Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en i-DEPOT.
Welke tarieven wilt u bekijken?

Tarieven voor

Depotrechten

Benelux
Basisrecht individueel Beneluxmerk, tot drie klassen € 248
Basisrecht collectief Beneluxmerk, tot drie klassen € 385
Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde € 39
Aanvullend recht voor spoedregistratie, tot drie klassen € 199
Aanvullend recht voor spoedregistratie, voor iedere klasse boven de derde € 31
Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen € 40
Internationaal
Doorzending internationale inschrijving en EU-merken 100 Zwitserse francs (±  € 84)

Voor het berekenen van de kosten van een internationale inschrijving kunt u gebruik maken van de WIPO fee calculator.

Download Tarieven internationale inschrijving (PDF, 98 Kb)

Wijzigingen

Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

 • eerste merk
 • tweede tot en met vijfde merk
 • elk volgende merk

 

 • € 56
 • € 28
 • gratis
Doorhaling licentie of pandrecht, opheffing beslag gratis
Aantekening waren- en dienstenbeperking € 45
Doorhaling gratis

Wijziging of aanstelling van gemachtigde na registratie

 • eerste merk
 • tweede tot en met vijfde merk
 • elk volgende merk van dezelfde houder
 • tweede tot en met vijfde merk van verschillende houders
 • elk volgende merk van verschillende houders

 

 • € 24
 • € 12
 • gratis
 • € 12
 • € 2
Wijziging naam en/of adres van een deposant, gemachtigde, merkhouder of licentiehouder gratis

Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na registratie

 • eerste merk
 • elk volgende merk

 

 • € 20
 • € 10
Wijziging collectief reglement gratis

Vernieuwing

Basisrecht, tot drie klassen - individueel merk € 268
Basisrecht, tot drie klassen - collectief merk € 489
Supplement voor iedere klasse boven de derde € 48
Extra recht voor indienen verzoek en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum € 133

Oppositie

Tarief per ingestelde oppositie € 1030
Toeslag per ingeroepen recht boven het derde € 103
Verzoek tot opschorting van de procedure en verlenging daarvan vóór aanvang van de procedure (max. 3 keer) gratis
Verzoek tot opschorting van de procedure en verlenging daarvan in overige gevallen, per 4 maanden € 150

Eventueel bijkomende kosten:

 • Vertalingen van argumenten
  • eerste vier pagina's*
  • iedere extra pagina
 • Vertaling oppositiebeslissing, per pagina of deel daarvan

* Eén pagina = maximaal 30 regels, met maximaal 80 karakters per regel.


 

 • gratis
 • € 57
 • € 46

Doorhaling

Basistaks vordering    € 1.400
Aanvullende taks per ingeroepen grond boven de derde € 140
Aanvullende taks per ingeroepen recht boven het derde € 140
Opschorting op verzoek gedurende de eerste drie opeenvolgende periode gratis
Opschorting op verzoek en verlenging daarvan in overige gevallen, per 4 maanden € 150

Eventueel bijkomende kosten:

 • Vertalingen van argumenten
  • eerste vier pagina's*
  • iedere extra pagina (of deel daarvan)
 • Vertaling van beslissing, per pagina of deel daarvan

* Eén pagina = maximaal 30 regels, met maximaal 80 karakters per regel.


 

 • gratis
 • € 57
 • € 46

Overig

Onderzoek naar eerdere inschrijvingen

 • basisrecht, tot drie klassen
 • toeslag per klasse boven de derde

 

 • € 155
 • € 21

Abonnement op later aangevraagde merken

 • basistarief
 • toeslag per klasse boven de derde

 

 • € 52 per jaar
 • € 8 per jaar

Datoliet (digitale updates over gegevens in het Merkenregister)

 • per merk
 • per vernieuwing
 • mutaties, per jaar ongeacht het werkelijke aantal

Oppositie Datoliet (digitale updates over aanvragen die open staan voor oppositie)

 • per merk

Uitgaande van bijv. 1800 depots per maand komt dit op een bedrag van € 2.160 per abonnee per jaar.

 

 • € 0,48
 • € 0,25
 • € 2.428

 

 • € 0,10

Afschrift

 • gewaarmerkt, per inschrijving
 • kopieën van stukken, niet gewaarmerkt, per bladzijde
 • kopieën van stukken, gewaarmerkt, per bladzijde
 • bewijzen van voorrang
 • vertaling van een openbaar depot of inschrijving vanuit het Engels naar het Nederlands of Frans

 

 • € 19
 • €  5
 • € 18
 • € 15
 • € 0,21 per woord