Modelbescherming in de Benelux, EU of internationaal?

Bescherming van je merk of model buiten de Benelux is aan te raden als je je producten en diensten buiten de Benelux gaat aanbieden of verkopen. Voor bescherming buiten de Benelux bestaan er verschillende mogelijkheden, die elk hun specifieke voor- en nadelen hebben.

Waarover wil je informatie?

Informatie over

Het is van belang je model te beschermen daar waar je bescherming nodig hebt. Bescherming in een ruimer gebied kan onnodige risico’s met zich meebrengen en zelfs tot gevolg hebben dat je je rechten verliest. Bescherm je model daarom alleen daar waar dit nodig is.

Nationale modelregistratie

Modelrecht geldt altijd voor een bepaald land. Met een nationale modelregistratie heb je alleen bescherming in het land waarvoor je de registratie hebt aangevraagd. Wil je je model bijvoorbeeld alleen in Italië beschermen? Dan dien je de aanvraag voor een modelregistratie direct bij het Italiaanse modellenbureau in.

Benelux-model

Bij BOIP registreer je je model in één keer voor de hele Benelux. Dat hebben de drie landen zo afgesproken in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom.

Een model alleen in Nederland registreren - of in België - of in Luxemburg - is niet mogelijk. Een Benelux-model is handig voor ondernemers die met name actief zijn in de Benelux-landen. Wanneer je actief bent of denkt te gaan worden in een groter aantal landen, kan een internationale modelregistratie of een Gemeenschapsmodel (EU) een aantrekkelijke optie zijn.

Internationale modelregistratie

Bescherming buiten de Benelux is ook mogelijk. Dat is aan te raden als je je producten buiten de Benelux op de markt gaat brengen.
In (bijna) elk land bestaat een officiële instantie zoals BOIP die zich met modelregistratie bezighoudt. Voor een nationale modelregistratie in die landen kun je bij die instanties terecht. Sommige van deze landen zijn aangesloten bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage, een verdrag dat de internationale registratie van modellen regelt. Voor deze landen kun je een  internationale modelregistratie aanvragen. Meer over internationale modelregistratie

Anders dan bij een internationale aanvraag voor merkregistratie is bij een internationale aanvraag voor modelregistratie geen basisregistratie in de Benelux nodig.

In de EU

Het is ook mogelijk een modelregistratie aan te vragen voor alle 27 landen van de EU in één keer: het geregistreerde Gemeenschapsmodel. Daarnaast bestaat ook het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel. Meer over modelbescherming in de EU


Veelgestelde vragen

Technisch onderhoud maandag 13 december

Lees meer