Jaarverslag 2023

Onze mijlpalen

Logo Great Place to Work OCT 2023 - OCT 2024Great Place To Work

In oktober 2023 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers uitgevoerd, volgens de Great Place To Work-methode. De uitkomst: maar liefst 82% van de collega’s vindt BOIP een Great Place To Work. En daar zijn we trots op! Wij hebben hiermee het Great Place To Work-certificaat behaald. Natuurlijk zijn er ook een paar verbeterpunten. In oktober 2024 volgt een nieuwe certificeringsronde. 

 

CliftonStrengths

Ook zijn we in 2023 gestart met het CliftonStrengths-programma, waarmee mensen hun talenten in kaart kunnen brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers meer succes en voldoening ervaren als zij hun talenten kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. Door een vragenlijst in te vullen, krijgen medewerkers inzicht in hun persoonlijke ranking van 34 talenten. Een aantal teams heeft ook een teamworkshop gevolgd. Naast individuele talenten maakt de teamworkshop ook inzichtelijk over welke talenten collega’s beschikken en wat de kracht van het team is.

Snel naar:

Resultaten 2023
Jaarverslag 2023
Vooruitblik 2024

Resultaten

In 2023 nam het aantal merkaanvragen, modelaanvragen en i-DEPOTs toe vergeleken met 2022. Vernieuwingen van merkregistraties en inter partes procedures bleven daarentegen wat achter. 

We hebben in 2023 een aantal efficiëncy-slagen in de bedrijfsvoering ingevoerd. Met verschillende positieve resultaten. Zo hebben we het gehele jaar de kritieke prestatie-indicator (KPI) voor de behandeltijd van merkaanvragen ruimschoots behaald: we hebben deze aanvragen gemiddeld binnen 5,64 werkdagen behandeld. En we hebben juridisch-inhoudelijke procedures en algemene klantcontacten sneller weten te doorlopen en af te handelen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit ervan. 

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we ook verbeterde versies van de online-indieningsapplicaties in gebruik genomen voor zowel merken als modellen, hebben we de klantgegevens van merkhouders in het Merkenregister extra beveiligd en hebben we er achter de schermen voor gezorgd dat merkaanvragen sneller gepubliceerd konden worden. 

Communicatie

CaribIE-campagne

In het voorjaar van 2023 liep een grote merkencampagne in Caribisch Nederland, om ondernemers op Bonaire, St. Eustatius en Saba ervan bewust te maken hoe belangrijk het is dat ze hun merk registreren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de campagne ontwikkeld, in samenwerking met BOIP. De campagne heeft 2 maanden gelopen en werd multimediaal uitgerold in de lokale kranten, online, op de radio en in een tv-reclame. Ook ging een delegatie van EZK en BOIP langs een aantal eilanden om workshops aan lokale ondernemers te geven over het belang van merkregistratie. 

Illustratie van een laptop

Man staat voor een barretje op het strand

Digitale toegankelijkheid website

Webcontent moet aan internationale richtlijnen voldoen voor digitale toegankelijkheid: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Digitale toegankelijkheid houdt in dat een website ook toegankelijk is voor mensen met een beperking (bijvoorbeeld visueel of auditief). BOIP werkt al langere tijd aan het digitaal toegankelijk maken van zijn website, zodat deze toegankelijk is voor alle bezoekers. Inmiddels is www.boip.int grotendeels digitaal toegankelijk zodat we aan de internationale WCAG 2.1-richtlijn voldoen. 

Whitepaper merkbescherming - de kickstart voor iedere ondernemerNieuwe branding sociale media/online 

Wij hebben de corporate BOIP-branding doorontwikkeld voor onze online middelen en sociale-mediakanalen. Een eerste product met deze nieuwe branding is ons whitepaper over merkregistratie: dé kickstart voor iedere ondernemer. 

Legal & International Affairs

Nieuwe oppositierichtlijnen

In november 2023 heeft BOIP een volledig herziene versie van de richtlijnen oppositieprocedure gepubliceerd. Sinds de invoering van de oppositieprocedure in 2004 hadden wij al wel verschillende keren aanpassingen doorgevoerd, maar inmiddels was een volledige herziening noodzakelijk. Dit kwam door belangrijke leerpunten en interpretaties vanuit de rechtspraak, en door ingrijpende wijzigingen zoals de TradeMark Package. De richtlijnen zijn beschikbaar in de drie werktalen van BOIP: Nederlands, Frans en Engels. De richtlijnen zijn een waardevolle tool. Niet alleen voor intern gebruik door onze juristen en onderzoekers, maar ook – en vooral – voor alle IE-professionals die procedures voeren bij BOIP. 

BOIP coffee break webinar logoKoffiepauze-webinars 

Het koffiepauze-webinar is een nieuw concept van BOIP waarin de juristen van BOIP de IE-professionals in een kwartier bijpraten over een actueel juridisch onderwerp. In 2023 hebben we twee  koffiepauze-webinars georganiseerd, over portretmerken en vlaggen en merken. De korte webinars zijn in 2023 bekeken door 312 unieke kijkers en werden goed ontvangen door juridische collega’s.  

Samenwerking Benelux en Europa  

In 2023 hebben EUIPO en de nationale en regionale Intellectuele Eigendomsorganisaties (IPO’s), waar BOIP onder valt, zich ingespannen om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren.  

 Zo heeft BOIP meerdere leerzame bilaterale bezoeken met diverse IPO’s georganiseerd, naast de vergaderingen die EUIPO organiseerde. De bilaterale bezoeken boden de deelnemers de gelegenheid om best practices in het dagelijkse werk en ideeën voor de toekomst uit te wisselen. Een hoeksteen van onze gezamenlijke inspanningen was de voortdurende samenwerking op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Want we blijven de groei en veerkracht van deze belangrijke sector onverminderd ondersteunen.  

Samen met EUIPO hebben we verschillende applicaties ontwikkeld en verbeterd, zowel voor externe gebruikers als eigen medewerkers. Het gaat om applicaties zoals de Front Office, de Back Office en een tool om de weigering op absolute gronden voor te bereiden. Tot slot hebben de 3 Benelux-landen in 2023 in samenwerking met BOIP een bijdrage voorbereid voor de evaluatie van Verordening inzake het Uniemerk, dat is geïnitieerd door de Europese Commissie.  

Infographic Customer Service contactoverzicht 2023

Meer weten over onze resultaten in 2023? Bekijk ons jaarverslag in het venster hiernaast of download het verslag als PDF.

Download BOIP Jaarverslag 2023 (PDF,  1.76 MB)

Bekijk eerdere jaarverslagen 

Duurzaamheid

Renovatie gebouw

Duurzaamheid vinden wij bij BOIP een belangrijk onderwerp. Daarom wordt ons kantoorpand in Den Haag intensief verbouwd en verduurzaamd. In december 2023 heeft de gemeente de vergunning verleend voor onze renovatieplannen. Door de complete vernieuwing van de buitenschil en het dak, en dankzij energiezuinige klimaatinstallaties zal BOIP energielabel A+ behalen. De renovatie staat gepland voor Q4 2024.  

CO2-besparing 

In lijn met het duurzaam afvalverwerkingsbeleid van BOIP is er in september 2023 oud meubilair gedoneerd aan Opnieuw, een organisatie die oud meubilair nieuw leven inblaast. Zij maken van oud meubilair nieuwe kantoorinrichting door het uit elkaar te halen en onderdelen opnieuw te gebruiken. Dit doen ze op hun sociale werkplaats. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier kansen om te werken. Het resultaat? BOIP heeft hiermee in 2023 bijna 2 ton CO2 bespaard.

Vooruitblik 2024

Kijk je met ons mee naar 2024? Hieronder een aantal van onze plannen. 

  • Nieuwe Directeur-Generaal: conform het opgestelde beleid zal onze Directeur-Generaal Ragnar Gustafsson per juli 2024 aftreden. Hugues Derème wordt de nieuwe Directeur-Generaal. Onze Raad van Bestuur begeleidt deze procedure. 
  • EQUIP: in 2024 verwachten wij ons ISO9001-certificaat te behalen. Hiervoor hebben wij een intern kwaliteitsmanagementsysteem opgezet onder de naam EQUIP (Excellence and Quality for IP). De voorbereidingen zijn halverwege 2023 gestart. Met een ISO9001-certificering willen we onze klanten en relaties laten zien dat onze processen voldoen aan internationale normen, dat we luisteren naar de feedback van onze klanten en dat we veel waarde hechten aan continue verbetering. 
  • Lancering Naamchecker: in samenwerking met de KVK verwachten wij in 2024 deze tool te lanceren. Bezoekers van de Naamchecker-website kunnen direct zoeken in zowel het Handelsregister van de KVK als het Merkenregister van BOIP om te weten te komen welke bedrijfsnamen al bestaan. 
  • Easyfiling: wij werken aan een eenvoudige versie van onze online applicatie voor het aanvragen van merkregistraties. Deze versie is speciaal gericht op klanten die geen ervaring hebben met het aanvragen van een merk.  
  • Gebouwrenovatie: zoals je al las in het stukje over verduurzaming, verwachten wij in 2024 een start te maken met de renovatie van ons gebouw.  

Onze ambities

Illustratie van een man

2024 wordt voor BOIP een transitiejaar, met een belangrijke mijlpaal. In het verlengde van de benoeming van een nieuwe Directeur-Generaal – die per 1 juli aantreedt – zal BOIP een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar opstellen. We gaan dit op een inclusieve manier doen, in nauwe samenwerking met alle belanghebbende partijen. Daarnaast willen we in 2024 verschillende projecten afronden en nieuwe acties opstarten, zoals de lancering van de nieuwe tool ‘Naamchecker’, nieuwe (gedifferentieerde) versies van de e-filing voor merken, een ISO9001-certificering en een grondige eco-renovatie van het gebouw. Zo maakt BOIP het IE-systeem elk jaar toegankelijker en betrouwbaarder! 

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer