Een merk registreren in relatie tot het coronavirus

In de afgelopen weken heeft BOIP een aantal merkaanvragen ontvangen waarbij  het merk verwijst naar het coronavirus.  De meeste van deze aanvragen moeten wij weigeren.

Beschrijvende merken

Bij grote nieuwsgebeurtenissen ontvangen wij vaker aanvragen die daaraan refereren. Vaak zijn deze merken beschrijvend. Een merk is beschrijvend wanneer het kenmerken van het product of de dienst beschrijft of wanneer het merk het product of de dienst aanprijst. BOIP moet de aanvraag van beschrijvende merken weigeren. Dit betekent dat het merk niet in het Merkenregister wordt ingeschreven. U krijgt de kosten van uw aanvraag dan niet terug.

Wanneer een bepaalde gebeurtenis, zoals de uitbraak van het coronavirus, groot in het nieuws komt, wordt de aanduiding ervan al snel beschrijvend. Wat dus kan betekenen dat een merkaanvraag die deze aanduiding bevat, door ons geweigerd wordt. Daarnaast kunnen dit soort aanvragen  beoordeeld worden als strijdig met de openbare orde en/of goede zeden.

Bent u van plan een aanvraag voor merkregistratie in te dienen die verwijst naar het coronavirus? Wees u er dan van bewust dat uw aanvraag een aanzienlijk risico loopt om geweigerd te worden. Meer over weigering

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Bel of mail dan ons Informatiecentrum. Wij helpen u graag!

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.