Uw idee in een i-DEPOT?

Het i-DEPOT is middel om te bewijzen dat u een product, concept, dienst, proces of bedrijf ontwikkeld heeft. Dit kan nuttig zijn als er een conflict ontstaat over wie als eerste een bepaalde creatie gemaakt heeft.

U kunt het i-DEPOT bewijs voor verschillende doeleinden en in relatie tot verschillende intellectueel eigendomsrechten gebruiken.

i-DEPOT Idee

U heeft een idee voor bijvoorbeeld een boek, een game of een (marketing)campagne. Het idee op zich kunt u niet beschermen. Als u het concreet uitwerkt, kan het in aanmerking komen voor auteursrecht.  Auteursrecht is gratis en krijgt u automatisch, als uw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. U hoeft het niet te registreren. Idee

Treedt u met het concept naar buiten, dan kan het verstandig zijn om het eerst vast te leggen in een i-DEPOT. Hiermee heeft u een officieel bewijs van het feit dat u het concept op een bepaalde datum in bezit had. En daarmee dus ook een bewijs als er een conflict ontstaat over wie de bedenker is. 

Meer informatie over auteursrecht

i-DEPOT Bedrijfsgeheim en know-how

U heeft een fabricagemethode of een recept ontwikkeld, waarvan door iemand buiten uw bedrijf niet is te achterhalen hoe het product of proces werkt. Of er is informatie waarvan u niet wilt dat die in handen valt van een concurrent, zoals financiële administratie of klantenbestanden. U kunt deze dan aanduiden en beschermen als bedrijfsgeheim.

Om juridische stappen te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld bij diefstal, is het belangrijk dat u uw bedrijfsgeheim altijd geheim houdt en actief beschermt. Dit kan via een geheimhoudingsverklaring of concurrentiebeding en door het te bewaren in een digitale Bedrijfsgeheimkluis, zoals het i-DEPOT.

Een i-DEPOT kan als officieel bewijsstuk dienen om aan te tonen dat u de informatie op een bepaalde datum in handen had. 

Meer over bedrijfsgeheimen

i-DEPOT Design

U heeft een product of design ontwikkeld. De meeste ontwerpen, van schets tot definitief ontwerp, vallen onder het auteursrecht. Auteursrecht is gratis en krijgt u automatisch, als uw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. U hoeft het niet te registreren. Ontwerpen met een korte levenscyclus, zoals kledingontwerpen, kunnen ook vallen onder het Niet Geregistreerde Gemeenschapsmodel.

Ook dit (model)recht krijgt u gratis en ontstaat automatisch. Het hoeft niet te worden geregistreerd en is drie jaar geldig vanaf de datum waarop u uw ontwerp (model) bekendmaakt aan het publiek. Met een niet geregistreerd modelrecht kunt u alleen optreden tegen opzettelijke namaak.Design

Staat u met uw ontwerp op een beurs of maakt u afspraken met een potentiële producent, partner of financier, dan kan het verstandig zijn om het ontwerp eerst vast te leggen in een i-DEPOT. Hiermee heeft u een officieel bewijs van het feit dat u het ontwerp op een bepaalde datum in bezit had. En daarmee dus ook een bewijs als er een conflict ontstaat over wie de designer is. 

Andere rechten die een rol kunnen spelen bij het beschermen van een product of design, naast auteursrecht en modelrecht, zijn merkrecht en octrooirecht.

i-DEPOT Muziek en media

Op muziek, foto's en film kan auteursrecht rusten. Auteursrecht is gratis en heeft u automatisch, als uw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. U hoeft het niet te registreren. Op zowel tekst als muziek kan een afzonderlijk auteursrecht rusten. Als het maar origineel en waarneembaar is. Dit betekent dat het ergens moet zijn vastgelegd. 

Films en videoproducties hebben vaak meerdere makers, denk aan  de regisseur en de scriptschrijver. Om onderlinge problemen te voorkomen is het verstandig om eerst schriftelijke afspraken te maken.Muziek

Door uw songtekst, script of muziek vast te leggen in een i-DEPOT kunnen misverstanden over het makerschap van een werk verholpen worden. 

Een ander recht dat een rol kan spelen bij het beschermen van muziek of media is het merkenrecht.

i-DEPOT Software

U heeft een app of game ontwikkeld voor een klant. De klant heeft graag de broncode van de software in bezit om deze zelf te kunnen aanpassen. Het gaat immers om maatwerk. U wilt de broncode natuurlijk niet zomaar prijs geven, maar wel uw klant het gebruik ervan kunnen garanderen. Software

U kunt de broncode van de software vastleggen in een i-DEPOT. Het i-DEPOT kan helpen om uw klant het ononderbroken gebruik van software te garanderen op het moment dat u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen.

De broncode en grafische interface van apps en games vallen, mits ze aan de voorwaarden voldoen, onder het auteursrecht. België heeft, in tegenstelling tot Nederland, specifieke wetgeving voor het beschermen van computerprogramma's. Deze wetgeving bestaat naast het auteursrecht. Lees meer op de website van de FOD Economie.

Andere rechten die een rol kunnen spelen bij de bescherming van software zijn het merkenrecht, het modelrecht en in bepaalde gevallen ook het octrooirecht.

i-DEPOT Innovatie

Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Gaat u toekomstige financiële of zakelijke partners benaderen met het idee voor een uitvinding? Houd er dan rekening mee dat de uitvinding nieuw moet zijn om een octrooi te kunnen aanvragen. Als de uitvinding openbaar gemaakt wordt voor de datum van de aanvraag, is octrooibescherming niet meer mogelijk. Patent

Het i-DEPOT kan bewijzen dat u een technisch product of proces als eerste heeft uitgevonden. Dit kan ruimte bieden om vrijer te onderhandelen met een potentiële partner. U kunt het nummer van uw i-DEPOT dan opnemen in een geheimhoudingsovereenkomst. Bij openbaarmaking door een eventuele partner kunt u dan aantonen dat de geheimhoudingsafspraken zijn geschonden.

Is uw uitvinding inmiddels concreet geworden, dan kunt u deze in een volgende stap beschermen met een octrooi

Andere rechten die een rol kunnen spelen bij de bescherming van een uitvinding zijn het merkenrecht, het modelrecht en het bedrijfsgeheim.