Pas op voor misleidende facturen!

Wij krijgen geregeld vragen van merkhouders over brieven die zij ontvangen van derden. Deze brieven lijken afkomstig van BOIP, EUIPO, WIPO of een andere officiële instantie en worden vaak opgevat als factuur. Merkhouders vragen zich dan ook af of ze verplicht zijn deze te betalen.

Het Merkenregister is openbaar, net als bijvoorbeeld het handelsregister. Hierdoor kunnen aanbieders van diverse diensten u rechtstreeks benaderen. Sommige van deze aanbieders houden er minder wenselijke praktijken op na.

Wij zijn op de hoogte van dit probleem. Het is helaas lastig te voorkomen. In enkele gevallen is met succes een strafrechtelijke procedure gevoerd (zie beslissing Hof van Beroep Arnhem-LeeuwardenHof van Beroep Stockholm en Rechtbank Brussel).

Gelet op de aard van sommige aanbiedingen waarschuwen wij merkhouders altijd kritisch te zijn op de inhoud van dergelijke aanbiedingen en er niet zonder meer op in te gaan.

Let op:  Dergelijke misleidende aanbiedingen kunnen niet alleen gaan over uw merkregistratie, maar ook over uw domein- of handelsnaam (als u die heeft). Hoewel BOIP geen bevoegdheden heeft wat betreft domein- en handelsnamen, vinden wij het toch belangrijk u te waarschuwen voor verdachte aanbiedingen. Controleer altijd of de bron officieel is, vóórdat u overgaat tot betaling.

Twijfelt u aan de echtheid van een aanbieding? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Lijst van afzenders van verwarrende brieven

U vindt hieronder een lijst van bedrijven die merkhouders hebben benaderd met een verwarrend aanbod. Dat wil zeggen: de aard van het aanbod was verwarrend of de hoedanigheid van de aanbieder. Wij werken deze lijst regelmatig bij.

Met deze lijst willen wij u waarschuwen dat deze bedrijven/afzenders niet moeten worden verward met BOIP of een andere officiële instantie. Daarnaast wijzen wij u erop dat u niet verplicht bent op aanbiedingen van deze bedrijven in te gaan. Wij raden u dit zelfs ten zeerste af.

Vergelijkbare voorbeelden vindt u op de websites van EUIPO en WIPO.

Anti-Scam Network

Ook op internationaal niveau worden stappen ondernomen tegen misleidende facturen in het kader van het Anti-Scam Network, een initiatief van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Dit netwerk verenigt vertegenwoordigers van onder andere  EUIPO, nationale IE-bureaus (waaronder ook BOIP), WIPO, Europees Octrooibureau, EUROPOL en verschillende gebruikersorganisaties. Bedoeling is om zich samen in te spannen om misleidende facturen aan te pakken en dit ter bescherming van alle gebruikers. Het kader voor deze samenwerking is neergeschreven in een ‘Joint Statement on an Expert Cooperation Charter in the area of Anti-Scam’.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.