Viewer voor webcontent (JSR 286)

Acties
Bezig met laden...

Wat is Intellectueel Eigendom?

Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

IE-Kompas
Intellectueel eigendom onstaat als u iets bedenkt, ontwerpt of uitwerkt.  Als u een bedrijf heeft, is het belangrijk om uw intellectueel eigendom goed te beschermen. Doet u dit niet dan zouden uw concurrenten uw ideëen, ontwerpen en merken kunnen namaken. Het IE-Kompas geeft u  inzicht in de rechten waarmee u uw producten en diensten kunt beschermen.

De links in de animatie verwijzen naar overheidsorganisaties in Nederland. Een Vlaamse variant van het IE-Kompas komt beschikbaar in het eerste kwartaal van 2015. Kunt u het animatiefilmpje niet bekijken? Klik dan op de pdf die u aan de rechterkant van deze pagina kunt downloaden.

Merken

Een merk is een teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Dit teken kan de naam zijn voor uw product of dienst, maar kan ook een logo zijn of de vorm of verpakking van een product, zoals het Coca-Cola flesje.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is het officiële bureau voor de registratie van merken in de Benelux.

Modellen

Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is het officiële bureau voor de registratie van modellen en tekeningen in de Benelux.

Ideeën

Het hebben van een idee is iets wat iedereen vrijstaat. In beginsel zijn ideeën dus niet te beschermen. In veel gevallen kan het echter wel handig zijn om een creatiedatum vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer u wilt aantonen dat u de maker bent van een auteursrechtelijk beschermd werk. Of de bedenker van een format voor een tv-spelletje, ook dat is onder bepaalde omstandigheden te beschermen. Of wanneer u bezig bent met een ontwerp of uitvinding en in de aanloopfase voor model- of octrooibescherming bang bent dat een ander er met uw idee vandoor gaat.

Het vastleggen van een creatiedatum kan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, via het i-DEPOT. Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel.

Handelsnamen

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handelt in de markt. Het recht op een handelsnaam ontstaat door als eerste de naam te voeren. Het is verstandig om een handelsnaam te laten registreren bij de Kamer van Koophandel (Nederland) of via een ondernemingsloket bij de Kruispuntbank (België). Het recht op een handelsnaam is beperkt tot het territorium waarin hij bekend is.

Octrooien

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen. Met een octrooi wapent u zich tegen het gratis meeliften van anderen op het succes van uw uitvinding. Octrooien versterken uw positie ten opzichte van financiers en toekomstige partners. Maar een octrooi vergt wel een behoorlijke financiële investering. Elk octrooi bevat gegevens over de aanvrager, de uitvinder en een beschrijving van de uitvinding. Alle octrooien wereldwijd beschrijven innovatieve producten en processen. Hiermee zijn vragen te beantwoorden als:

  • Bestaat mijn uitvinding al?
  • Welke producten en technieken zijn er al?
  • Wie zijn mijn potentiële klanten en leveranciers?
  • Wat doen mijn concurrenten?
  • Met wie kan ik (commercieel) samenwerken?
  • Hoe bepaal ik mijn strategisch innovatiebeleid?

Auteursrecht

Het auteursrecht geeft de maker van een 'werk van letterkunde, wetenschap of kunst' dat origineel is het alleenrecht het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Als u bijvoorbeeld een boek hebt geschreven of een kunstwerk hebt gemaakt, zult u willen voorkomen dat een ander zonder uw toestemming uw werk openbaar maakt of verveelvoudigt. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra het werk is gecreeërd, als het origineel is. Naburige rechten beschermen de prestaties van uitvoerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van eerste vastleggingen van films en van omroeporganisaties.

Kwekersrecht

Het kwekersrecht geeft de kweker het alleenrecht op een nieuw plantenras: het verleent het uitsluitend recht het beschermd kweekproduct voort te brengen en te verhandelen. Een kweker kan kwekersrechtelijke bescherming aanvragen voor teeltmateriaal van ieder nieuw 'ras' dat hoort tot het plantenrijk. De Raad voor de Plantenrassen zorgt onder andere voor de verlening van het kwekersrecht.