ie voucher euipo
ie voucher euipo

Actie 2022 beëindigd

Met de SME-voucher kunnen ondernemers een deel van de aanvraagkosten voor intellectuele eigendomsrechten vergoed krijgen. Deze succesvolle actie is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die hun IE willen beschermen. De actie wordt uitgevoerd door EUIPO. Het maximale budget dat EUIPO kon besteden is bereikt voor de vergoeding van merk- en modelregistraties en de IP-Scan. Dit onderdeel van de actie wordt daarom per 29 november afgesloten.  Lees meer

sme voucher actie beëindigd

Deel van je aanvraagkosten terugkrijgen? Lees hier hoe!

Je merk of model registreren? In 2022 kun je gebruik maken van de actie "SME-voucher". Hiermee krijg je een deel van je aanvraagkosten terug. Hieronder vind je meer informatie over de actie en de voorwaarden. Het doel van de actie is om bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen.

De SME-voucher is een initiatief van de Europese Commissie, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de bevoegde instanties op nationaal niveau. Voor merken en modellen is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).


Wat houdt de actie in?

De SME-voucher

Ben je een KMO/MKB bedrijf? Dan kun je in 2022 maximaal 75% van de kosten van je merk- of modelaanvraag retour krijgen. Dit kan via de SME-voucher. De SME-voucher is bestemd voor alle in de EU gevestigde ondernemingen die voldoen aan de definitie van een KMO/MKB zoals opgesteld door de Europese Commissie.

De actie voor 2022 is per 29 november afgesloten. Lees meer

Welke kosten kan ik terugkrijgen?

Zowel basis- als aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor extra klassen, komen in aanmerking voor deze gedeeltelijke vergoeding:

 • Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat minimaal 183 euro (75% van de basiskosten van 244 euro).
 • Voor de aanvraag van een Benelux-model is dat minimaal 112,50 euro (75% van de basiskosten van 150 euro).
 • De SME-voucher kun je ook gebruiken voor een gedeeltelijke vergoeding van een Europese merk- of modelaanvraag.

Via het SME Fund kan je niet alleen maximaal 75% van de de kosten van een merk- of modelaanvraag bij BOIP retour krijgen. Maar ook:

 • Maximaal 75% van de kosten van een merk- of modelaanvraag in een ander land dat behoort tot de Europese Unie.
 • Maximaal 75% van de kosten van een Europese merk- of modelaanvraag.
 • Maximaal 50% van de kosten voor een nationale octrooiregistratie.
 • Maximaal 50% van de kosten van een merk- of modelregistratie buiten de EU.
 • Maximaal  90% van de kosten voor een IP-scan (alleen voor ondernemers in België).

Voor meer info over de SME-voucher voor de IP-scan en octrooien in België kun je contact opnemen met FOD Economie.
Voor meer info over de SME-voucher voor octrooien in Nederland neem je contact op met Octrooicentrum Nederland.

Wat is een IP-scan?

De SME-voucher maakt ook een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van pre-diagnostische IE-diensten (“IP-scan” ) mogelijk. Deze dienst is in de Benelux op dit moment alleen beschikbaar voor KMO/MKB bedrijven in België. De IP-scan is een dienst waarbij een door de FOD Economie toegewezen expert analyseert welke acties rondom intellectuele eigendom zinvol kunnen zijn voor jouw bedrijf. Voor de aanvraag van een IP-Scan krijg je maximaal 90% van de kosten retour. Dit komt neer op een bedrag van 1.350 euro (90% van 1.500 euro). Neem voor meer informatie contact op met FOD Economie.

Voor wie geldt de actie?

Je bedrijf voldoet aan de definitie van een KMO / MKB zoals opgesteld door de Europese Commissie. Dit hangt onder meer af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal. In het algemeen geldt dat:

 • een KMO/MKB minder dan 250 medewerkers in dienst heeft
 • een KMO/MKB een jaaromzet heeft die lager is dan 50 miljoen euro
 • het balanstotaal van het KMO/MKB de 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Via de Engelstalige online KMO/MKB-toets van de Europese Commissie kun je checken of jouw onderneming voldoet aan de definitie.

model registreren ie voucher

Wat zijn de voorwaarden?

