Weigering op absolute gronden

Naast een formele toetsing van het merkdepot voeren wij ook een inhoudelijke toetsing uit. Dit is een toetsing op absolute gronden. Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bepaalt namelijk een aantal wettelijke gronden op basis waarvan BOIP verplicht is de inschrijving van een depot te weigeren (art. 2.11.1).

U heeft maximaal zes maanden de gelegenheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen een weigering op absolute gronden.

Wettelijke gronden voor weigering (art. 2.11, lid 1 BVIE)

In het BVIE vindt u de relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot de weigering op absolute gronden.

Bekijk relevante wettelijke bepalingen


Bezwaar tegen een weigering

U heeft maximaal zes maanden de gelegenheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen een weigering op absolute gronden. Wanneer u bezwaar maakt tegen een voorlopige weigering, is het van belang om alle argumenten tijdig binnen de bezwaartermijn aan te voeren. Na afloop van deze termijn kan dit niet meer. Ook wanneer beroep wordt ingesteld tegen de definitieve beslissing, is hetgeen werd aangevoerd in de bezwaarfase beslissend voor hetgeen in beroep kan worden aangevoerd.

Lees meer over bezwaar tegen weigering


Beroepszaken weigering

De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving van de definitieve beslissing tot weigering van de inschrijving van het teken als merk bij verzoekschrift wenden tot het Benelux-Gerechtshof om alsnog een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen. Voor meer informatie over het instellen van beroep, de daarvoor geldende procedureregels, het griffierecht, adresgegevens e.d. zie: http://www.courbeneluxhof.be.

Ga naar de beroepszaken


Werkwijze BOIP en uitgangspunten

De functie van de toetsing op absolute gronden is gelegen in het algemeen belang, dit vormt de basis voor een eventuele weigering. De door wet en rechtspraak aangegeven grenzen en interpretatie geven de handvatten op basis waarvan BOIP besluit al dan niet tot weigering over te gaan. Wij hechten eraan de toetsing zo feitelijk en concreet mogelijk in te vullen en kiezen daarbij voor een benadering die zo veel mogelijk overeenstemt met de (economische) realiteit waarin het merk gebruikt gaat worden.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer