FAQ

Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Merken

Ik heb mijn merk geregistreerd. Kan ik nu het R-teken gebruiken?

Als je merk geregistreerd is, kun je de registratie van jouw merk promoten door het ®teken te gebruiken. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van je klanten. Er is echter geen wet die verbiedt dat niet-geregistreerde merken ook het ®teken gebruiken. Dat er een ®teken bij een merk staat, betekent dus niet altijd dat het ook daadwerkelijk geregistreerd is. Of een merk geregistreerd is, kun je controleren in het Benelux Merkenregister, de officiële publicatieplaats voor geregistreerde merken.

Kan ik een patent krijgen op mijn naam?

Nee, dit kan niet. Een patent (ook: octrooi) wordt alleen verstrekt voor technische vindingen. Een naam, bijvoorbeeld van je bedrijf, een product of dienst, kun je beschermen via het merkenrecht. Dit is iets anders dan het patent- of octrooirecht. Om je naam (als merk) te beschermen, kun je een merkregistratie aanvragen. Meer over merken

Krijg ik een factuur?

Na het aanvragen van je merkregistratie krijg je per mail een bevestiging. De PDF in de bijlage kun je als factuur gebruiken voor je financiële administratie.

Heb je een modelregistratie aangevraagd? Download dan de PDF aan het einde van je aanvraag. Je kunt deze als factuur gebruiken voor je financiële administratie.

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Waarom is het Benelux Merkenregister openbaar?

Het BOIP Merkenregister is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren: 

1. of een identiek of sterk gelijkend merk al bestaat voordat je een merkregistratie aanvraagt; 
2. of ná jouw registratie een identiek of sterk gelijkend merk is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten.
3. wie de houder van een mogelijk conflicterend merk is zodat er contact kan worden gezocht om de situatie te bespreken en eventueel afspraken met elkaar te maken.  

Deze informatie moet vrij beschikbaar zijn. Jouw adresgegevens zijn dat niet zomaar. Om die gegevens te kunnen zien, moeten bezoekers van het register zich eerst identificeren. Dit is een extra beveiliging om jouw gegevens beter te beschermen.

Wat kost een merkregistratie?

Het basistarief bedraagt 244 euro. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van de gekozen producten en diensten waarvoor je bescherming wilt claimen. Gebruik deze calculator om de kosten van een merkregistratie snel te berekenen of bekijk een overzicht alle tarieven

Modellen

Afbeeldingen van het model, waar moet ik op letten?

Het is belangrijk dat alle te beschermen kenmerken duidelijk zichtbaar zijn op de afbeeldingen.

Je kunt verschillende aanzichten van één model toevoegen. Bijvoorbeeld: een perspectiefaanzicht en een algemeen aanzicht en een bovenaanzicht.

Overige aandachtspunten:

 • per aanzicht één afbeelding;
 • neutrale achtergrond (het model moet goed zichtbaar zijn);
 • toelichtingen door middel van teksten, legenda of technische maatcijfers zijn niet toegestaan;
 • visuele disclaimers bij een tekening: geef delen die geen onderdeel uitmaken van het model in stippellijnen weer;
 • visuele disclaimers bij een foto: vervaag elementen op de foto die geen onderdeel uitmaken van het model;
 • bestandsformaat: JPG, 200 tot 300 dpi, afdrukformaat tussen 1,5 en 8 cm, niet groter dan 2 MB.

Voorbeeld van een afbeelding die niet correct is:

Voorbeeld geen model
Als tekst in de afbeelding mag alleen worden opgenomen om welk aangezicht het gaat (bijvoorbeeld: voor-, zij- of achteraanzicht). Andere tekst in de afbeelding, zoals de aanduiding van materialen en maten in bovenstaand voorbeeld, is niet toegestaan.
Kan ik meerdere modellen tegelijkertijd indienen?

Ja, dat kan. In één aanvraag kun je meerdere modellen/tekeningen opnemen. Kijk hier voor de actuele tarieven. In de applicatie krijg je na het uploaden van de afbeelding de mogelijkheid om nog een model toe te voegen. Klik hiervoor op de button ‘+ Voeg model toe’.  

Mijn model mag nog niet openbaar gemaakt worden, kan dat?