De actie voor 2022 is per 29 november afgesloten. Lees meer

SME-voucher voor merken en modellen

Voor de toekenning gelden de volgende voorwaarden:

 1. Jouw KMO/MKB bedrijf voldoet aan de definitie van het KMO/MKB zoals vastgesteld door de Europese Commissie.
 2. Jijzelf, de onderneming of een IE-professional kan de SME-voucher aanvragen bij EUIPO. Een IE-professional is een juridisch expert op het gebied van Intellectuele Eigendom die kan helpen met jouw merk- of modelregistratie.
 3. Maximaal 75% van de gemaakte kosten wordt vergoed tot een maximum van 1.500 euro. Je kunt dus voor meerdere merk- en of modelaanvragen tegelijk een gedeeltelijke vergoeding aanvragen. Niet alleen de basis registratiekosten komen hiervoor in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor extra klassen.
  Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat 183 euro (75% van 244 euro).
  Voor de aanvraag van een Benelux-model is dat 112,50 euro (75% van 150 euro).
 4. Je mag in 2022 slechts 1 SME-voucher aanvragen. Deze aanvraag mag meerdere Benelux of Europese merk- en of modellen bevatten. Je voucher is vier maanden geldig, dus als je binnen die periode meerdere merken en modellen registreert, kan je dat van dezelfde voucher claimen. Je kan de termijn met maximaal 2 maanden verlengen.

SME-voucher voor de IP-scan

Alleen beschikbaar voor bedrijven gevestigd in België.

Voor de toekenning gelden de volgende voorwaarden:

 1. Jouw KMO/MKB bedrijf voldoet aan de definitie van het KMO/MKB zoals vastgesteld door de Europese Commissie.
 2. Jijzelf of de onderneming vraagt de SME-voucher aan bij EUIPO.
 3. Maximaal 90% van de gemaakte kosten voor een IP-scan wordt vergoed tot een maximum van 1.500 euro. Voor de aanvraag van een IP-scan is dat 1.350 euro (90% van 1.500 euro).
 4. Je mag in 2022 slechts 1 SME-voucher aanvragen. Deze aanvraag mag meerdere Benelux of Europese merken- en of modellen en een IP-scan bevatten. Het totaalbedrag voor teruggave is maximaal 1.500 euro.

Let op: Zorg dat je eerst officieel bericht hebt van EUIPO over de toekenning van je SME-voucher. Vraag daarna pas je merk- of modelregistratie of je IP-scan aan. Als je deze aanvraagt voordat je de SME-voucher aanvraagt, dan wordt de SME-voucher niet aan je uitgekeerd.
Een merk of model vraag je aan bij BOIP. Een IP-scan vraag je aan via FOD Economie (alleen voor bedrijven in België).

Uitgebreide oproep tot het indienen van voorstellen van EUIPO (PDF, 318 Kb)


Hoe werkt het?

De actie voor 2022 is per 29 november afgesloten. Lees meer

Volg deze stappen:

Stap 1: Maak een SME Fund account aan

Stap 2: Vraag je SME-voucher aan

Wacht op bericht van EUIPO dat de SME-voucher is toegekend (duurt ongeveer 2 weken).

Stap 3: Vraag je merk- of modelregistratie aan en/of je IP-scan

Stap 4: Verzilver je SME-voucher

Stap 2: Vraag je SME-voucher aan

Je kunt een SME-voucher aanvragen tussen 10 januari 2022 en 16 december 2022. Hiervoor geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt'. We kunnen dus niet garanderen dat de SME-voucher nog beschikbaar op het moment dat je die aanvraagt.

