingen door middel van teksten, legenda of technische maatcijfers zijn niet toegestaan;
 • visuele disclaimers bij een tekening: geef delen die geen onderdeel uitmaken van het model in stippellijnen weer;
 • visuele disclaimers bij een foto: vervaag elementen op de foto die geen onderdeel uitmaken van het model;
 • bestandsformaat: JPG, 200 tot 300 dpi, afdrukformaat tussen 1,5 en 8 cm, niet groter dan 2 MB.

Voorbeeld van een afbeelding die niet correct is:

Voorbeeld geen model
Als tekst in de afbeelding mag alleen worden opgenomen om welk aangezicht het gaat (bijvoorbeeld: voor-, zij- of achteraanzicht). Andere tekst in de afbeelding, zoals de aanduiding van materialen en maten in bovenstaand voorbeeld, is niet toegestaan.
Kan ik meerdere modellen tegelijkertijd indienen?

Ja, dat kan. In één aanvraag kun je meerdere modellen/tekeningen opnemen. Kijk hier voor de actuele tarieven. In de applicatie krijg je na het uploaden van de afbeelding de mogelijkheid om nog een model toe te voegen. Klik hiervoor op de button ‘+ Voeg model toe’.  

Mijn model mag nog niet openbaar gemaakt worden, kan dat?

Iedere modelaanvraag is geheim tot het moment van publicatie, en dat is: registratie in het online Modellenregister. Wil je een langere periode van geheimhouding? Vraag dan tijdens de indiening van je modelaanvraag om een opschorting van de publicatie. Je kunt voor een periode van maximaal een jaar uitstel van publicatie vragen. Deze periode geldt vanaf de depotdatum of de datum van voorrang.
De opschorting geldt voor alle modellen en afbeeldingen in de aanvraag. Je kunt op elk moment vragen om een beëindiging van de termijn van opschorting.
 

Waarom is het Benelux Modellenregister openbaar?

Het Benelux Modellenregister is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren:

 1. of een bepaald model al bestaat voordat een modelregistratie wordt aangevraagd;
 2. of er wellicht conflicterende modelregistraties zijn ingeschreven.

Het Register bevat geen lopende aanvragen (modeldepots) en niet-gepubliceerde registraties.

Ideeën

Houdt BOIP mijn i-DEPOT geheim?

Ja, wij houden jouw i-DEPOT altijd geheim. Je kunt zelf de keuze maken om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Pas op het moment dat je zelf jouw i-DEPOT openbaar maakt op i-D Space, is de informatie die je openbaar hebt gemaakt voor iedereen toegankelijk.

Ik wil een i-DEPOT indienen, maar kan geen bijlage uploaden. Wat nu?

Dit kan twee oorzaken hebben:

 1. Verkeerd bestandsformaat. Controleer of je bestand één van de volgende formaten heeft:
  pdf, jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, doc, tif, tiff, xlsx, xls, pptx, ppt, png, gif, bmp, mov, mp3, mp4, m4v, avi, wmv, mpg, psd, wav, m4a, wma, aac en zip;
 2. Het aantal MB is overschreden. Controleer de maximum grootte van de bestanden die je wilt uploaden. Je kunt één of meerdere bestanden toevoegen tot een maximum van 100 MB.

Lukt het nog steeds niet om bestanden toe te voegen, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Is mijn idee of bedrijfsgeheim in een i-DEPOT echt veilig?

ISO logoJa, jouw idee of bedrijfsgeheim is absoluut veilig in het i-DEPOT van BOIP. De bescherming van je gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied passende maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het i-DEPOT te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied.

Bovendien worden er op regelmatige basis security audits en penetratietests uitgevoerd. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben. Meer informatie

Bij het aanmaken van het i-DEPOT bewijs worden je gegevens veilig gesteld. Voor de signering van het elektronische i-DEPOT bewijs wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt” (eIDAS). Bij het voorzien van de datumstempel en de handtekening wordt de inhoud van het i-DEPOT niet verzonden, maar blijft dit bij BOIP in een beveiligde (versleutelde) omgeving staan. Het eindresultaat is een digitaal certificaat dat garandeert dat het i-DEPOT sinds indiening ongewijzigd is gebleven en is voorzien van een betrouwbaar datumstempel.

De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) waarmee BOIP samenwerkt is QuoVadis. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden en ISO/IEC 27001. Een overzicht van deze accreditaties en certificeringen vind je op de website van QuoVadis.