Iedere modelaanvraag is geheim tot het moment van publicatie, en dat is: registratie in het online Modellenregister. Wil je een langere periode van geheimhouding? Vraag dan tijdens de indiening van je modelaanvraag om een opschorting van de publicatie. Je kunt voor een periode van maximaal een jaar uitstel van publicatie vragen. Deze periode geldt vanaf de depotdatum of de datum van voorrang.
De opschorting geldt voor alle modellen en afbeeldingen in de aanvraag. Je kunt op elk moment vragen om een beëindiging van de termijn van opschorting.
 

Moet ik mijn model in kleur of in zwart-wit laten vastleggen?

De keuze is aan jou. Leg je jouw model vast in één kleur, dan beperkt de bescherming zich ook tot die kleur. Leg je jouw model vast in zwart-wit, dan beperkt de bescherming zich tot het model in zwart-wit.
 

Waarom is het Benelux Modellenregister openbaar?

Het Benelux Modellenregister is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren:

 1. of een bepaald model al bestaat voordat een modelregistratie wordt aangevraagd;
 2. of er wellicht conflicterende modelregistraties zijn ingeschreven.

Het Register bevat geen lopende aanvragen (modeldepots) en niet-gepubliceerde registraties.

Ideeën

Hoe open ik een credit account?

Het openen van een credit account doet u via My BOIP en kost eenmalig 209 euro. Om in te kunnen loggen heeft u een My BOIP-account nodig. Het aanmaken is gratis en in twee minuten gedaan. Een credit account kunt u alleen gebruiken voor het i-DEPOT. U kunt niet met credits betalen voor de indiening van een merk of model.

Houdt BOIP mijn i-DEPOT geheim?

Ja, wij houden jouw i-DEPOT altijd geheim. Je kunt zelf de keuze maken om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Pas op het moment dat je zelf jouw i-DEPOT openbaar maakt op i-D Space, is de informatie die je openbaar hebt gemaakt voor iedereen toegankelijk.

Ik wil een i-DEPOT indienen, maar kan geen bijlage uploaden. Wat nu?

Dit kan twee oorzaken hebben:

 1. Verkeerd bestandsformaat. Controleer of je bestand één van de volgende formaten heeft:
  pdf, jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, doc, tif, tiff, xlsx, xls, pptx, ppt, png, gif, bmp, mov, mp3, mp4, m4v, avi, wmv, mpg, psd, wav, m4a, wma, aac en zip;
 2. Het aantal MB is overschreden. Controleer de maximum grootte van de bestanden die je wilt uploaden. Je kunt één of meerdere bestanden toevoegen tot een maximum van 100 MB.

Lukt het nog steeds niet om bestanden toe te voegen, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Is mijn idee of bedrijfsgeheim in een i-DEPOT echt veilig?

ISO logoJa, jouw idee of bedrijfsgeheim is absoluut veilig in het i-DEPOT van BOIP. De bescherming van je gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied passende maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het i-DEPOT te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied.

Bovendien worden er op regelmatige basis security audits en penetratietests uitgevoerd. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben. Meer informatie

Bij het aanmaken van het i-DEPOT bewijs worden je gegevens veilig gesteld. Voor de signering van het elektronische i-DEPOT bewijs wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt” (eIDAS). Bij het voorzien van de datumstempel en de handtekening wordt de inhoud van het i-DEPOT niet verzonden, maar blijft dit bij BOIP in een beveiligde (versleutelde) omgeving staan. Het eindresultaat is een digitaal certificaat dat garandeert dat het i-DEPOT sinds indiening ongewijzigd is gebleven en is voorzien van een betrouwbaar datumstempel.

De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) waarmee BOIP samenwerkt is QuoVadis. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden en ISO/IEC 27001. Een overzicht van deze accreditaties en certificeringen vind je op de website van QuoVadis.

Dus welke inhoud je ook in een i-DEPOT stopt, of het nu een idee is, een concept of een bedrijfsgeheim, je kunt erop vertrouwen dat BOIP deze geheime gegevens uitstekend beveiligt.

External video URL
Kan ik een i-DEPOT ook op papier indienen?

Dat kan. De i-DEPOT envelop kun je gebruiken als je het concept of idee niet in een elektronisch formaat wilt vastleggen, of als je niet online wilt of kunt betalen. Wij sturen je de i-DEPOT envelop toe na ontvangst van het bestelformulier en je betaling.

