Over BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Sinds 1971 

Nederland, België en Luxemburg hanteren al sinds 1971 uniforme regels voor het beschermen van merken van ondernemers. Als economische unie in de Benelux hanteren zij sinds 1975 ook voor het beschermen van tekeningen en modellen dezelfde wetgeving. Met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) uit 2006 werden deze uniforme regels inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen vervangen door een enkel verdrag waarin zowel het merkenrecht als het tekeningen- of modellenrecht systematisch en overzichtelijk geregeld worden. Ondernemers die actief zijn in de Benelux kunnen op basis van dit verdrag het alleenrecht krijgen op hun merk, model of tekening en hierdoor optreden tegen oneigenlijk gebruik. Een geregistreerd merk of model is bovendien meer waard.

 

Visie: Iedere ondernemer zet intellectuele eigendom als strategisch instrument in voor zijn bedrijf.

Sinds het ontstaan van de unieke samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg is BOIP uitgegroeid tot een eigentijdse organisatie. Een expert op het gebied van intellectuele eigendom in de Benelux. We staan in nauw contact met vele nationale en internationale organisaties op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en werken continu aan verbetering van onze dienstverlening.

Lees meer over Organisatie en Beleid

BOIP informeert ondernemers over het belang van intellectuele eigendom. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van een toegankelijke digitale omgeving, waarin ondernemers snel en makkelijk hun registraties kunnen regelen en beheren.

Organisatie

BOIP is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE), een internationale organisatie die bestaat uit drie organen:

  • het Comité van Ministers, het hoogste beslisorgaan van de Benelux-Unie;
  • de Raad van Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie Benelux-landen;
  • het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), verantwoordelijk voor de uitvoering van het BVIE.

 

Missie: Wij zorgen ervoor dat iedere ondernemer zijn intellectuele eigendom in de Benelux op een eenvoudige manier kan beschermen.

Wie zijn wij?

Onze 86 medewerkers werken vanuit een kantoor in Den Haag. Omdat BOIP een onafhankelijke organisatie is mogen wij niet persoonlijk adviseren. Wel maken wij ondernemers graag wegwijs in de wereld van de intellectuele eigendom. Wij bieden directe toegang tot officiële registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux.

Onze medewerkers staan je graag te woord:

BOIP kernwaarden: Bevlogen, open, deskundig en ondernemend.

Advies nodig?

Voor kennis en informatie kun je op werkdagen terecht bij ons Informatiecentrum. Voor persoonlijk advies kun je terecht bij een externe IE-professional.

Wat doet BOIP nog meer?

Bij BOIP registreer je je merk of model in één keer voor de hele Benelux. Dat hebben België, Nederland en Luxemburg zo afgesproken in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Je kunt bij ons ook terecht om je idee vast te leggen in een i-DEPOT.

In opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland voert BOIP ook de Wet Merken BES (WMB) uit. Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing is op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Meer over merkregistratie Caribisch Nederland

Daarnaast verzorgt BOIP in samenwerking met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Sint Maarten (BIP SXM) de merkregistratie voor Sint Maarten.
Meer over merkregistratie Sint Maarten 

Officiële IE-instanties

In vrijwel elk land ter wereld bestaat een officiële instantie zoals BOIP voor het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten. In de Benelux kun je voor het aanvragen van een octrooi bijvoorbeeld terecht bij de nationale diensten in België (FOD Economie), Nederland (Octrooicentrum Nederland) of Luxemburg (Ministère de l'Économie).

Daarnaast zijn er instanties die zich bezighouden met de bescherming van intellectuele eigendom voor grotere gebieden, zoals de Europese Unie (EU):

  • Voor de bescherming van je merk of model in de EU kun je bijvoorbeeld terecht bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), dat is gevestigd in Alicante (Spanje); 
  • Voor het aanvragen van een octrooi in de EU kun je terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), dat verschillende vestigingen heeft in de EU en waarbij 38 lidstaten zijn aangesloten, waarvan 10 landen van buiten de EU;
  • Daarnaast is er de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève (Zwitserland), die de internationale registratie van merken, modellen en octrooien afhandelt en zich inzet voor harmonisatie van IE-wetgeving en -systemen in diverse landen van de wereld.

BOIP onderhoudt nauwe contacten met de diverse IE-organisaties in de Benelux, Europa en daarbuiten.

Samenwerkingen

Naast de officiële IE-instanties werkt BOIP ook samen met diverse kennispartners in België, Nederland en Luxemburg. Dit zijn organisaties die in nauw contact staan met ondernemers, zoals de Kamer van Koophandel in Nederland of de Ondernemersloketten in België. Doel van onze samenwerking met deze instanties is de uitwisseling van kennis en informatie over intellectuele eigendom, ondernemerschap en innovatie. 
Meer over samenwerkingen

Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE)

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) doet aanbevelingen en adviseert BOIP over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) vallen.

De BRIE bestaat uit diverse belanghebbende partijen in de Benelux, zoals de rechterlijke macht, de academische wereld, advocaten, gemachtigden en het bedrijfsleven.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer