FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Merken

Hoe kan ik een merkregistratie vernieuwen?

U kunt een merkregistratie alleen online vernieuwen. U moet hiervoor via My BOIP de vernieuwingstaksen te betalen. Andere eisen dan betaling gelden niet voor vernieuwing. Het is mogelijk slechts voor een deel van de aangeduide klassen te vernieuwen. Het schrappen van termen in een klasse is niet mogelijk. Hiervoor moet u eerst een beperking indienen voor de betreffende klasse.

Waar kan ik de status van een merkdepot bekijken?

U kunt de status van een depot in het Merkenregister volgen. U krijgt geen melding bij een statuswijziging.

Ideeën

Hoe open ik een credit account?

Het openen van een credit account doet u via My BOIP en kost eenmalig 209 euro. Om in te kunnen loggen heeft u een My BOIP-account nodig. Het aanmaken is gratis en in twee minuten gedaan. Een credit account kunt u alleen gebruiken voor het i-DEPOT. U kunt niet met credits betalen voor de indiening van een merk of model.

Is mijn idee of bedrijfsgeheim in een i-DEPOT echt veilig?

ISO logoJa, jouw idee of bedrijfsgeheim is absoluut veilig in het i-DEPOT van BOIP. De bescherming van je gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied passende maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het i-DEPOT te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied.

Bovendien worden er op regelmatige basis security audits en penetratietests uitgevoerd. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben. Lees meer over informatiebeveiliging

Bij het aanmaken van het i-DEPOT bewijs worden je gegevens veilig gesteld. Voor de signering van het elektronische i-DEPOT bewijs wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt” (eIDAS). Bij het voorzien van de datumstempel en de handtekening wordt de inhoud van het i-DEPOT niet verzonden, maar blijft dit bij BOIP in een beveiligde (versleutelde) omgeving staan. Het eindresultaat is een digitaal certificaat dat garandeert dat het i-DEPOT sinds indiening ongewijzigd is gebleven en is voorzien van een betrouwbaar datumstempel.

De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) waarmee BOIP samenwerkt is QuoVadis. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden en ISO/IEC 27001. Een overzicht van deze accreditaties en certificeringen vind je op de website van QuoVadis.

Dus welke inhoud je ook in een i-DEPOT stopt, of het nu een idee is, een concept of een bedrijfsgeheim, je kunt erop vertrouwen dat BOIP deze geheime gegevens uitstekend beveiligt.

Kan ik mijn bedrijfsgeheim bij BOIP bewaren als een i-DEPOT?

Ja, dat kan. Volgens de EU-richtlijn 2016/943 “betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken” moet de betreffende informatie, gezien de omstandigheden, aan redelijke maatregelen worden onderworpen om deze geheim te houden. Afhankelijk van de situatie kunnen redelijke maatregelen verschillend van aard zijn, zoals toegangscontrole, een geheimhoudingsverklaring, maar ook een i-DEPOT. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door de Nederlandse wetgever in de Memorie van Toelichting bij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen waarin het i-DEPOT als een dergelijke maatregel is aangeduid.

BOIP is geen private/commerciële partij - met alle risico’s van dien voor wat betreft de (toekomstige) integriteit van uw gegevens - maar een onafhankelijke neutrale internationale organisatie met specifieke voorrechten en immuniteiten, in het bijzonder wat betreft de onschendbaarheid van haar archieven en documenten die zij onder zich houdt. Een van onze taken is de bescherming van merken en tekeningen en modellen. In de wetgeving staat dat BOIP de stukken bij een i-DEPOT “onder strikte geheimhouding” zal bewaren (artikel 4.4bis BVIE). Om dit te bewerkstelligen, hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied passende maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het i-DEPOT te waarborgen. Bij het aanmaken van het i-DEPOT bewijs worden uw gegevens veilig gesteld. Voor de signering van het elektronische i-DEPOT bewijs wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt”. Bij het voorzien van de datumstempel en de handtekening wordt de inhoud van het i-DEPOT niet verzonden, maar blijft dit bij BOIP in een beveiligde omgeving staan. Het eindresultaat is een digitaal certificaat dat garandeert dat het i-DEPOT sinds indiening ongewijzigd is gebleven en is voorzien van een betrouwbaar datumstempel.

Indien u ervoor kiest om uw elektronisch i-DEPOT door BOIP te laten bewaren, kunt u binnen het account de toegang tot dit i-DEPOT zelf regelen en hierop controle uitoefenen.

U kunt er dus van op aan dat als u uw bedrijfsgeheim in een i-DEPOT vastlegt dit - samen met eventuele andere maatregelen die u treft - gezien zal worden als redelijke maatregelen in de zin van de wet/richtlijn.

Wat is de bewijskracht van het i-DEPOT?

