Viewer voor webcontent (JSR 286)

Acties
Bezig met laden...

Tarieven merken

  Digitaal Papier

Depotrechten

   
Basisrecht individueel merk, tot drie klassen € 240 € 276
Basisrecht collectief merk, tot drie klassen € 373 € 428
Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde € 37 € 42
Aanvullend recht voor spoedregistratie, tot drie klassen € 193 € 221
Aanvullend recht voor spoedregistratie, voor iedere klasse boven de derde € 30 € 34
Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen € 39 € 44
Inschrijving verklaring van een recht van voorrang   € 15

Onderzoek naar eerdere inschrijvingen

   
Basisrecht onderzoek naar eerdere inschrijvingen, tot drie klassen   € 150
Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde   € 20

Vernieuwing

   
Basisrecht individueel merk, tot drie klassen € 260  
Basisrecht collectief merk, tot drie klassen € 474  
Supplement voor iedere klasse boven de derde € 46  
Extra-recht voor indiening van verzoek en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum € 129  

Wijzigingen

   
Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag    
eerste merk   € 54
tweede tot en met vijfde merk   € 27
elk volgende merk   gratis
Aantekening waren- en dienstenbeperking   € 44
Wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot    
eerste merk   € 22
tweede tot en met vijfde merk van dezelfde houder   € 11
elk volgende merk van dezelfde houder   gratis
tweede tot en met vijfde merk van verschillende houders   € 11
elk volgende merk van verschillende houders   € 2
Wijziging naam en/of adres van een deposant, gemachtigde, merkhouder of licentiehouder   gratis
Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving    
eerste merk   € 18
elk volgende merk   € 9

Oppositie

   
Oppositie, taks per ingestelde oppositie   € 1000
aanvullend recht per ingeroepen recht boven het derde   € 100
opschorting op verzoek en verlenging daarvan voor aanvang procedure (1e jaar)   gratis
opschorting op verzoek en verlenging ervan na het 1e jaar, per 4 maanden   € 150
Vertaling van argumenten    
eerste vier pagina's*   gratis
iedere pagina* of deel daarvan, boven de vierde   € 55
Vertaling beslissing, per pagina* of deel daarvan   € 45

Overige

   
Inlichtingen    
minder dan 1 uur   € 23
langer dan 1 uur, per uur   € 55
Abonnement op latere merken    
basisrecht   € 50
aanvullend recht per klasse boven de derde   € 8
Datoliet (elektronische ter beschikkingstelling van de merkengegevens)    
per merk € 0,48  
per vernieuwing € 0,25  
mutaties, per jaar ongeacht het werkelijk aantal € 2428  
Afschriften    
niet gewaarmerkt, per inschrijving   € 4
niet gewaarmerkt, overige per bladzijde   € 5
gewaarmerkt, per inschrijving   € 15
gewaarmerkt, overige per bladzijde   € 17
akte van depot, per depot   € 4
Bewijzen van voorrang   €15
Vertaling van een openbaar depot of inschrijving vanuit het Engels naar het Nederlands of Frans per woord  € 0,20

Doorzending Internationale inschrijving en EU-merken

   
Internationaal merk; indiening vernieuwing € 80  
EU-merk; indiening aanvraag   € 80
Indien de verzendkosten meer dan 25 euro bedragen verzendkosten

* Een pagina: maximaal 30 regels met maximaal 80 karakters per regel.