De i-DEPOT envelop bestaat uit twee delen. In elk van beide delen stop je een identiek document waarin jouw creatie zo helder mogelijk omschreven of afgebeeld is. Je stuurt de beide envelopdelen terug naar BOIP. Bij ontvangst wordt jouw i-DEPOT envelop door BOIP gedagtekend. Eén deel ontvang je retour, het tweede deel wordt ongeopend in ons archief bewaard. Je kunt dit tweede deel bij BOIP opvragen als bewijsmiddel bijvoorbeeld in geval van een conflict. Dit kun je slechts éénmaal doen.

Download Bestelformulier i-DEPOT envelop

Kan ik met het i-DEPOT anderen verbieden mijn idee te gebruiken?

Nee, dat kan niet. Het i-DEPOT geeft je geen monopolie, zoals bijvoorbeeld het merkrecht wél doet. Het i-DEPOT is een bewijsmiddel (PDF met datumstempel), waarmee je kunt aantonen op welk moment jouw creatie bestond. Dit kan handig zijn in geval van een conflict, waarbij je wilt bewijzen dat jouw creatie er eerder was.

Waar is mijn i-DEPOT geldig?

Het i-DEPOT als bewijsmiddel heeft geen territoriale beperking. Dit betekent dat je in principe het i-DEPOT overal ter wereld als bewijsmateriaal kunt aanvoeren. De rechter in het betreffende land beslist of hij het zal toelaten in de procedure. In Europa zal de rechter het i-DEPOT altijd als bewijs accepteren.

Algemeen

Hoe kan ik contact opnemen met BOIP?

Wij beantwoorden graag je vragen. Je kunt zowel telefonisch als via e-mail contact met ons opnemen. Ons Informatiecentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Wanneer je jouw merkregistratie online aanvraagt, kunnen wij je ook via de chat helpen.  

Hoe open ik een lopende rekening?

Je kunt als volgt een lopende rekening openen:

 • Stuur ons een brief met je naam- en adresgegevens;
 • Maak minimaal 1.000 euro over op onze bankrekening o.v.v. 'Openen lopende rekening'.

Je ontvangt van ons een brief met het lopende rekeningnummer.

Waarom moet ik inloggen om diensten bij BOIP te kunnen afnemen?

Om de veiligheid van jouw gegevens en registraties te kunnen garanderen, zorgen wij voor een goed beveiligde digitale omgeving: My BOIP. Hierin kun je eenvoudig al jouw gegevens en registraties beheren.

Let op: geef nooit je gebruikersnaam en wachtwoord door aan derden!

Als je problemen ondervindt met inloggen of het gebruik van My BOIP, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Zijn mijn gegevens bij BOIP goed beschermd?

ISO logoDe bescherming van jouw gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied op uitgebreide schaal maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door ons beheerde gegevens te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied. Bovendien worden er periodiek security audits en penetratietesten uitgevoerd door externe en gerenommeerde beveiligingsbedrijven. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging uitstekend op orde hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken wij geen nadere details over de beveiliging van onze diensten.

External video URL

Merkregistratie voor bol.com

Het registratieproces duurt 3 maanden. Helpt het als ik een spoedaanvraag indien bij BOIP?

Een spoedregistratie heeft voor verkopen via bol.com eigenlijk geen toegevoegde waarde. Dat klinkt misschien gek, want via een spoedprocedure krijg je – tegen extra betaling – direct je registratienummer dat je nodig hebt om merkproducten bij bol.com te verkopen. Maar je merk heeft dan nog niet de status ‘merk ingeschreven’. Je merk moet daarna alsnog de hele registratieprocedure doorlopen (lees hier meer over deze procedure). En dat brengt een risico met zich mee.

Meer over het risico 

Tijdens de registratieprocedure bij BOIP kan het gebeuren dat wij je merkaanvraag moeten weigeren. Of dat iemand bezwaar maakt (oppositie indient) tegen je merk. In dat geval heb je geen geregistreerd merk én ben je de aanvraagkosten kwijt.

Neem de tijd 

Bij een normale registratieprocedure via BOIP duurt het ongeveer 3 maanden voor je merk geregistreerd is en je een registratienummer krijgt. Maar om risico’s te vermijden, is het raadzaam om toch eerst deze procedure af te wachten, voordat je jouw merk aanmeldt bij bol.com.

Kan bol.com mijn geregistreerde merk weigeren? Hoe voorkom ik dat of wat kan ik daaraan doen?

Het kan voorkomen dat bol.com jouw merkregistratie niet accepteert. Hoe dat komt, leggen we hieronder uit. En we vertellen hoe je dit oplost: maak een uitdraai van jouw merk uit het BOIP Merkenregister en stuur dat aan bol.com. 