In het BVIE heeft het i-DEPOT de wettelijke status van bewijsmiddel. Bovendien wordt het i-DEPOT bewijs gesigneerd met behulp van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt” (eIDAS). De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) waar BOIP mee samenwerkt is QuoVadis. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden en ISO/IEC 27001. Een overzicht van deze accreditaties en certificeringen kan gevonden worden op de website van QuoVadis.

Het i-DEPOT kan dus niet alleen in de Benelux, maar ook daarbuiten worden gebruikt. Meer informatie

Algemeen

Hoe blijf ik van BOIP nieuws op de hoogte?

Op onze website plaatsen wij regelmatig nieuwe berichten. Wilt u automatisch een notificatie krijgen als er een nieuw bericht voor IE-professionals is geplaatst? In dit artikel leest u hoe u dit kunt doen. 

U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief en ons volgen op Linkedin.

Hoe open ik een lopende rekening?

Je kunt als volgt een lopende rekening openen:

 • Stuur ons een brief met je naam- en adresgegevens;
 • Maak minimaal 1.000 euro over op onze bankrekening o.v.v. 'Openen lopende rekening'.

Je ontvangt van ons een brief met het lopende rekeningnummer.

Ik heb geen lopende rekening en ben niet bevoegd om online te betalen namens mijn organisatie. Hoe kan ik toch een merk- of modeldepot indienen?

De accountbeheerder van uw My BOIP-account kan een extra gebruiker aanmaken voor de betaalbevoegde binnen uw organisatie. Deze gebruiker moet dus binnen hetzelfde account vallen als de persoon die de aanvraag indient.

 1.  Dien zelf uw merk- of modeldepot in tot aan de button 'Betalen';
 2. Klik niet op Betalen, maar in het kader aan de rechterzijde op ‘Aanvraag opslaan’;
 3. Een bestand met de naam “application.xml” wordt gedownload. Stuur dit bestand per e-mail naar de betaalbevoegde. Hij/zij slaat het bestand op;
 4. Log uit;
 5. De betaalbevoegde logt in, klikt in My BOIP op ‘Merk registreren’ of ‘Model registreren’ en daarna op de button ‘Ga verder met opgeslagen aanvraag’;
 6. De betaalbevoegde uploadt het xml-bestand, klikt daarna op de blauwe button 'Start', dan bij elke stap op de button ‘Volgende’ en bij de laatste stap op ‘Betalen’;
 7. De betaalbevoegde betaalt de aanvraag volgens de betaalmethode naar keuze.
Moet ik een volmacht voorleggen om te kunnen optreden namens mijn klant?

In principe hoeft u bij BOIP geen volmacht in te dienen om namens een klant te kunnen optreden. Dit is alleen vereist als wordt verzocht om een merk van een klant door te halen. Daarnaast kan BOIP u in een specifiek geval vragen om toch een volmacht in te dienen als hiervoor aanleiding bestaat.

Wat is het Benelux Patent Platform (BPP)?

BOIP is de juridische eigenaar van de software die het Benelux Patent Platform (BPP) ondersteunt. Dit platform betreft een gedeeld IT-octrooi platform dat de voornaamste octrooigerelateerde procedures van de Nationale Bureaus voor de Intellectuele Eigendom van België, Nederland en Luxemburg omvat. De Nationale Bureaus gebruiken het BPP ter uitvoering van de nationale octrooiregelgeving. BOIP verwerkt geen persoonsgegevens met betrekking tot het BPP en heeft ook geen toegang tot de data die wordt verwerkt door het BPP. Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via het BPP, dan verwijzen wij u naar de volgende websites: 

Zijn mijn gegevens bij BOIP goed beschermd?

ISO logoDe bescherming van jouw gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied op uitgebreide schaal maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door ons beheerde gegevens te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied. Bovendien worden er periodiek security audits en penetratietesten uitgevoerd door externe en gerenommeerde beveiligingsbedrijven. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging uitstekend op orde hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken wij geen nadere details over de beveiliging van onze diensten.

Merk zoeken / Merkenregister

Ik ben ingelogd in My BOIP maar zie in het Merkenregister geen adresgegevens van merkhouders. Hoe kan dit?

Deze gegevens worden alleen getoond aan gebruikers met een My-BOIP account die minstens één geldig merk, model of i-DEPOT hebben bij BOIP.

Klik op de knop 'Toon adresgegevens' en log in met uw My BOIP-accountgegevens. Als u geldige rechten heeft ziet u nu de adresgegevens van de houder.

Was u al ingelogd in My BOIP? Dan kunt u direct de adresgegevens in het Merkenregister inzien. U hoeft niet opnieuw in te loggen.

Merkregistratie buiten Benelux

Hoe kan ik de registergegevens voor een internationaal merk wijzigen?

Net als in het Benelux register kunt u ook in het internationale register wijzigingen aantekenen. Dit kan in bijna alle gevallen eenvoudig online rechtstreeks bij WIPO. 