Dus welke inhoud je ook in een i-DEPOT stopt, of het nu een idee is, een concept of een bedrijfsgeheim, je kunt erop vertrouwen dat BOIP deze geheime gegevens uitstekend beveiligt.

Kan ik een i-DEPOT ook op papier indienen?

Dat kan. De i-DEPOT envelop kun je gebruiken als je het concept of idee niet in een elektronisch formaat wilt vastleggen, of als je niet online wilt of kunt betalen. Wij sturen je de i-DEPOT envelop toe na ontvangst van het bestelformulier en je betaling.

De i-DEPOT envelop bestaat uit twee delen. In elk van beide delen stop je een identiek document waarin jouw creatie zo helder mogelijk omschreven of afgebeeld is. Je stuurt de beide envelopdelen terug naar BOIP. Bij ontvangst wordt jouw i-DEPOT envelop door BOIP gedagtekend. Eén deel ontvang je retour, het tweede deel wordt ongeopend in ons archief bewaard. Je kunt dit tweede deel bij BOIP opvragen als bewijsmiddel bijvoorbeeld in geval van een conflict. Dit kun je slechts éénmaal doen.

Download Bestelformulier i-DEPOT envelop

Kan ik met het i-DEPOT anderen verbieden mijn idee te gebruiken?

Nee, dat kan niet. Het i-DEPOT geeft je geen monopolie, zoals bijvoorbeeld het merkrecht wél doet. Het i-DEPOT is een bewijsmiddel (PDF met datumstempel), waarmee je kunt aantonen op welk moment jouw creatie bestond. Dit kan handig zijn in geval van een conflict, waarbij je wilt bewijzen dat jouw creatie er eerder was.

Waar is mijn i-DEPOT geldig?

Het i-DEPOT als bewijsmiddel heeft geen territoriale beperking. Dit betekent dat je in principe het i-DEPOT overal ter wereld als bewijsmateriaal kunt aanvoeren. De rechter in het betreffende land beslist of hij het zal toelaten in de procedure. In Europa zal de rechter het i-DEPOT altijd als bewijs accepteren.

Registreren en onderhouden

Hoe kan ik betalen?

Als je jouw merk- of modelregistratie online aanvraagt, kun je direct betalen via:

 • iDEAL
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Bancontact
 • Sofort
 • CBC Online
 • Belfius Netbanking
 • ING Homepay
 • KBC Online
 • Giropay
Hoe kan ik mijn merk met spoed inschrijven?

Je kunt dit aangeven tijdens het aanvragen van je merkregistratie (stap 3 in de applicatie). Het aanvragen van een spoedinschrijving kan helpen als bijvoorbeeld conflicten aan een rechter moeten worden voorgelegd. Ook tijdens de aanvraagprocedure kun je op ieder moment jouw aanvraag omzetten in een spoedinschrijving. Let op: voor een spoedinschrijving rekenen wij extra kosten.
Na controle van de formele vereisten schrijven wij je merk onmiddellijk in. Houd er wel rekening mee dat een weigering of oppositie tot gevolg kan hebben dat je inschrijving wordt doorgehaald.
Meer over spoedinschrijving  
 

Hoe kan ik mijn modelregistratie vernieuwen (verlengen)?

Een modelregistratie is vijf jaar geldig. Vanaf zes maanden voor de vervaldatum van je registratie kun je jouw modelregistratie vernieuwen (verlengen) voor nogmaals vijf jaar. Dit kun je regelen via My BOIP. Je kunt een model voor maximaal vijf x vijf jaar beschermen.

Hoe lang duurt het voordat mijn merk is geregistreerd?

Gemiddeld duurt de procedure voor het aanvragen en registreren van een merk drie maanden. Nadat de oppositietermijn van twee maanden is verstreken, duurt het ongeveer 14 dagen voordat je merk de status 'Ingeschreven' krijgt in het BOIP Merkenregister.

Hoe werkt het online aanvragen van een merk- of modelregistratie?

Om je registratie aan te vragen, moet je inloggen via My BOIP. Daar kun je jouw registratie in vijf stappen aanvragen. In de applicatie vind je een instructiefilmpje dat meer uitleg geeft over elke stap.
Je kunt direct online betalen via onder andere iDEAL, Visa, Mastercard of Bancontact. Na afronding van de aanvraag ontvang je via e-mail een ontvangstbevestiging (PDF) van je aanvraag.

Naar My BOIP

Ik heb een bericht ontvangen waarin staat dat er oppositie is ingesteld tegen mijn merk. Wat moet ik nu doen?

Dit betekent dat er een merkconflict is ontstaan. De oppositieprocedure is een juridisch proces. Het is belangrijk dit proces zorgvuldig en correct te doorlopen. Het is verstandig om een IE-professional in te schakelen om je hierin bij te staan.

Alle correspondentie over de procedure verloopt via de My BOIP Berichtenbox. Heb je nog geen My BOIP-account? Dan ontvang je een brief op het in het register vermelde adres.

Ik heb een factuur ontvangen die waarschijnlijk niet van BOIP is. Wat moet ik doen?

Onze registers zijn openbaar. Hierdoor kunnen aanbieders van diverse diensten je rechtstreeks benaderen. Een aantal aanbieders van diensten houdt er minder wenselijke praktijken op na. Deze, veelal buiten de Benelux gevestigde, bedrijven bieden je aan om je merk of model tegen een aanzienlijk bedrag op te nemen in een onduidelijk 'internationaal register'. Zulke registers zijn niet officieel en dergelijke publicaties leiden in geen geval tot een model- of merkrecht. Twijfel je aan de echtheid van een factuur? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Meer informatie

Is een akte van overdracht, pand of licentie openbaar?

Van een overdracht wordt een aantekening gemaakt in het register. De bijbehorende akte van overdracht, of andere overgang kan door iedereen bij BOIP worden opgevraagd om in te zien. Vaak wordt daarom een uittreksel van de akte ingediend bij BOIP, waaruit wel de overgang blijkt, maar bepaalde vertrouwelijke informatie niet. Ook kan bepaalde informatie onzichtbaar worden gemaakt. Dit maakt niets uit, zolang de akte maar aantoont dat het recht werd overgedragen en dat partijen hier overeenstemming over hebben. Dit is ook van toepassing op licenties en pandrechten.

Kan ik mijn merk wijzigen?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan je merk, bijvoorbeeld wanneer je je logo aanpast, moet je een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Kan ik mijn model wijzigen?

Nee. Het model zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan je model, moet je een nieuwe modelregistratie aanvragen.

Krijg ik een factuur?

Wij sturen geen facturen. Na het aanvragen van je merkregistratie krijg je per mail een bevestiging. De PDF in de bijlage is ook bestemd voor je financiële administratie en bevat een overzicht van de verschuldigde rechten. Heb je een modelregistratie aangevraagd? Dan toont de PDF die je aan het einde van de aanvraag kunt downloaden een kostenoverzicht, bedoeld voor je eigen financiële administratie.

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Mijn merk staat al in het Merkenregister. Wat moet ik nu doen?

Als je merk al voorkomt in het Merkenregister, controleer dan of de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd overeenkomen met de producten en diensten waarvoor je jouw merk gebruikt of wilt gebruiken. Is dit het geval, dan bestaat de kans dat je met jouw merk inbreuk pleegt op het merkrecht van een andere partij. Om een conflict te voorkomen, kun je het beste zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van je merk voor de betreffende producten en diensten. Je kunt het beste een nieuw merk bedenken, waarmee je niet in het vaarwater van andere partijen komt.

Als de producten en diensten waarvoor je jouw merkregistratie wilt aanvragen niet overeenkomen met het gelijkende merk dat je in het register hebt gevonden, dan kun je jouw merkregistratie gewoon aanvragen. Voorbeeld: de merken Ajax schoonmaakmiddel en Ajax brandblussers kunnen gewoon naast elkaar bestaan, omdat de producten waarvoor deze merken zijn geregistreerd niet met elkaar overeenkomen.

Twijfel je of je jouw merk kunt registreren? Win dan advies in bij een externe IE-professional.

Merkregistratie buiten Benelux

Ik heb een ‘irregularity notice’ van WIPO ontvangen. Wat moet ik doen?

Na BOIP controleert ook WIPO of je aanvraag in orde is. Een ‘irregularity notice’ betekent dat WIPO nog een vraag heeft over je aanvraag. Je kunt via My BOIP (klik op 'Internationaal merk registreren') antwoorden op de ‘irregularity notice’ van WIPO. BOIP beoordeelt je antwoord en verzorgt vervolgens de verzending naar WIPO. De actuele status kun je volgen via My BOIP.