Zo registreren wij merken 

Met een merkregistratie bij BOIP komt jouw merk in het BOIP Merkenregister. Dat register moet goed doorzoekbaar zijn, om de merken terug te kunnen vinden. Daarom voeren wij alle woordelementen die in een merk te zien zijn, in ons systeem in. Bij een merknaam (woordmerk) zal dit niet snel voor een weigering bij bol.com zorgen. Bij logo’s kan dit wel het geval zijn.

Voorbeeld: Stel dat je een logo wilt indienen waarin de woorden ‘Piet Bakker’ en de afkorting ervan – ‘PB’ – staan. In dit geval zijn de woordelementen in het logo dan: ‘Piet Bakker PB’. Deze woorden voeren wij in ons systeem in, als woordelementen van dit logo en zo ‘noemen’ wij dit logo in het register.

‘Naam’ van logo wekt verkeerde indruk 

Het kan voorkomen dat bol.com de merkregistratie niet accepteert. Bol.com is dan van mening dat de ‘naam’ die wij aan het logo hebben gegeven, de indruk wekt dat de merkregistratie voor een ander merk is dan het merk dat jij hebt opgegeven. Die naam is alleen niet echt relevant voor bol.com. De juridische bescherming voor het merk geldt namelijk voor het geheel van het logo, en niet alleen voor de woordelementen die erin staan. 

Zo los je de weigering van bol.com op 

Dit probleem los je op door een uitdraai te maken van jouw merk uit het BOIP Merkenregister en dat in te dienen bij bol.com. Op deze uitdraai staan namelijk alleen de officiële gegevens van het merk en niet de naam die wij het merk geven.

Zo maak je een uitdraai uit het register
 1. Zoek je merk op in het BOIP Merkenregister;  
 2. Klik op jouw merkpagina rechts bovenaan op Afdrukken;  
 3. Sla de uitdraai op als pdf en mail deze aan bol.com.

Lees ook ons artikel 'Dit doe je als bol.com jouw merkregistratie niet accepteert'

Welke klassen moet ik kiezen voor de bol.com-webshop?

Bol.com wil weten of je merk voor de juiste klasse(n) is geregistreerd bij BOIP voor de verkoop van je artikel(en). De ‘juiste’ klassen zijn de klassen waar jouw product onder valt. Binnen die klassen moet je vervolgens de juiste termen kiezen. Dit noemen wij ‘classificatie’. 

Bepaal voor welke producten je je merk gaat gebruiken 

Classificatie houdt in dat je aangeeft voor welke producten je jouw merk gaat gebruiken. Dit bepaalt de beschermingsomvang van jouw merk. Een handig hulpmiddel hierbij is TMclass. Via deze classificatie-assistent kun je jouw producten opzoeken en zien welke klasse daarbij hoort.

Gekozen producten bepalen beschermingsomvang 

We geven een voorbeeld. Stel dat je thermosflessen verkoopt. In dat geval is klasse 21 van toepassing, en hierbinnen de term ‘thermosflessen’. Verkoop je rugzakken, dan heb je klasse 18 nodig, en daarbinnen de term ‘rugzakken’. De gekozen producten bepalen zoals gezegd de beschermingsomvang van jouw merk. Let goed op: je kunt de producten later niet meer uitbreiden. Je kunt wel besluiten dat je de beschermingsomvang wilt beperken. 

Tip: binnen 5 jaar na registratie moet je je merk ook echt gebruiken voor álle producten waarvoor je het hebt geregistreerd. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je je merk kwijtraakt. 

Merkregistratie buiten Benelux

Hoe kan ik betalen voor mijn internationale merkregistratie?

Je betaalt alle kosten rechtstreeks aan WIPO, ook de kosten die BOIP rekent voor het doorsturen van je aanvraag. De mogelijkheden voor de betaling staan vermeld in de aanvraagformulieren.

Hoe kan ik mijn merkregistratie internationaal uitbreiden?

Je kunt een internationale registratie aanvragen via My BOIP. Let op: voor een internationale merkregistratie heb je een Beneluxregistratie als basis nodig.

Hoe weet ik of BOIP mijn aanvraag heeft doorgestuurd naar WIPO?

Je ontvangt van ons een e-mail, zodra wij je aanvraag voor internationale merkregistratie hebben doorgestuurd naar WIPO.

Ik heb een ‘irregularity notice’ van WIPO ontvangen. Wat moet ik doen?

