Wijzigingen doorgeven

Merken

Wilt u iets wijzigen in uw internationale merkregistratie of -aanvraag? Kijk dan op de pagina Internationale merkregistratie.

  Mogelijke wijzigingen

  Gratis

  Zelf regelen of aanvragen via My BOIP

  Zelf aanvragen via formulier

  Moet eerst door BOIP gecontroleerd worden

  Wijziging van e-mail en accountgegevens

  X

  Naar My BOIP

   

   

  Naams- en/of adreswijziging in de registergegevens

  X

  Naar My BOIP

  Download Wijzigingsformulier

   X

  Wijziging van gemachtigde tijdens depotfase

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Wijziging van gemachtigde na merkregistratie     Download Wijzigingsformulier X
  Wijziging van het correspondentieadres (niet het postadres) X   Download Wijzigingsformulier  
  Beperking van de producten en diensten tijdens aanvraagfase X   Download Wijzigingsformulier X

  Beperking van de producten en diensten na registratie

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Overdracht van uw merk

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Aantekenen van een licentie, pandrecht of beslag

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van een licentie, pandrecht of beslag X   Download Wijzigingsformulier X

  Intrekken van uw merkaanvraag

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van de merkregistratie

   X

   

  Download Wijzigingsformulier

   X

  Wijziging van het reglement op gebruik en toezicht van een collectief merk

   

  Download Wijzigingsformulier

  Download Toelichting wijzigingsformulier (PDF, 128 Kb)Ingevuld wijzigingsformulier insturen

  BOIP controleert wijzigingen eerst voordat ze doorgevoerd kunnen worden in het Merkenregister (waaronder controle van de bewijsstukken in geval van bijvoorbeeld een naamswijziging of overdracht). U dient dan het verzoek tot wijziging in via My BOIP of via het contactformulier. Als wij, indien van toepassing, uw betaling hebben ontvangen en het verzoek hebben goedgekeurd, worden de gewijzigde gegevens na publicatie zichtbaar in het register.