In bepaalde gevallen is tussenkomst van BOIP echter vereist. Het gaat hierbij om gerechtelijke doorhalingen en om mutaties (overdrachten, licenties, pandrechten en beslagen) waarbij het verzoek door een ander dan de geregistreerde houder wordt ingediend. In deze uitzonderlijke gevallen moet het verzoek via BOIP worden ingediend. Hiervoor moet het betreffende formulier van WIPO worden ingevuld. Dit moet naar BOIP worden gezonden (bij voorkeur met het contactformulier) vergezeld van de nodige bewijsstukken en een nadrukkelijke vermelding dat de mutatie gezien zijn aard niet rechtstreeks bij WIPO kan worden ingediend.

Hoe kan ik een internationale inschrijving vernieuwen?

Net als een Benelux-inschrijving is een internationale inschrijving 10 jaar geldig. De inschrijving kan bij het verstrijken van de inschrijvingsduur steeds worden verlengd met een nieuwe periode van 10 jaar. De vernieuwing moet rechtstreeks bij WIPO worden ingediend.

Hoe kan ik het aantal landen van een internationale inschrijving uitbreiden?

Als u over een internationale inschrijving beschikt en u wilt deze inschrijving naar andere landen uitbreiden, dan kunt u dit doen door middel van een territoriale uitbreiding. Het tarief voor een territoriale uitbreiding bestaat uit een basisbedrag en een bedrag dat afhankelijk is van hoeveel en welke landen u kiest. De aanvraag voor territoriale uitbreiding moet u rechtstreeks bij WIPO indienen.

Is een Uniemerk of internationale merkregistratie nog wel geldig in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

Impact van Brexit: Voor Uniemerken en internationale aanvragen en registraties waarbij de EU is aangeduid geldt dat er na 31 december 2020 maatregelen zijn voorzien die ervoor zorgen dat merkhouders hun bestaande rechten niet verliezen. Kort gezegd komt het erop neer dat ingeschreven merken automatisch worden omgezet en dat voor lopende aanvragen binnen negen maanden na het einde van de overgangsperiode, te rekenen dus vanaf 31 december 2020, met behoud van prioriteit een aanvraag voor het VK kan worden verricht. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van  EUIPO en UKIPO

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Brexit voor Benelux merken en modellen? Klik dan hier

Modelregistratie buiten Benelux

Is een Gemeenschapsmodel of internationale modelregistratie nog wel geldig in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

De Brexit onderhandelingen zijn momenteel nog in volle gang. Definitieve regelingen voor wat betreft de Brexit met betrekking tot Gemeenschapsmodellen worden nog uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit melden op onze website. Laatste stand van zaken

Registreren en onderhouden

Ik wil een gemachtigde aanstellen of wijzigen. Hoe doe ik dat?

U kunt dit via My BOIP doorgeven:

 1. Log in en kies voor aanstelling/wijziging gemachtigde onder de kolom 'Account'.
 2. Selecteer de houder(s) van de merken waar u als gemachtigde wilt worden aangetekend.
 3. Alle merken van de geselecteerde  houder worden vervolgens getoond in het productoverzicht.
  U kunt eventueel merken uit het overzicht verwijderen.
  Merken waarvoor u al staat aangegeven als gemachtigde worden ook getoond in het overzicht.
  Deze worden niet meegenomen in de wijziging en dus ook niet in de kostenberekening.
 4. Na betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Is een akte van overdracht, pand of licentie openbaar?

Van een overdracht wordt een aantekening gemaakt in het register. De bijbehorende akte van overdracht, of andere overgang kan door iedereen bij BOIP worden opgevraagd om in te zien. Vaak wordt daarom een uittreksel van de akte ingediend bij BOIP, waaruit wel de overgang blijkt, maar bepaalde vertrouwelijke informatie niet. Ook kan bepaalde informatie onzichtbaar worden gemaakt. Dit maakt niets uit, zolang de akte maar aantoont dat het recht werd overgedragen en dat partijen hier overeenstemming over hebben. Dit is ook van toepassing op licenties en pandrechten.

Oppositie

Kan ik een oppositie baseren op een merkdepot?

Ja, dit is mogelijk. U dient dit dan wel op de formulieren aan te geven. De oppositie zal in dit geval wel ambtshalve opgeschort worden totdat het inschrijvingsnummer bekend is en het merk ingeschreven is.

Indien de oppositie gebaseerd is op een nog niet ingeschreven Benelux-merk, zal BOIP partijen op de hoogte stellen van het begin evenals van het einde van de ambtshalve opschorting. Partijen hoeven BOIP niet op de hoogte te brengen van de inschrijving van het merkdepot, het betreft immers registergegevens die wij zelf beheren.

Indien het echter een internationaal depot of Uniemerkaanvraag betreft, zal BOIP partijen op de hoogte brengen van de start van de ambtshalve opschorting, maar het verzoek aan partijen richten om BOIP op de hoogte te stellen van de inschrijving van het ingeroepen recht, aangezien het registergegevens betreft die niet in beheer zijn bij BOIP. Wij zullen partijen vervolgens het einde van de ambtshalve opschorting bevestigen. BOIP zal overigens wel een periodieke controle in de betreffende registers uitvoeren om vast te stellen of het ingeroepen recht inmiddels ingeschreven is.

Moet ik de indiening van een oppositie online in één keer afronden of kan ik tussendoor stoppen?

Bij onderbreking van de indiening van uw oppositie is het aan te raden deze op te slaan. In de applicatie staat aan de rechterkant ‘aanvraag opslaan’.

De XML gegevens van de indiening van uw oppositie worden dan in uw computer opgeslagen. Als u de indiening van uw oppositie later wilt hervatten, dan kiest u voor ‘opgeslagen aanvraag ophalen'. Het door u in de computer opgeslagen bestand kunt u dan invoegen.

Wat gebeurt er als BOIP gesloten is op de laatste dag van de in acht te nemen termijn?

Indien BOIP gesloten is op de laatste dag van een in acht te nemen termijn, wordt die termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag (te weten 23.59 uur), waarop het geopend is.

Voorbeeld: Een termijn eindigt op een zaterdag, in dat geval kunnen de stukken ingediend worden tot en met maandag 23.59 uur. Een termijn eindigt op zondag 4 juni 2017, in dat geval kunnen de stukken ingediend worden tot en met 6 juni 2017, aangezien 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag) een officiële sluitingsdag van het Bureau was.

Bekijk de Sluitingsdagen

My BOIP

Hoe kan ik met BOIP corresponderen?

Via de My BOIP Berichtenbox kunt u met ons corresponderen over merken, modellen, opposities en wijzigingen. Meer informatie

Voor algemene vragen en informatie: bel of mail met ons Informatiecentrum

Hoe werkt My BOIP?

My BOIP is jouw persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin je eenvoudig al je registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren.  Als je een account aanmaakt, kun je kiezen uit drie soorten:

 • een persoonlijk (privé) account,
 • een account voor een eenmanszaak
 • een bedrijfsaccount.

Voor welk soort account moet ik kiezen?

De keuze voor het soort account bepaalt welke gegevens worden vermeld op jouw aanvragen. Je kunt slechts één keer een keuze maken. Wil je in een later stadium je IE-rechten niet meer op je eigen naam, maar op je bedrijfsnaam of andersom, dan kun je deze overdragen. Je moet dan wel een nieuw account aanmaken voor het bedrijf of de persoon waarnaar je ze overdraagt.

Is je bedrijf een eenmanszaak?

Dan moet je dit aangeven bij het aanmaken van je account, omdat de omschrijving van de naam van een eenmanszaak volgens de wet op een specifieke manier moet gebeuren, namelijk Frida Bloemendaal, handelende onder de naam (h.o.d.n.) Flower specials.

Vraag je registraties voor anderen aan?

In een van de volgende stappen bij het aanvragen van je account kun je aangeven of je het account gaat gebruiken om registraties aan te vragen voor jezelf of voor andere personen of bedrijven (als juridisch tussenpersoon). Vraag je registraties aan voor andere personen of bedrijven, dan gaan wij er vanuit dat je een juridisch tussenpersoon bent die de intellectuele eigendomsrechten van verschillende klanten beheert. Je gegevens worden dan ook vermeld in de openbare gegevens in het register en op de inschrijf- en i-DEPOT bewijzen. Je bent in dat geval ook ons eerste aanspreekpunt voor alle correspondentie.

Ben je eigenaar van verschillende bedrijven? Dan ben je in principe geen juridisch tussenpersoon. In dat geval vraag je voor ieder bedrijf een ander account aan.

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Zorg dat je zelf de nieuwe e-mailgegevens in je account wijzigt, voordat je geen toegang meer hebt tot je oude mailadres. Doe je dit niet, dan heb je geen toegang meer tot je account. De toegang kan niet hersteld worden. Wij raden je aan altijd een alternatief e-mailadres in te voeren.

Waar vind ik de rekeningnummers en bankgegevens van BOIP?

Deze vind je in My BOIP. Log in met je accountgegevens en klik in de linkerbalk op het €-teken. Hier vind je onze bankgegevens.

Waarom kan ik een bepaalde dienst niet afnemen?

Als je account meerdere gebruikers heeft, dan kan het zijn dat de beheerder ervan verschillende rechten heeft toegekend aan verschillende gebruikers. Om toegang te krijgen tot de dienst die je wilt afnemen, moet je contact opnemen met de beheerder van het account binnen je organisatie.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer