Over BBIE

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Daarnaast kan het BBIE het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT. Het BBIE is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE), een internationale organisatie die onder toezicht staat van zijn Raad van Bestuur. In deze Raad zitten vertegenwoordigers van de drie Benelux landen.

De Organisatie heeft tot taak:

  1. de uitvoering van het verdrag en het uitvoeringsreglement;
  2. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux -landen;
  3. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, die de Raad van Bestuur aanwijst;
  4. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht onder meer van de internationale en communautaire ontwikkelingen.