Na BOIP controleert ook WIPO of je aanvraag in orde is. Een ‘irregularity notice’ betekent dat WIPO nog een vraag heeft over je aanvraag. Je kunt via My BOIP (klik op 'Internationaal merk registreren') antwoorden op de ‘irregularity notice’ van WIPO. BOIP beoordeelt je antwoord en verzorgt vervolgens de verzending naar WIPO. De actuele status kun je volgen via My BOIP.

Kan ik (telefonisch) contact opnemen als ik vragen heb?

Uiteraard, wij beantwoorden je vragen graag. Ons Informatiecentrum is bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Binnen de applicatie voor de online merkaanvraag kunnen wij je vragen ook via chat beantwoorden.

Kan ik een internationale merkregistratie aanvragen op twee basis Benelux-aanvragen / -registraties?

Ja, dat kan, mits de merken in de twee basisaanvragen / -registraties identiek zijn.

Kan ik mijn aanvraag voor internationale merkregistratie direct bij WIPO indienen?

Nee, de aanvraag moet je bij BOIP indienen. Dit kan online via My BOIP.

Kan ik mijn aanvraag voor internationale merkregistratie op papier of per e-mail indienen?

Nee, je kunt de internationale aanvraag alleen online indienen via My BOIP

Wat kost een internationale uitbreiding van mijn merkregistratie?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan het aantal klassen, de landen waarnaar je uitbreidt en of het merk in kleur is. Je kunt zelf de kosten berekenen met de WIPO fee calculator. WIPO (World Intellectual Property Organization) is de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert. Deze organisatie is gevestigd in Zwitserland, daarom worden de kosten in de calculator weergegeven in Zwitserse francs.

Modelregistratie buiten Benelux

Kan ik (telefonisch) contact opnemen als ik vragen heb?

Uiteraard, wij beantwoorden je vragen graag. Ons Informatiecentrum is bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Binnen de applicatie voor de online merkaanvraag kunnen wij je vragen ook via chat beantwoorden.

Kan ik mijn aanvraag voor internationale modelregistratie direct bij WIPO indienen?

Ja, internationale aanvragen voor modelregistraties lopen via WIPO. Je moet de aanvraag dan ook rechtstreeks bij WIPO indienen.

Registreren en onderhouden

Hoe kan ik betalen?

Als je jouw merk- of modelregistratie online aanvraagt, kun je direct betalen via:

 • iDEAL
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Bancontact
 • Sofort
 • CBC Online
 • Belfius Netbanking
 • ING Homepay
 • KBC Online
 • Giropay
Hoe kan ik mijn merk met spoed inschrijven?

Je kunt dit aangeven tijdens het aanvragen van je merkregistratie (stap 3 in de applicatie). Het aanvragen van een spoedinschrijving kan helpen als bijvoorbeeld conflicten aan een rechter moeten worden voorgelegd. Ook tijdens de aanvraagprocedure kun je op ieder moment jouw aanvraag omzetten in een spoedinschrijving. Let op: voor een spoedinschrijving rekenen wij extra kosten.
Na controle van de formele vereisten schrijven wij je merk onmiddellijk in. Houd er wel rekening mee dat een weigering of oppositie tot gevolg kan hebben dat je inschrijving wordt doorgehaald.
Meer over spoedinschrijving  
 

Hoe kan ik mijn merkregistratie vernieuwen (verlengen)?

Een merkregistratie is tien jaar geldig. Vanaf zes maanden voor de vervaldatum van je registratie kun je jouw merkregistratie verlengen voor nogmaals tien jaar. Dit kun je regelen via My BOIP.

Hoe kan ik mijn modelregistratie vernieuwen (verlengen)?

Een modelregistratie is vijf jaar geldig. Vanaf zes maanden voor de vervaldatum van je registratie kun je jouw modelregistratie vernieuwen (verlengen) voor nogmaals vijf jaar. Dit kun je regelen via My BOIP. Je kunt een model voor maximaal vijf x vijf jaar beschermen.

Hoe lang duurt het voordat mijn merk is geregistreerd?

Gemiddeld duurt de procedure voor het aanvragen en registreren van een merk drie maanden. Nadat de oppositietermijn van twee maanden is verstreken, duurt het ongeveer 14 dagen voordat je merk de status 'Ingeschreven' krijgt in het BOIP Merkenregister.

Hoe weet ik of BOIP mijn post heeft ontvangen?

Je kunt dit zelf controleren in de My BOIP Berichtenbox of neem contact op met het Informatiecentrum. Voor het beantwoorden van onze berichten raden wij je aan gebruik te maken van de My BOIP Berichtenbox.

Heb je nog geen My BOIP-account? Dan kun je gebruikmaken van het contactformulier op onze website. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

Hoe werkt het online aanvragen van een merk- of modelregistratie?

Om je registratie aan te vragen, moet je inloggen via My BOIP. Daar kun je jouw registratie in vijf stappen aanvragen. In de applicatie vind je een instructiefilmpje dat meer uitleg geeft over elke stap.
Je kunt direct online betalen via onder andere iDEAL, Visa, Mastercard of Bancontact. Na afronding van de aanvraag ontvang je via e-mail een ontvangstbevestiging (PDF) van je aanvraag.

Naar My BOIP

Ik heb een bericht ontvangen over weigering. Wat moet ik nu doen?

BOIP heeft geoordeeld dat het teken (merk) dat je hebt aangevraagd géén merk kan zijn. Je kunt hier bezwaar tegen maken via de My BOIP Berichtenbox. Heb je geen My BOIP-account? Dan kun je gebruikmaken van het contactformulier op onze website. Je ontvangt dan direct een ontvangstbevestiging.
Voor advies over een weigering raden wij je aan om een IE-professional in te schakelen.

Ik heb een bericht ontvangen waarin staat dat er oppositie is ingesteld tegen mijn merk. Wat moet ik nu doen?

Dit betekent dat er een merkconflict is ontstaan. De oppositieprocedure is een juridisch proces. Het is belangrijk dit proces zorgvuldig en correct te doorlopen. Het is verstandig om een IE-professional in te schakelen om je hierin bij te staan.

Alle correspondentie over de procedure verloopt via de My BOIP Berichtenbox. Heb je nog geen My BOIP-account? Dan ontvang je een brief op het in het register vermelde adres.

Ik heb een factuur of brief ontvangen die waarschijnlijk niet van BOIP is. Wat moet ik doen?

Onze registers zijn openbaar, maar jouw adresgegevens zijn niet zomaar voor iedereen zichtbaar. Hiervoor moet een gebruiker zich eerst identificeren.

Toch kan het gebeuren dat aanbieders van diverse diensten je rechtstreeks benaderen. Sommige van deze aanbieders houden er helaas misleidende praktijken op na. Wij krijgen hier geregeld vragen over. Want de correspondentie lijkt afkomstig van BOIP of een andere officiële instantie, maar is dat niet.

Krijg je brieven of aanbiedingen waar je over twijfelt? Kijk dan hier: Pas op voor misleidende facturen!

Ik heb een online aanvraag ingediend, maar geen ontvangstbevestiging gekregen. Wat moet ik nu doen?

Neem contact op met ons Informatiecentrum. Wij zoeken direct uit wat er aan de hand is.

Ik heb mijn merk vernieuwd, maar geen nieuw certificaat ontvangen. Hoe kan dat?

Wij versturen geen vernieuwingscertificaten meer. Je kunt zelf eenvoudig een afschrift van je merkregistratie opzoeken en printen:

 • Zoek je merk op in het Benelux Merkenregister;
 • Klik in het overzicht van je registratie rechtsboven op ‘Afdrukken’.

Eventueel kun je bij ons een gewaarmerkt afschrift bestellen via de knop ‘Bestellen’. Hiervoor rekenen wij kosten.

Ik heb mijn model vernieuwd, maar geen nieuw certificaat ontvangen. Hoe kan dat?

Wij versturen geen vernieuwingscertificaten meer. Je kunt zelf eenvoudig een afschrift van je modelregistratie opzoeken en printen:

 • Zoek je model op in het Benelux Modellenregister;
 • Klik in het overzicht van je registratie rechtsboven op ‘Afdrukken’.

Eventueel kun je bij ons een gewaarmerkt afschrift bestellen via de knop ‘Bestellen’. Hiervoor rekenen wij kosten.

Is een akte van overdracht, pand of licentie openbaar?

Van een overdracht wordt een aantekening gemaakt in het register. De bijbehorende akte van overdracht, of andere overgang kan door iedereen bij BOIP worden opgevraagd om in te zien. Vaak wordt daarom een uittreksel van de akte ingediend bij BOIP, waaruit wel de overgang blijkt, maar bepaalde vertrouwelijke informatie niet. Ook kan bepaalde informatie onzichtbaar worden gemaakt. Dit maakt niets uit, zolang de akte maar aantoont dat het recht werd overgedragen en dat partijen hier overeenstemming over hebben. Dit is ook van toepassing op licenties en pandrechten.

Kan ik mijn merk wijzigen?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan je merk, bijvoorbeeld wanneer je je logo aanpast, moet je een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Kan ik mijn model wijzigen?

Nee. Het model zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan je model, moet je een nieuwe modelregistratie aanvragen.

Krijg ik een factuur?

Na het aanvragen van je merkregistratie krijg je per mail een bevestiging. De PDF in de bijlage kun je als factuur gebruiken voor je financiële administratie.

Heb je een modelregistratie aangevraagd? Download dan de PDF aan het einde van je aanvraag. Je kunt deze als factuur gebruiken voor je financiële administratie.

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Mijn logo is veranderd. Kan ik dit wijzigen tijdens het vernieuwen (verlengen)?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden, ook niet tijdens het vernieuwen (verlengen). Als je je nieuwe logo wilt beschermen, moet je een nieuwe merkregistratie aanvragen. 
 

Mijn merk staat al in het Merkenregister. Wat moet ik nu doen?

Als je merk al voorkomt in het Merkenregister, controleer dan of de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd overeenkomen met de producten en diensten waarvoor je jouw merk gebruikt of wilt gebruiken. Is dit het geval, dan bestaat de kans dat je met jouw merk inbreuk pleegt op het merkrecht van een andere partij. Om een conflict te voorkomen, kun je het beste zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van je merk voor de betreffende producten en diensten. Je kunt het beste een nieuw merk bedenken, waarmee je niet in het vaarwater van andere partijen komt.

Als de producten en diensten waarvoor je jouw merkregistratie wilt aanvragen niet overeenkomen met het gelijkende merk dat je in het register hebt gevonden, dan kun je jouw merkregistratie gewoon aanvragen. Voorbeeld: de merken Ajax schoonmaakmiddel en Ajax brandblussers kunnen gewoon naast elkaar bestaan, omdat de producten waarvoor deze merken zijn geregistreerd niet met elkaar overeenkomen.

Twijfel je of je jouw merk kunt registreren? Win dan advies in bij een externe IE-professional.

Mijn merkregistratie is vervallen. Kan ik deze nog verlengen?

Je kunt je registratie nog vernieuwen (verlengen) tot zes maanden na de vervaldatum. Voor een vernieuwing na de vervaldatum rekenen wij extra kosten. Je kunt je registratie zelf verlengen via My BOIP.

Mijn modelregistratie is vervallen. Kan ik deze nog verlengen?

Je kunt je registratie nog vernieuwen (verlengen) tot zes maanden na de vervaldatum. Voor een vernieuwing na de vervaldatum rekenen wij extra kosten. Je kunt je registratie zelf verlengen via My BOIP.

Moet ik de online merk- of modelaanvraag in één keer afronden of kan ik tussendoor stoppen?

Je kunt je online aanvraag onderbreken, mits je deze tussentijds opslaat:

 • Klik aan de rechterkant op ‘Aanvraag opslaan’. Je aanvraag wordt dan als XML-bestand op je computer opgeslagen;
 • Als je de aanvraag wilt hervatten, klik je in het systeem op ‘Importeer opgeslagen aanvraag (xml-bestand)’; 
 • Voeg het opgeslagen XML-bestand in en ga verder met je aanvraag. 
Wat is de status van mijn merkaanvraag?

In het online BOIP merkenregister kun je de status van je aanvraag bekijken.

Welke producten en/of diensten moet ik kiezen in mijn merkaanvraag?

In stap 3 van ons stappenplan voor merkregistratie vind je tips voor jouw keuze. Op deze webpagina vind je uitleg hoe je die keuze kunt doorgeven bij het aanvragen van je merkregistratie. 

My BOIP

De gebruikersnaam die ik opgeef, is niet correct. Wat nu?

Controleer of je gebruikersnaam voldoet aan de veiligheidseisen. Een correcte gebruikersnaam:

 • bestaat uit minimaal 5 en maximaal 20 karakters;
 • bevat geen spaties;
 • bevat geen speciale tekens, zoals een @, accent, cedille.
Het wachtwoord dat ik opgeef, is niet correct. Wat nu?

Controleer of je wachtwoord aan alle veiligheidseisen voldoet:

 • Het wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters;
 • Het wachtwoord bevat minimaal 1 van deze karakters: kleine letter, hoofdletter en/of cijfer;
 • Het wachtwoord bevat niet je gebruikersnaam.
Hoe kan ik met BOIP corresponderen?

