i-DEPOT vastleggen

Het beschermen van uw intellectuele eigendom is belangrijk. Wat wilt u vastleggen?

Ik wil een

Stap 1: Kies wat u wilt vastleggen

Het i-DEPOT is een eerste stap richting bescherming bij het ontwikkelen van een product, concept, dienst, proces of bedrijf. Het is een bewijsmiddel (datumstempel). Het creëert alleen geen zelfstandig intellectueel eigendomsrecht.

Zoek vóórdat u met uw idee de markt op gaat, goed uit met welke IE-rechten u in een later stadium uw eigendom zou kunnen beschermen, en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Wat legt u vast?

U kiest zelf wat u wilt vastleggen in een i-DEPOT:

  1. i-DEPOT Idee
  2. i-DEPOT Bedrijfsgeheim en knowhow
  3. i-DEPOT Design
  4. i-DEPOT Muziek & Media
  5. i-DEPOT Software
  6. i-DEPOT Innovatie

Meer informatie over i-DEPOT

Ga door naar stap 2

Advies nodig?

Wilt u advies over de beste bescherming voor uw idee? Schakel dan een externe IE-professional in. BOIP is een onafhankelijke instantie en mag u daarom geen persoonlijk advies geven.

Stap 2: Voeg bijlage(n) toe

In uw i-DEPOT kunt u één of meerdere bestanden toevoegen tot een maximum van 100 MB.

Deze bestandsformaten zijn toegestaan:
pdf, jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, doc, tif, tiff, xlsx, xls, pptx, ppt, png, gif, bmp, mov, mp3, mp4, m4v, avi, wmv, mpg, psd, wav, m4a, wma, aac en zip.

Aandachtspunten voor het toevoegen van bijlagen
 

Geheim of openbaar

BOIP houdt uw i-DEPOT geheim. U kunt er echter zelf voor kiezen om uw i-DEPOT op een later moment geheel of gedeeltelijk openbaar te maken op i-D Space. Maak daarom bij het ordenen van uw bijlagen al een onderscheid in bestanden die u later misschien openbaar wilt maken en bestanden die u geheim wilt houden. Lees meer over openbaar maken

Inhoud uitgewerkt

Zorg ervoor dat de inhoud van de bijlagen zo goed mogelijk is uitgewerkt. Dit kan nuttig zijn, wilt u later aanspraak kunnen maken op bescherming op rechten die u niet hoeft te registreren, zoals het auteursrecht en het niet geregisteerde Gemeenschapmodel.

Ga door naar stap 3

Stap 3: Dien uw i-DEPOT in

U bent bijna klaar om uw i-DEPOT in te dienen. Daarvoor heeft u een My BOIP-account nodig. Het aanmaken kost maar 2 minuten. Heeft u al een account? Log dan meteen in.

Ga naar i-DEPOT indienen

BOIP houdt uw i-DEPOT geheim. U kunt er na het indienen echter zelf voor kiezen om uw i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken op i-D Space. Waarom openbaar maken?

Houd er rekening mee dat het openbaar maken van uw idee soms gevolgen kan hebben voor een eventuele latere aanvraag voor registratie van bijvoorbeeld een octrooi of model. Hiervoor geldt namelijk dat het nieuw en dus nog niet eerder openbaar gemaakt mag zijn.

Maak uw i-DEPOT openbaar in 4 stappen