Vrouw denkt na met tekst 'Intellectueel eigendom: de kroon op je werk!'
Vrouw denkt na met tekst 'Intellectueel eigendom: de kroon op je werk!'

Zo zet u de kroon op uw creatIEs!

Met intellectueel eigendom komen uw creaties echt tot hun recht. MKB met intellectueel eigendomsrechten hebben tot ruim 65% meer inkomsten per werknemer dan bedrijven zonder deze rechten. Het loont dus moeite om u erin te verdiepen. Vindt u dat lastig? We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. 

Als u er niet uitkomt, staan de mensen van ons Informatiecentrum voor u klaar!  Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur op 070 349 12 42.

Logo BOIP

 

Logo IE de kroon op je werk

Merken

Wat kost een merkregistratie aanvragen?

De basiskosten voor het aanvragen van een merkregistratie in de Benelux zijn 244 euro. Met de IE-voucher kunt u in 2021 bovendien 50% van de basiskosten van uw merkaanvraag terugkrijgen. Mooi meegenomen! In het stappenplan voor merkregistratie ziet u waaraan u moet denken voordat u het aanvraagformulier voor registratie gaat invullen.  Direct registreren kan natuurlijk ook. U moet dan eerst een account aanmaken. Gemiddeld duurt de procedure vanaf het indienen van de aanvraag ongeveer drie maanden. 

Is mijn naam nog vrij?

U kunt zelf in het BOIP Merkenregister zoeken of uw merk al bestaat en, zo ja, voor welke producten en/of diensten het geregistreerd is. Dit geeft u een goed beeld van bestaande merken die identiek zijn aan of lijken op het merk waarvoor u een registratie wilt aanvragen.

  • In het zoekveld vult u uw bedachte merk in en u ziet direct welke merken er al bestaan.
  • Heeft u een logo bedacht, dan kunt u eenvoudigweg aan de hand van de afbeelding en het cameraatje zoeken naar merken die daarop lijken.
  • Via ‘Geavanceerd zoeken’ kunt u de zoekresultaten verfijnen. U kunt zoeken op woord- en/of beeldelementen in combinatie met specifieke producten en diensten waarvoor u uw merk gebruikt of wilt gebruiken. 

Een zoekopdracht, ook als u deze verfijnt, is helaas geen garantie dat u alle merken vindt die mogelijk een bezwaar kunnen vormen voor uw merk. Het geeft slechts een indicatie.

Modellen

Wat kost een modelregistratie aanvragen

De basiskosten voor het registreren van een model zijn 150 euro. Met de IE-voucher kunt u in 2021 bovendien 50% van de basiskosten van uw modelaanvraag terugkrijgen. Mooi meegenomen! In het stappenplan voor modelregistratie ziet u waaraan u moet denken voordat u het aanvraagformulier voor registratie gaat invullen.  Direct registreren kan natuurlijk ook. U moet dan eerst een account aanmaken. Als aan alle formele vereisten is voldaan, wordt uw model geregistreerd en gepubliceerd.  

Bestaat mijn model al?

Een model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. BOIP onderzoekt dit niet voor u. Wel controleert BOIP of het model in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Dit laatste komt in de praktijk zeer zelden voor. 

Om te weten of een model nieuw is en een eigen karakter heeft:

  • Zoekt u in het Benelux Modellenregister of een identiek of sterk gelijkend model al is gepubliceerd. Dit is de officiële publicatieplaats voor tekeningen of modellen. 
  • Zoekt u in vakliteratuur, tijdschriften en op internet of een identiek of sterk gelijkend model al bestaat. 

i-DEPOT

Wat kost een i-DEPOT vastleggen?

Het vastleggen van een i-DEPOT kost 37 euro.  In het stappenplan voor het vastleggen van een i-DEPOT ziet u waaraan u moet denken voordat u het i-DEPOT indient. Direct vastleggen kan natuurlijk ook. U moet dan eerst een account aanmaken. De bewaartermijn van het i-DEPOT start op de datum van indienen en duurt, afhankelijk van de keuze die u maakt bij indienen, vijf of tien jaar. U kunt de bewaartermijn daarna steeds met een periode van vijf jaar verlengen. 

Veilig uw idee delen?

Met het i-DEPOT heeft u een wettelijk bewijsmiddel in handen. Wanneer u uw idee met andere partijen wilt delen, bijvoorbeeld omdat u investeerders of Icoon NDA samenwerkingspartners zoekt, is het verstandig een geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement, NDA) af te sluiten. Een NDA is een extra hulpmiddel in geval van een conflict. Hierin spreekt u af onder welke voorwaarden u uw idee deelt en wat de gevolgen zijn als de andere partij de voorwaarden schendt. Het maken van een NDA kost 15 euro. Een NDA wordt altijd gekoppeld aan een door u ingediend i-DEPOT.

Is uw idee rijp voor de markt?

Het i-DEPOT is een eerste stap richting bescherming bij de ontwikkeling van een nieuw idee of creatie. Heeft u uw idee geconcretiseerd en bent u klaar voor een volgende stap, doe dan de ideeSCAN. Door het invullen van de online vragenlijst krijgt u binnen een paar minuten inzicht in de IE-rechten die mogelijk van toepassing zijn om uw creatie ook daadwerkelijk te beschermen..

Advies nodig?

BOIP is een onafhankelijke en officiële instantie.  BOIP-medewerkers informeren u over de mogelijkheden voor de bescherming van uw IE. Zij mogen u echter geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u hierover wel uitgebreid adviseren. Een IE-professional is bijvoorbeeld iemand die is aangesloten bij de beroepsvereniging van juridische specialisten, de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht

Over BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor deLogo BOIP registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Spreekuren

Heeft u nog vragen? Schrijf u dan in voor ons online ondernemersspreekuur. Dat is wekelijks op maandag en woensdag. Een afspraak duurt maximaal 25 minuten. Hierin kunt u al uw vragen stellen over het beschermen van uw uitgewerkte idee, concept, logo, merknaam of design.