Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en i-DEPOT.
Welke tarieven wilt u bekijken?

Tarieven voor

Depotrechten

Benelux
Basisrecht individueel Beneluxmerk, tot drie klassen € 240
Basisrecht collectief Beneluxmerk, tot drie klassen € 373
Aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde € 37
Aanvullend recht voor spoedregistratie, tot drie klassen € 193
Aanvullend recht voor spoedregistratie, voor iedere klasse boven de derde € 30
Aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen € 39
Internationaal
Doorzending internationale inschrijving en EU-merken 100 Zwitserse francs (±  € 84)

Voor het berekenen van de kosten van een internationale inschrijving kunt u gebruik maken van de WIPO fee calculator.

Download Tarieven internationale inschrijving (PDF, 209 Kb)

Wijzigingen

Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

 • eerste merk
 • tweede tot en met vijfde merk
 • elk volgende merk

 

 • € 54
 • € 27
 • gratis
Doorhaling licentie of pandrecht, opheffing beslag gratis
Aantekening waren- en dienstenbeperking € 44
Doorhaling gratis

Wijziging of aanstelling van gemachtigde na registratie

 • eerste merk
 • tweede tot en met vijfde merk
 • elk volgende merk van dezelfde houder
 • tweede tot en met vijfde merk van verschillende houders
 • elk volgende merk van verschillende houders

 

 • € 22
 • € 11
 • gratis
 • € 11
 • € 2
Wijziging naam en/of adres van een deposant, gemachtigde, merkhouder of licentiehouder gratis

Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na registratie

 • eerste merk
 • elk volgende merk

 

 • € 18
 • € 9
Wijziging collectief reglement gratis

Vernieuwing

Basisrecht, tot drie klassen - individueel merk € 260
Basisrecht, tot drie klassen - collectief merk € 474
Supplement voor iedere klasse boven de derde € 46
Extra recht voor indienen verzoek en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum € 129

Oppositie

Tarief per ingestelde oppositie € 1000
Toeslag per ingeroepen recht boven het derde € 100
Verzoek tot opschorting van de procedure en verlenging daarvan vóór aanvang van de procedure (max. 3 keer) gratis
Verzoek tot opschorting van de procedure en verlenging daarvan in overige gevallen, per 4 maanden € 150

Eventueel bijkomende kosten:

 • Vertalingen van argumenten
  • eerste vier pagina's*
  • iedere extra pagina
 • Vertaling oppositiebeslissing, per pagina of deel daarvan

* Eén pagina = maximaal 30 regels, met maximaal 80 karakters per regel.


 

 • gratis
 • € 55
 • € 45

Overig

Onderzoek naar eerdere inschrijvingen

 • basisrecht, tot drie klassen
 • toeslag per klasse boven de derde

 

 • € 150
 • € 20

Abonnement op later aangevraagde merken

 • basistarief
 • toeslag per klasse boven de derde

 

 • € 50
 • € 8

Datoliet (digitale updates over gegevens in het Merkenregister)

 • per merk
 • per vernieuwing
 • mutaties, per jaar ongeacht het werkelijke aantal

Oppositie Datoliet (digitale updates over aanvragen die open staan voor oppositie)

 • per merk

Uitgaande van bijv. 1800 depots per maand komt dit op een bedrag van € 2.160 per abonnee per jaar.

 

 • € 0,48
 • € 0,25
 • € 2.428

 

 • € 0,10

Afschrift

 • niet gewaarmerkt, per inschrijving
 • niet gewaarmerkt, overige per pagina
 • gewaarmerkt, per registratie
 • gewaarmerkt, overige per pagina
 • bewijzen van voorrang
 • vertaling van een openbaar depot of registratie vanuit het Engels naar het Nederlands of Frans

 

 • € 4
 • € 5
 • € 15
 • € 17
 • € 15
 • € 0,20 per woord