Gemeenschapsmodel (EU)

Een Gemeenschapsmodel biedt bescherming in alle (momenteel 27) landen van de Europese Unie. Gemeenschapsmodellen moeten, net als Benelux-modellen, nieuw zijn en eigen karakter hebben.

Er bestaan twee soorten Gemeenschapsmodellen: geregistreerde en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen.

Model zoeken

Om te controleren of een identiek of sterk gelijkend model al voorkomt in bepaalde landen kunt u gebruik maken van Designview: een online tool waarmee u modellen uit alle registers van de deelnemende bureaus, WIPO en EUIPO kunt opzoeken.

Geregistreerde Gemeenschapsmodellen

Dit type modelrecht kunt u verkrijgen door uw model te registreren bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat is gevestigd in Alicante, Spanje.

Gemeenschapsmodellen worden, net als Benelux-modellen, voor vijf jaar geregistreerd. De registratie kan steeds met vijf jaar worden verlengd (vernieuwd), tot een maximum van in totaal 25 jaar. Dit is wettelijk zo bepaald.

Het Gemeenschapsmodel verschaft u een exclusief recht om:

  • het model te gebruiken: het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden;
  • derden te verbieden het model zonder uw toestemming te gebruiken.

Prioriteit inroepen

Als u binnen een half jaar na uw eerste aanvraag in één van de landen die aangesloten zijn bij het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie een modelregistratie aanvraagt voor hetzelfde model, kan deze latere aanvraag dezelfde datum krijgen als uw eerste aanvraag. Dit noemen we 'prioriteit inroepen', op basis van datum van voorrang.

Niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen

Dit type modelrecht ontstaat niet door registratie, maar ontstaat automatisch wanneer u het model voor het publiek beschikbaar stelt. Een model is beschermd als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de EU aan het publiek beschikbaar is gesteld.

Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel geeft u het recht om derden te verbieden het model zonder uw toestemming te gebruiken, maar alleen als er sprake is van namaak (ontlening).

Het i-DEPOT kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Met het i-DEPOT kunt u namelijk bewijzen dat uw creatie op een bepaalde datum al bestond. Dat is handig, want als iemand anders claimt dat hij die creatie gemaakt heeft, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen. Meer over i-DEPOT

Technisch onderhoud maandag 25 oktober

Lees meer