Seminar "Belgische ondernemingen met intellectuele-eigendomsrechten: feiten, cijfers en opportuniteiten".

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en de  Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de FOD Economie nodigen u graag uit op het seminar "Belgische ondernemingen met intellectuele-eigendomsrechten: feiten, cijfers en opportuniteiten".

Het seminar vindt plaats op 26 april 2022, van 09 tot 13 uur in de Résidence Palace, Wetstraat 155 in 1040 Brussel. Het is ook mogelijk het seminar online te volgen. 

Doelstelling

Het seminar spitst zich toe op de resultaten van een econometrische studie die recent door de Katholieke Universiteit van Leuven en IDEA Consult werd uitgevoerd en waarbij het profiel van Belgische aanvragers van intellectuele-eigendomsrechten in kaart werd gebracht. Daarnaast werd nagegaan of de groei en de productiviteit van de ondernemingen met intellectuele-eigendomsrechten verschillen van die zonder.

Daarnaast wordt een nieuw digitaal platform gelanceerd dat ondernemers op een eenvoudige manier de mogelijkheid biedt zich vertrouwd te maken met de verschillende manieren om hun creaties, innovaties en uitvindingen te beschermen.

Aangezien die informatie nuttig is voor zowel micro, kleine als grote ondernemingen nodigen we alle belanghebbenden uit die hun steentje kunnen bijdragen aan de Belgische economie, namelijk:

 •  bedrijfs- en sectororganisaties,
 •  institutionele regionale entiteiten,
 •  alle tussenpersonen die advies of ondersteuning verlenen binnen de Belgische economie.

De vice-eersteminister en minister van Economie en Werk zal het seminarie inleiden.

Programma

9.00-9.10

Verwelkoming
Séverine Waterbley, voorzitter FOD Economie

9.10-9.25

Inleiding van de studiedag
Pierre-Yves DERMAGNE, minister van Economie en Werk

9.25-9.40

Waarom een econometrische studie over het gebruik van IE-rechten in België?
Hugues Derème, adjunct-directeur-generaal, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen en modellen)

9.40-10.10

Presentatie van de studie “Econometrische analyse van het gebruik van systemen ter bescherming van intellectuele eigendom in België”

 • Julie Callaert, senior research expert, ECOOM – KU Leuven
 • Laura Lecluyse, consultant Innovatie, Competitiviteit en Duurzaamheid - Idea Consult
10.10-10.50

Panelgesprek:  institutionele partners inzake innovatie

 • Mark Andries, administrateur-generaal, VLAIO
 • Anne Vereecke, directrice,  SOWALFIN
 • Stefaan Sonck Thiebaut, directeur- generaal, Innoviris
10.50-11.00

Vraag en antwoord

11.00-11.30 Koffiepauze
11.30-12.30

Panelgesprek: vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven

 • Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder, VBO
 • Dominique Demonté, directeur Context, Agoria
 • Benoit Olbrechts, manager technology scouting and IP services, Octrooicellen
 • Tine Schaerlaekens, director innovation, Essenscia
12.30-13.00

Presentatie nieuw digitaal platform voor ondernemers met IE-vragen
Tineke van Hoey, jurist en accountmanager,  Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Conclusie
Gunther Aelbrecht, adviseur-generaal a.i. Dienst voor de Intellectuele Eigendom, FOD Economie

13.00

Lunch

Inschrijven

Schrijf u in voor het seminarie ter plaatse in het Résidence Palace tot 18 april. Deelname is gratis.

Neemt u op afstand deel aan het seminarie? Registreer u tot 22/4 gratis ven ontvang alle informatie die u nodig heeft om in te loggen op de dag van het webinar.

We danken u voor uw interesse en kijken ernaar uit u op 26 april in Brussel of virtueel te mogen ontmoeten. 

Adres

Résidence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel

Want to know more about intellectual property? Subscribe to the newsletter for entrepreneurs (4x per year).

Subscribe

Follow us on LinkedIn

Tips and inspiration for entrepreneurs.

Get 75% of your application fees reimbursed! Read how here.

Read more