Via de My BOIP Berichtenbox kunt u met ons corresponderen over merken, modellen, opposities en wijzigingen. Meer informatie

Voor algemene vragen en informatie: bel of mail met ons Informatiecentrum (op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur). 

Hoe werkt My BOIP?

My BOIP is jouw persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin je eenvoudig al je registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren.  Als je een account aanmaakt, kun je kiezen uit drie soorten:

 • een persoonlijk (privé) account,
 • een account voor een eenmanszaak
 • een bedrijfsaccount.

Voor welk soort account moet ik kiezen?

De keuze voor het soort account bepaalt welke gegevens worden vermeld op jouw aanvragen. Je kunt slechts één keer een keuze maken. Wil je in een later stadium je IE-rechten niet meer op je eigen naam, maar op je bedrijfsnaam of andersom, dan kun je deze overdragen. Je moet dan wel een nieuw account aanmaken voor het bedrijf of de persoon waarnaar je ze overdraagt.

Is je bedrijf een eenmanszaak?

Dan moet je dit aangeven bij het aanmaken van je account, omdat de omschrijving van de naam van een eenmanszaak volgens de wet op een specifieke manier moet gebeuren, namelijk Frida Bloemendaal, handelende onder de naam (h.o.d.n.) Flower specials.

Vraag je registraties voor anderen aan?

In een van de volgende stappen bij het aanvragen van je account kun je aangeven of je het account gaat gebruiken om registraties aan te vragen voor jezelf of voor andere personen of bedrijven (als juridisch tussenpersoon). Vraag je registraties aan voor andere personen of bedrijven, dan gaan wij er vanuit dat je een juridisch tussenpersoon bent die de intellectuele eigendomsrechten van verschillende klanten beheert. Je gegevens worden dan ook vermeld in de openbare gegevens in het register en op de inschrijf- en i-DEPOT bewijzen. Je bent in dat geval ook ons eerste aanspreekpunt voor alle correspondentie.

Ben je eigenaar van verschillende bedrijven? Dan ben je in principe geen juridisch tussenpersoon. In dat geval vraag je voor ieder bedrijf een ander account aan.

Ik heb een account aangevraagd, maar kan niet inloggen. Wat nu?

Na het aanvragen van je account, ontvang je een e-mail met een activeringslink. Je kunt pas inloggen, nadat je je account hebt geactiveerd. Heb je geen activeringsmail ontvangen? Controleer of de mail in je spambox terechtgekomen is. Als dat niet zo is, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Zorg dat je zelf de nieuwe e-mailgegevens in je account wijzigt, voordat je geen toegang meer hebt tot je oude mailadres. Doe je dit niet, dan heb je geen toegang meer tot je account. De toegang kan niet hersteld worden. Wij raden je aan altijd een alternatief e-mailadres in te voeren.

Waar vind ik de rekeningnummers en bankgegevens van BOIP?

Deze vind je in My BOIP. Log in met je accountgegevens en klik in de linkerbalk op het €-teken. Hier vind je onze bankgegevens.

Waarom kan ik een bepaalde dienst niet afnemen?

Als je account meerdere gebruikers heeft, dan kan het zijn dat de beheerder ervan verschillende rechten heeft toegekend aan verschillende gebruikers. Om toegang te krijgen tot de dienst die je wilt afnemen, moet je contact opnemen met de beheerder van het account binnen je organisatie.

Waarom moet ik inloggen om diensten bij BOIP te kunnen afnemen?

Om de veiligheid van jouw gegevens en registraties te kunnen garanderen, zorgen wij voor een goed beveiligde digitale omgeving: My BOIP. Hierin kun je eenvoudig al jouw gegevens en registraties beheren.

Let op: geef nooit je gebruikersnaam en wachtwoord door aan derden!

Als je problemen ondervindt met inloggen of het gebruik van My BOIP, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Wat is My BOIP?

Als je bij BOIP een registratie wilt aanvragen, wijzigingen wilt doorgeven e.d. heb je een My BOIP-account nodig. My BOIP is jouw persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin je eenvoudig al je registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren. In My BOIP vind je ook het overzicht van je eventuele i-DEPOTs. Een My BOIP-account aanvragen is gratis en eenvoudig.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Bespaar flink en krijg 75% van je aanvraagkosten terug! Lees hier hoe.

Lees meer