i-DEPOT buiten de Benelux

Bescherming van uw merk of model buiten de Benelux is aan te raden als u uw producten en diensten buiten de Benelux gaat aanbieden of verkopen. Voor bescherming buiten de Benelux bestaan er verschillende mogelijkheden, die elk hun specifieke voor- en nadelen hebben.

Waarover wilt u informatie?

Informatie over

Ondernemers uit de hele wereld kunnen het i-DEPOT gebruiken om hun idee vast te leggen. Wanneer er een conflict ontstaat tussen twee personen of bedrijven dan zullen de partijen in een procedure proberen hun gelijk te halen. Dit doen ze onder andere door het aandragen van bewijs. In een procedure zijn in eerste instantie alle bewijsmiddelen toegestaan, maar de rechter zelf bepaalt hoe belangrijk een bepaald bewijsstuk is.

Het i-DEPOT is een bewijsmiddel dat opgenomen is in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Het is een officieel PDF-bestand dat een elektronische handtekening bevat die voldoet aan de Europese richtlijn inzake de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. Hiermee is het i-DEPOT dus een geldig bewijsmiddel in heel de EU. Het kan overigens ook gebruikt worden in landen buiten Europa. Rechters in landen buiten Europa bepalen zelf of zij het i-DEPOT als bewijs toestaan. Omdat het i-DEPOT opgenomen is in het BVIE en BOIP de officiële instantie is voor het registreren van merken en modellen in de Benelux, is het aannemelijk dat ook rechters buiten Europa het i-DEPOT als bewijsmiddel aanvaarden.


Veelgestelde vragen

Houdt BOIP mijn i-DEPOT geheim?

Ja, wij houden uw i-DEPOT altijd geheim. U kunt zelf de keuze maken om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Pas op het moment dat u zelf uw i-DEPOT openbaar maakt op i-D Space, is de informatie die u openbaar heeft gemaakt voor iedereen toegankelijk.

Ik wil een i-DEPOT indienen, maar kan geen bijlage uploaden. Wat nu?

Dit kan twee oorzaken hebben:

  1. Verkeerd bestandsformaat. Controleer of uw bestand één van de volgende formaten heeft: pdf, jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, doc, tif, tiff, xlsx, xls, pptx, ppt, png, gif, bmp, mov, mp3, mp4, m4v, avi, wmv, mpg, psd, wav, m4a, wma, aac en zip;
  2. Het aantal MB overschreden. Controleer de maximum grootte van de bestanden die u wilt uploaden. U kunt één of meerdere bestanden toevoegen tot een maximum van 100 MB.

Lukt het nog steeds niet om bestanden toe te voegen, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Is mijn idee of bedrijfsgeheim in een i-DEPOT echt veilig?

ISO logoJa, uw idee of bedrijfsgeheim is absoluut veilig in het i-DEPOT van BOIP. De bescherming van uw gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied passende maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het i-DEPOT te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied.

Bovendien worden er op regelmatige basis security audits en penetratietests uitgevoerd. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben. Meer informatie

Bij het aanmaken van het i-DEPOT bewijs worden uw gegevens veilig gesteld. Voor de signering van het elektronische i-DEPOT bewijs wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt” (eIDAS). Bij het voorzien van de datumstempel en de handtekening wordt de inhoud van het i-DEPOT niet verzonden, maar blijft dit bij BOIP in een beveiligde (versleutelde) omgeving staan. Het eindresultaat is een digitaal certificaat dat garandeert dat het i-DEPOT sinds indiening ongewijzigd is gebleven en is voorzien van een betrouwbaar datumstempel.

De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) waarmee BOIP samenwerkt is QuoVadis. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden en ISO/IEC 27001. Een overzicht van deze accreditaties en certificeringen kan gevonden worden op de website van QuoVadis.

Dus welke inhoud u ook in een i-DEPOT stopt, of het nu een idee is, een concept of een bedrijfsgeheim, u kunt erop vertrouwen dat BOIP deze geheime gegevens uitstekend beveiligt.

Kan ik een i-DEPOT ook op papier indienen?

Dat kan. De i-DEPOT envelop kunt u gebruiken als u het concept of idee niet in een elektronisch formaat wilt vastleggen, of als u niet elektronisch wilt of kunt betalen. Wij sturen u de i-DEPOT envelop toe na ontvangst van het bestelformulier en uw betaling.

De i-DEPOT envelop bestaat uit twee delen. In elk van beide delen stopt u een identiek document waarin uw creatie zo helder mogelijk omschreven of afgebeeld is. U stuurt de beide envelopdelen terug naar BOIP. Bij ontvangst wordt uw i-DEPOT envelop door BOIP gedagtekend. Eén deel ontvangt u retour, het tweede deel wordt ongeopend in ons archief bewaard. U kunt dit tweede deel bij BOIP opvragen als bewijsmiddel bijvoorbeeld in geval van een conflict. Dit kunt u slechts éénmaal doen.

Download Bestelformulier i-DEPOT envelop

Kan ik met het i-DEPOT anderen verbieden mijn idee te gebruiken?

Nee, dat kan niet. Het i-DEPOT geeft u geen monopolie, zoals bijvoorbeeld het merkrecht wél doet. Het i-DEPOT is een bewijsmiddel (PDF met datumstempel), waarmee u kunt aantonen op welk moment uw creatie bestond. Dit kan handig zijn in geval van een conflict, waarbij u wilt bewijzen dat uw creatie er eerder was.