Internationale merkregistratie

Internationale aanvraag indienen

Met een internationale merkregistratie heeft u op een relatief goedkope en eenvoudige manier bescherming in meer dan 110 landen, zowel binnen als buiten Europa. Welke landen u kiest, is aan u.

Bekijk de lijst met alle landen

Bekijk de tarieven voor internationale merkregistratie

U kunt uw aanvraag voor internationale merkregistratie indienen bij BOIP. Ons Informatiecentrum informeert u graag over de procedure.

Voordelen internationaal merk

 • Meer dan 110 landen 
  Geldig voor landen die zijn aangesloten op het Madrid systeem. Keuze uit meer dan 110 landen binnen en buiten Europa, waaronder grote economieën zoals de VS, China, India en Japan.
 • Flexibel
  U kiest alleen de landen die voor uw onderneming relevant zijn. Uitbreiding van het aantal landen binnen uw internationale merkregistratie op een later tijdstip is altijd mogelijk. 
 • Overzichtelijk
  Bundeling van verschillende nationale registraties in één internationale registratie maakt het beheer overzichtelijk en goedkoop.

Hoe werkt het?

1. Op basis van nationale merkregistratie of Uniemerk

Voor het indienen van een internationale aanvraag heeft u een basis nodig: een (aanvraag voor) een nationale merkregistratie of Uniemerk. Wanneer u bijvoorbeeld al over een Benelux-merk beschikt of een aanvraag heeft ingediend voor een Benelux-merk, kunt u deze aanvraag of registratie uitbreiden naar andere landen die zijn aangesloten bij het Madrid systeem. Dit noemen we een internationale aanvraag. Wanneer u een (aanvraag voor een) Benelux-merk heeft, verloopt uw internationale aanvraag via BOIP. Wanneer u een (aanvraag voor een) nationale merkregistratie heeft in een ander land dat is aangesloten bij het Madrid systeem, kunt u die aanvraag of registratie uitbreiden via de instantie in het betreffende land.

De gegevens van uw nationale merkregistratie en de gegevens in de aanvraag van uw internationale merkregistratie moeten identiek zijn.

U bent niet verplicht om de internationale merkregistratie aan te vragen voor alle producten en diensten waarvoor ook uw nationale merkregistratie geldt. U kunt dit ook voor een deel hiervan doen. Een ruimere producten- en dienstenlijst dan die van uw nationale registratie is niet mogelijk.

2. Online indienen via BOIP

Als u een (aanvraag voor een) Benelux merkregistratie als basis gebruikt, dient u uw internationale aanvraag online in via BOIP. In de aanvraag vermeldt u de landen waarvoor u uw merkregistratie wilt aanvragen. U kunt kiezen uit meer dan 90 landen.

Impact van Brexit: Voor Uniemerken en internationale aanvragen en registraties waarbij de EU is aangeduid geldt dat er na 31 december 2020 maatregelen zijn voorzien die ervoor zorgen dat merkhouders hun bestaande rechten niet verliezen. Kort gezegd komt het erop neer dat ingeschreven merken automatisch worden omgezet en dat voor lopende aanvragen binnen negen maanden na het einde van de overgangsperiode, te rekenen dus vanaf 31 december 2020, met behoud van prioriteit een aanvraag voor het VK kan worden verricht. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van EUIPO en UKIPO.

BOIP controleert of uw internationale aanvraag in orde is en of deze identiek is aan uw Benelux basisaanvraag. Daarna sturen wij uw aanvraag door naar WIPO (World Intellectual Property Organisation), de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert.

Prioriteit inroepen
Wanneer u uw internationale aanvraag indient binnen zes maanden na de aanvraag van uw Benelux merkregistratie, kunt u voor uw internationale aanvraag prioriteit inroepen. Voordeel is dat de bescherming van uw merk in de landen van uw internationale aanvraag op dezelfde datum ingaat als die van uw Benelux-aanvraag.

U kunt prioriteit inroepen voor alle landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs of bij de Wereldhandelsorganisatie. In de praktijk zijn dit bijna alle landen in de wereld.

3. Controle WIPO

WIPO controleert uw aanvraag op formaliteiten, bijvoorbeeld of de producten en diensten duidelijk zijn omschreven en of de aanvraag is betaald. Als alle formaliteiten in orde zijn, dan wordt uw aanvraag in het internationale merkenregister geplaatst en gepubliceerd in de WIPO Gazette van Internationale merken. Vervolgens stelt WIPO de verantwoordelijke instanties in de landen waarvoor u de aanvraag heeft ingediend op de hoogte. Deze instanties zullen elk uw aanvraag afzonderlijk beoordelen.

4. Afzonderlijke beoordeling

Afhankelijk van de beoordeling door de afzonderlijke landen wordt uw merk uiteindelijk:

 • voor alle producten en diensten geregistreerd, of;
 • voor een deel van de producten en diensten geregistreerd, of;
 • geheel geweigerd.

BOIP heeft geen invloed op dit proces. Ook hebben wij geen zicht op de status van uw aanvraag. U kunt het proces zelf monitoren via de Madrid Monitor van WIPO.

Voor eventuele communicatie met de instanties in de betreffende landen kunt u het beste een IE-professional inschakelen. In sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, is het verplicht om een IE-professional als tussenpersoon aan te wijzen.

Let op!

Wilt u een internationale aanvraag indienen, houd dan rekening met de volgende zaken:

 • Zolang de aanvraag van uw Benelux merkregistratie nog niet definitief is en uw merk dus nog niet is geregistreerd, kan dit gevolgen hebben voor uw internationale aanvraag. Als bijvoorbeeld de aanvraag van uw Benelux merkregistratie definitief wordt geweigerd, vervalt uw internationale aanvraag automatisch. De kosten voor het indienen van de Benelux aanvraag krijgt u niet terug. De kosten voor de internationale aanvraag krijgt u deels terug. Zoek vooraf dus goed uit wat uw kansen en mogelijkheden zijn. Een IE-professional kan u hierover adviseren.
 • De eerste vijf jaar, gerekend vanaf de datum van uw aanvraag, zijn uw nationale en internationale aanvraag of registratie van elkaar afhankelijk. Als bijvoorbeeld voor uw nationale aanvraag of registratie een beperking geldt van producten en diensten, dan geldt deze beperking automatisch ook voor uw internationale aanvraag of registratie. En als uw nationale aanvraag wordt doorgehaald, dan komt ook uw internationale aanvraag te vervallen. Vijf jaar na aanvraag is uw internationale registratie niet meer afhankelijk van (ontwikkelingen in) uw basisregistratie en blijft de internationale aanvraag ongewijzigd voortbestaan.

Tarieven internationale merkregistratie

Via BOIP kunt u een internationale merkregistratie aanvragen in één of meerdere landen anders dan de Benelux. Dit gebeurt via WIPO (World Intellectual Property Organization).

Kosten voor het doorsturen van uw aanvraag door BOIP naar WIPO bedragen 100 Zwitserse francs (± 84 euro).  Hier komen het basistarief voor een internationale registratie en de tarieven voor de registratie van uw merk in de betreffende landen nog bij. De betaling verricht u rechtstreeks aan WIPO.  Actuele tarieven vindt u op www.wipo.int. Voor het berekenen van de kosten van een internationale registratie kunt u gebruik maken van de WIPO fee calculator.

Tarieven internationale merkregistratie

Internationaal merk verlengen of wijzigen

Verlengen

Net als uw Benelux merkregistratie moet ook uw internationale merkregistratie elke tien jaar worden verlengd (vernieuwd). U kunt het verzoek tot verlenging direct bij WIPO indienen.

Wijzigen

De meeste wijzigingen in uw internationale merkregistratie kunt u eenvoudig online doorgeven via de website van WIPO.
Voor sommige wijzigingen moet u bij BOIP een verzoek indienen. Dit geldt voor gerechtelijke doorhalingen en mutaties (overdrachten, licenties, pandrechten en beslagen), waarbij het verzoek door een ander dan de geregistreerde houder, of door een ander dan de geregistreerde gemachtigde, wordt ingediend.

Dit werkt als volgt:

 • Vul het WIPO formulier in (pdf)
 • Stuur het formulier naar BOIP via het contactformulier;
 • Voeg de nodige bewijsstukken toe, zoals een akte van overdracht, licentieakte, pandakte of verklaring beslagleggende partij;
 • Vermeld duidelijk in uw bericht dat het gaat om een wijziging die niet direct bij WIPO kan worden ingediend.

Territoriale uitbreiding
U kunt uw internationale merkregistratie uitbreiden naar andere landen. Dit noemen we een territoriale uitbreiding. Het tarief voor een territoriale uitbreiding bestaat uit een basisbedrag en een bedrag dat afhankelijk is van de landen die u kiest. De aanvraag voor territoriale uitbreiding moet u rechtstreeks indienden bij WIPO. Kijk voor meer informatie en actuele tarieven op de website van WIPO.

Uniemerk of internationaal merk?

In tegenstelling tot de aanvraag van een Uniemerk loopt u met een internationale aanvraag minder risico. Voor de aanvraag van een Uniemerk geldt namelijk het 'alles of niets'-principe, wat betekent dat u in één keer bescherming krijgt voor alle 27 EU-landen, óf dat uw aanvraag wordt geweigerd wanneer er in één van de 27 landen oppositie wordt ingediend of uw merk wordt geweigerd. In dat geval is dus de hele aanvraag voor niets geweest en krijgt u de kosten niet terug. Bij een internationale aanvraag geldt dit principe niet: uw aanvraag wordt bekeken in alle landen afzonderlijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer uw aanvraag in één van de landen wordt geweigerd of er oppositie wordt ingediend, u mogelijk nog steeds bescherming kunt krijgen in de andere landen waarvoor u de internationale aanvraag heeft ingediend.

Het is wel mogelijk het risico te beperken door een Uniemerk 'in te bouwen' in een internationale registratie. Dit betekent dat u een internationale aanvraag indient en daarin de EU aanduidt. Meer over Uniemerk 

Veelgestelde vragen over internationale merkregistratie

Ik heb een ‘irregularity notice’ van WIPO ontvangen. Wat moet ik doen?

Na BOIP controleert ook WIPO of uw aanvraag in orde is. Een ‘irregularity notice’ betekent dat WIPO nog een vraag heeft over uw aanvraag. U kunt via My BOIP (klik op 'Internationaal merk registreren') antwoorden op de ‘irregularity notice’ van WIPO. BOIP beoordeelt uw antwoord en verzorgt vervolgens de verzending naar WIPO. De actuele status kunt u volgen via My BOIP.

Heeft u een 'irregularity notice' van vóór 13 januari 2020? Stuur uw antwoord dan per post naar BOIP of via ons contactformulier. Wij zorgen ervoor dat uw antwoord bij WIPO terechtkomt.

Technisch onderhoud maandag 25 oktober

Lees meer