Formal requirements design registration

Om in behandeling genomen te worden, moet de aanvraag voor modelregistratie aan een aantal formele eisen voldoen:

  1. Gebruik afbeeldingen waarop de kenmerkende eigenschappen van het uiterlijk van het model duidelijk zichtbaar zijn. Deze bepalen de uiteindelijke bescherming van het model. Het kan in dit verband ook raadzaam zijn om afbeeldingen met verschillende aanzichten van het model in te dienen, zoals de bovenkant of zijkant. U moet minimaal één afbeelding toevoegen bij de aanvraag. Dit moet een algemeen, voor- of perspectiefaanzicht zijn.
  2. Vermeld in de aanvraag duidelijk wat het model is (zgn. voortbrengsel), bij voorkeur door bewoordingen te gebruiken volgens de Internationale Classificatie van Locarno. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de zoekfunctie in het aanvraagformulier.
  3. Vermeld de naam van de deposant (persoon of onderneming)
  4. Het model mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
  5. Betaal de kosten van de aanvraag uiterlijk binnen één maand na het indienen ervan.
  6. Vraag, indien dit voor u van toepassing is, opschorting van publicatie van het model aan bij het aanvragen van uw registratie.

Newsletter for IP professionals Subscribe and stay tuned on our latest news, events and case studies!

Subscribe

Follow us on LinkedIn

News, events and useful tools for IP professionals.

Get 75% of your application fees reimbursed! Read how here.

Read more