Wijzigingen doorgeven

Model

Wilt u iets wijzigen in uw internationale modelregistratie of -aanvraag? Kijk dan op de pagina Internationale modelregistratie.

  Mogelijke wijzigingen

  Gratis

  Zelf regelen of aanvragen via My BOIP

  Zelf aanvragen via formulier

  Moet eerst door BOIP gecontroleerd worden

  Wijziging van e-mail en accountgegevens

  X

  Naar My BOIP

   

   

  Naams- en/of adreswijziging in de registergegevens

  X

  Naar My BOIP

  Download Wijzigingsformulier

   X

  Aanstelling of wijziging van gemachtigde

   

  Naar My BOIP

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Wijziging van het correspondentieadres (niet het postadres) X   Download Wijzigingsformulier  

  Overdracht van uw model

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Aantekenen van een licentie, pandrecht of beslag

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van een licentie, pandrecht of beslag X   Download Wijzigingsformulier X

  Intrekken van uw modelaanvraag

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van de  modelregistratie

   X

   

  Download Wijzigingsformulier

   X

  Download Toelichting wijzigingsformulier (PDF, 22 Kb)Ingevuld wijzigingsformulier insturen

  BOIP controleert wijzigingen eerst voordat ze doorgevoerd kunnen worden in het Modellenregister (waaronder controle van de bewijsstukken in geval van bijvoorbeeld een naamswijziging of overdracht). U dient dan het verzoek tot wijziging in via My BOIP of via het contactformulier. Als wij, indien van toepassing, uw betaling hebben ontvangen en het verzoek hebben goedgekeurd, worden de gewijzigde gegevens na publicatie zichtbaar in het register.

  Zaterdag 22 februari 2020 : Onderhoudswerkzaamheden i-DEPOT

  Lees meer