Beschermen en onderhouden

Om uw merk- of modelrecht in stand te houden moet u uw registratie onderhouden. Dit betekent dat u uw merk of model moet bewaken, gebruiken en up-to-date houden. En vergeet niet uw registratie op tijd te verlengen (vernieuwen). Het is belangrijk dat uw contactgevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. Ook kan het verstandig zijn om de bewaartermijn van uw i-DEPOT op tijd te verlengen.

Met een merk- of modelregistratie kunt u ook stappen ondernemen tegen concurrenten, die uw merk of model misbruiken (namaak en piraterij).

U kunt niet alleen optreden tegen latere Beneluxmerken of -modellen, maar tegen alle in de Benelux geldige merken en modellen, dus ook Uniemerken en -modellen en internationale merk- en modelregistraties met geldigheid in de Benelux.

Ik onderhoud een:

Anders dan bij merken is het voor het behouden van uw modelrecht niet vereist dat het model wordt gebruikt. Uiteraard moet u uw modelregistratie wel tijdig verlengen en zorgen dat alle gegevens up-to-date blijven.

Model wijzigen

Wijzigingen doorgeven - Modellen

Het is belangrijk dat uw gegevens in het Modellenregister juist en up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. De meest voorkomende wijziging is natuurlijk een adreswijziging. Maar het kan ook voorkomen dat:

  • de naam van uw onderneming wijzigt;
  • het correspondentieadres wijzigt;
  • u uw model overdraagt (verkoopt);
  • u een ander een licentie verstrekt (of deze wenst door te halen);
  • u uw model in pand geeft bij de bank (of deze wenst door te halen);
  • een ander beslag laat leggen op uw modelregistratie (of deze wenst op te heffen);
  • een wijziging of aanstelling van gemachtigde heeft plaatsgevonden (deze wijziging/aanstelling zal door de gemachtigde worden doorgegeven)

Daarnaast kan het voorkomen dat u uw registratie wilt laten verwijderen uit het Modellenregister (doorhaling). Allemaal zaken die correct in het register moeten staan, om u later eventueel op uw rechten te kunnen beroepen.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

Wijzigingen doorgeven - Modellen

Model verlengen

Een modelregistratie is vijf jaar geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend (depotdatum). De registratie kan steeds met vijf jaar worden verlengd (vernieuwd), tot een maximum van in totaal 25 jaar. Dit is wettelijk zo bepaald. Aan het verlengen van uw modelregistratie zijn kosten verbonden. Bekijk de Tarieven

Hoe kan ik verlengen?

U moet uw modelregistratie zelf op tijd verlengen. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. Wij sturen hierover zes maanden voor de vervaldatum een bericht. Mocht u ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd verlengen van uw registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van uw correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

Verlengen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee.

Gegevens up-to-date

Zorg dat uw gegevens up-to-date zijn, voordat u uw modelregistratie verlengt. Het is namelijk niet mogelijk gegevens te wijzigen tijdens de verlengprocedure. Kijk voor het doorgeven van wijzigingen onder de tab 'Model wijzigen'. 

Modelregistratie verlengen

Modelinbreuk aanpakken

Wat moet ik doen bij modelinbreuk?

Er zijn twee denkbare situaties:

1. U heeft in het Benelux Modellenregister een  registratie van een conflicterend (mogelijk inbreukmakend) model gezien;
2. U heeft op internet of ergens anders een conflicterend model ontdekt, dat niet in het  Modellenregister voorkomt.

In  beide gevallen kunt u met uw modelregistratie naar de rechter stappen. Oordeelt de rechter dat het model inbreukmakend is, dan kan hij eventueel een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende model. Naast de verbodsactie kunt u bij de rechter onder meer een schadevergoeding en afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk) vorderen en de eigendom van de inbreukmakende goederen opeisen. 

Daarnaast kan, in de eerste situatie, in geval van een conflict over wie de rechthebbende is, de werkelijke ontwerper het depot opeisen, binnen vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de inschrijving (vordering tot opeising). De werkelijke ontwerper kan om dezelfde reden de nietigheid van het depot en van het modelrecht inroepen, zonder beperking in tijd (nietigverklaring). De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. De vordering tot opeising moet bij BOIP in het register worden ingeschreven. Dit is echter niet meer dan een vermelding van het feit dat een vordering bij de rechter is ingesteld.

Als u te maken krijgt met modelinbreuk, kunt u het beste advies inwinnen bij een IE-professional. Ook bij eventuele acties die u onderneemt, is het raadzaam u te laten bijstaan door een IE-professional.