Jaarverslag 2020

BOIP neemt ondernemers mee in de wereld van intellectuele eigendom

2020 was in vele opzichten een uitdagend jaar. De COVID-19-pandemie heeft grote impact gehad op onze manier van leven en ondernemen. Voor BOIP had 2020 een onverwacht effect. Bij sommige ondernemers viel de vraag naar producten en diensten plotseling weg. Anderen hadden te maken met een explosieve toename van nieuwe producten en diensten. Veel ondernemers moesten zichzelf opnieuw uitvinden en innovatieve oplossingen bedenken. Het gevolg was dat het aantal merkregistraties enorm toenam. Ook zagen we een groei in het aantal i-DEPOTs; onze dienst waarmee ondernemers hun ideeën online kunnen vastleggen.

Aantal depots 2020 Aantal merken 2020

 

Toch zijn het niet alleen de economische omstandigheden die het bedrijfsklimaat bepalen. Onze klanten en partners verwachten voortdurende innovatie in ons vakgebied en verdere digitalisering van onze dienstverlening. De BOIP-strategie 2019-2024 ziet erop toe dat we klaar zijn voor de toekomst en dat we ons kunnen aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Ook geeft de strategie richting aan onze missie. “We maken het voor iedere ondernemer eenvoudig om zijn intellectuele eigendom (IE) te beschermen.”

Centraal hierbij staat het delen van onze expertise op het gebied van IE met ondernemers en onze partners. Om ondernemers in de Benelux wegwijs te maken in de complexe IE-wereld, bouwen wij voort op intensieve samenwerkingen met verschillende IE-partners.

Wat hebben we bereikt

In 2020 wisten we kansen te benutten om de verwachtingen van onze klanten en partners waar te maken. En daarmee hebben we eveneens mooie stappen gezet in het bereiken van onze missie.

Meer weten over onze resultaten en activiteiten in 2020?

Lees het BOIP jaarverslag 2020.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.