 1. Vraag je SME-voucher aan bij EUIPO (de link vind je direct onder Stap 6). Doe dit vóórdat je je model- of merkregistratie aanvraagt bij BOIP of EUIPO en/of vóórdat je een IP-scan aanvraagt bij de FOD Economie (de IP-scan is alleen beschikbaar voor bedrijven in België).
 2. Houd de volgende gegevens bij de hand:
  - Je bankgegevens;
  - Een bankafschrift waarop de naam van het bedrijf als rekeninghouder, het IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code vermeld staan;
  - Een BTW verklaring.
 3. Na indiening ontvang je een e-mail met ontvangstbevestiging en het referentienummer van de aanvraag voor jouw SME-voucher. Het kan tot 60 minuten duren voordat je de bevestiging ontvangt. Het nummer wordt gebruikt in alle communicatie rondom deze aanvraag, dus bewaar dit goed!
 4. De toekenning van aanvraag door EUIPO gebeurt in principe binnen twee weken via een ondertekend toekenningsbesluit. De toekenning verloopt volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. We kunnen dus niet garanderen dat de SME-voucher nog beschikbaar is op het moment dat je die aanvraagt.
 5. Dien je merk- of modelaanvraag in bij BOIP of je aanvraag voor de IP-scan bij FOD Economie binnen 4 maanden na ontvangst van het toekenningsbesluit van EUIPO. Heb je nog geen goedkeuring van EUIPO op het moment dat je je merk- of modelregistratie of IP-scan aanvraagt, dan voldoe je niet aan de voorwaarden voor uitbetaling van de teruggave.
 6. Nadat je SME-voucher is toegekend, dien je deze zelf te verzilveren via een terugbetalingsverzoek.

Direct de SME-voucher aanvragen 

Stap 3: Vraag je merk- of modelregistratie en/of je IP-scan aan

Let op: Zorg dat je eerst officieel bericht hebt van EUIPO over de toekenning van je SME-voucher (duurt ongeveer twee weken). Vraag daarna pas je merk- of modelregistratie of je IP-scan aan. Als je deze aanvraagt voordat je de SME-voucher aanvraagt, dan wordt de SME-voucher niet aan je uitgekeerd.

Een merk of model vraag je aan bij BOIP. Een IP-scan vraag je aan via FOD Economie (alleen voor bedrijven in België).

IE-voucher aanvraagkosten retour

 

Stap 4: Verzilver je SME-voucher

Dit werkt als volgt:

 1. Log in op je SME Fund Account
 2. Vul het terugbetalingsformulier in en upload het vereiste betalingsbewijs.

Vraag uitbetaling van de SME-voucher aan binnen vier maanden na je aanvraag voor merk- of modelregistratie of IP-scan. De uitbetaling is niet afhankelijk van het slagen van je merkregistratie: als je merkregistratie geweigerd wordt, kun je alsnog terugbetaling aanvragen.


Over ons

De SME-voucher wordt verstrekt vanuit het ‘Ideas Powered for Business SME Fund’. Dit is een initiatief van de Europese Commissie EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de bevoegde nationale instanties om Europese bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen in de Benelux, afzonderlijke landen binnen de EU of voor de hele EU in één keer. Voor de registratie van merken en modellen in de Benelux is BOIP de bevoegde instantie.

Cosme fundeuipo logoIdeas Powered for Business

BOIP logo

 

 

Over BOIP

Bij het registreren van een merk of model maak je de keuze voor welke landen je jouw merk wilt beschermen. Ben je alleen actief in de Benelux of een deel ervan? Dan is de meest logische keuze om je merk of model in de Benelux te registreren. Dat doe je bij ons, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.

Over EUIPO

euipo logoBen je als ondernemer ook buiten de Benelux actief? Dan zijn er diverse mogelijkheden om je merk of model buiten de Benelux te registreren. Dit kan in één keer voor de hele Europese Unie of voor een of meer landen samen. Wil je je merk of model voor de hele Europese Unie in één keer registreren dan doe je dat via EUIPO. Dat is de officiële instantie voor de registratie van een Europees merk of model.

Wil je je merk of model slechts in een aantal Europese landen registreren en misschien ook landen daarbuiten, dan doe je een internationale registratie via WIPO.

Heb je vragen over de keuze waar je jouw merk of model wilt registreren, neem dan contact op met ons Informatiecentrum of met één van onze partners hieronder.

In deze actie werken wij samen met:

FOD Economie

FOD Economie

www.fgov.be

Ministerie van Economische Zaken en klimaat

Ministerie van EZK

www.ez.nl

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?