Heb je een 'irregularity notice' van vóór 13 januari 2020? Stuur je antwoord dan per post naar BOIP of via ons contactformulier. Wij zorgen ervoor dat je antwoord bij WIPO terechtkomt.

Wat kost een internationale uitbreiding van mijn merkregistratie?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan het aantal klassen, de landen waarnaar je uitbreidt en of het merk in kleur is. Je kunt zelf de kosten berekenen met de WIPO fee calculator. WIPO (World Intellectual Property Organization) is de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert. Deze organisatie is gevestigd in Zwitserland, daarom worden de kosten in de calculator weergegeven in Zwitserse francs.

Modelregistratie buiten Benelux

My BOIP

Het wachtwoord dat ik opgeef, is niet correct. Wat nu?

Controleer of je wachtwoord aan alle veiligheidseisen voldoet:

 • Het wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters;
 • Het wachtwoord bevat minimaal 1 van deze karakters: kleine letter, hoofdletter en/of cijfer;
 • Het wachtwoord bevat niet je gebruikersnaam.
Hoe werkt My BOIP?

My BOIP is jouw persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin je eenvoudig al je registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren.  Als je een account aanmaakt, kun je kiezen uit drie soorten:

 • een persoonlijk (privé) account,
 • een account voor een eenmanszaak
 • een bedrijfsaccount.

Voor welk soort account moet ik kiezen?

De keuze voor het soort account bepaalt welke gegevens worden vermeld op jouw aanvragen. Je kunt slechts één keer een keuze maken. Wil je in een later stadium je IE-rechten niet meer op je eigen naam, maar op je bedrijfsnaam of andersom, dan kun je deze overdragen. Je moet dan wel een nieuw account aanmaken voor het bedrijf of de persoon waarnaar je ze overdraagt.

Is je bedrijf een eenmanszaak?

Dan moet je dit aangeven bij het aanmaken van je account, omdat de omschrijving van de naam van een eenmanszaak volgens de wet op een specifieke manier moet gebeuren, namelijk Frida Bloemendaal, handelende onder de naam (h.o.d.n.) Flower specials.

Vraag je registraties voor anderen aan?

In een van de volgende stappen bij het aanvragen van je account kun je aangeven of je het account gaat gebruiken om registraties aan te vragen voor jezelf of voor andere personen of bedrijven (als juridisch tussenpersoon). Vraag je registraties aan voor andere personen of bedrijven, dan gaan wij er vanuit dat je een juridisch tussenpersoon bent die de intellectuele eigendomsrechten van verschillende klanten beheert. Je gegevens worden dan ook vermeld in de openbare gegevens in het register en op de inschrijf- en i-DEPOT bewijzen. Je bent in dat geval ook ons eerste aanspreekpunt voor alle correspondentie.

Ben je eigenaar van verschillende bedrijven? Dan ben je in principe geen juridisch tussenpersoon. In dat geval vraag je voor ieder bedrijf een ander account aan.

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Zorg dat je zelf de nieuwe e-mailgegevens in je account wijzigt, voordat je geen toegang meer hebt tot je oude mailadres. Doe je dit niet, dan heb je geen toegang meer tot je account. De toegang kan niet hersteld worden. Wij raden je aan altijd een alternatief e-mailadres in te voeren.

Waarom kan ik een bepaalde dienst niet afnemen?

Als je account meerdere gebruikers heeft, dan kan het zijn dat de beheerder ervan verschillende rechten heeft toegekend aan verschillende gebruikers. Om toegang te krijgen tot de dienst die je wilt afnemen, moet je contact opnemen met de beheerder van het account binnen je organisatie.

Waarom moet ik inloggen om diensten bij BOIP te kunnen afnemen?

Om de veiligheid van jouw gegevens en registraties te kunnen garanderen, zorgen wij voor een goed beveiligde digitale omgeving: My BOIP. Hierin kun je eenvoudig al jouw gegevens en registraties beheren.

Let op: geef nooit je gebruikersnaam en wachtwoord door aan derden!

Als je problemen ondervindt met inloggen of het gebruik van My BOIP, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Wat is My BOIP?

Als je bij BOIP een registratie wilt aanvragen, wijzigingen wilt doorgeven e.d. heb je een My BOIP-account nodig. My BOIP is jouw persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin je eenvoudig al je registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren. In My BOIP vind je ook het overzicht van je eventuele i-DEPOTs. Een My BOIP-account aanvragen is gratis en eenvoudig.

Technisch onderhoud maandag 13 december

Lees meer