Octrooien

Een octrooi (ook wel patent of brevet) beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Patent

Om octrooirecht te krijgen, moet de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn

i-DEPOT

Iedere uitvinding is in principe know-how die de uitvinder geheim wil houden, totdat hij een octrooiaanvraag heeft ingediend. Maar hoe onderhandelt u dan met toekomstige financiële of zakelijke partners? Het vastleggen van uw idee in het i-DEPOT van BOIP kan bewijzen dat u een technisch product of proces als eerste heeft uitgevonden. Het i-DEPOT geeft een datumstempel af en is - tenzij u zelf kiest voor openbaarmaking - niet inzichtelijk voor derden. U kunt het nummer van uw i-DEPOT bijvoorbeeld opnemen in een geheimhoudingsovereenkomst. Dit biedt ruimte om vrijer te onderhandelen met financiële of zakelijke partners. Bij openbaarmaking door een eventuele partner kunt u immers aantonen dat de geheimhoudingsafspraken zijn geschonden. 

Maak uw uitvinding niet openbaar, zolang u nog geen octrooiaanvraag heeft ingediend!  Als u uw uitvinding te vroeg bekend maakt aan het publiek, is deze niet meer nieuw en kunt u geen octrooi krijgen. 

Wat houdt het in?

Een octrooi geeft een tijdelijk monopolie op de uitvinding. U kunt hiermee een ander verbieden de uitvinding te gebruiken. 

Hoe lang geldig?

Een octrooirecht is maximaal twintig jaar geldig. 

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen u daarom wel informeren, maar kunnen geen persoonlijk advies geven. Een externe octrooi-professional kan u wel adviseren over de beste bescherming via octrooirechten. In Nederland moet u hiervoor bij de Orde van Octrooigemachtigden zijn. In België vindt u een lijst van erkende octrooigemachtigden op de website van de FOD Economie. In Luxemburg vindt u een overzicht op de website van le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Waarom een octrooi aanvragen?

  • Een octrooi geeft u de kans de hoge kosten van onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen
  • U kunt een octrooi in licentie geven of verkopen.
  • Met een octrooi kunt u andere partijen van de markt houden.

Welk recht heeft u?

De eigenaar (houder) van een octrooi mag gedurende een bepaalde periode (maximaal 20 jaar) als enige de uitvinding gebruiken, produceren, verkopen en in- of uitvoeren.

Is mijn idee nieuw?

Een uitvinding is niet nieuw, als iemand anders hetzelfde heeft uitgevonden of er al octrooi op heeft aangevraagd. In dat geval is het verstandig om uw innovatietraject te herzien, bijvoorbeeld door een verbetering aan te brengen in een bestaande uitvinding. Ook kunt u contact opnemen met de octrooihouder om eventueel samen te werken en een licentie af te nemen. 

Via gespecialiseerde databanken kunt u nagaan voor welke uitvindingen al een octrooi is aangevraagd. U kunt dit zelf doen, maar het kan verstandig zijn om hiervoor een Octrooi-specialist in de arm te nemen. In Nederland moet u hiervoor bij de Orde van Octrooigemachtigden zijn. In België vindt u een lijst van erkende octrooigemachtigden op de website van de FOD Economie. In Luxemburg vindt u een overzicht op de website van le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

 

Is mijn idee inventief?

Een uitvinding is inventief als het een origineel idee is dat voor een deskundige of vakman niet makkelijk te bedenken is. Het mag niet voor de hand liggen. Wat overigens niet automatisch betekent dat een uitvinding ingewikkeld moet zijn. Ook een eenvoudige oplossing voor een probleem kan inventief zijn.

Is mijn idee industrieel toepasbaar?

Een uitvinding is technisch toepasbaar als het een technische oplossing biedt voor een technisch probleem. U kunt dus geen octrooi krijgen op bijvoorbeeld een dienst, een rekenmethode, een wetenschappelijke theorie of een idee dat niet duidelijk is uitgewerkt. 

Octrooien in België

FOD Economie
K.M.O., Middenstand en Energie
Dienst voor de Intellectuele Eigendom
City Atrium C 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel

T + 32 2 277 90 11
E piie.contact@economie.fgov.be
Site web: economie.fgov.be

Octrooien in Nederland

Wat kunt u met octrooien?

Met een octrooi beschermt u een uitvinding op een technisch product of proces. Octrooien kunnen ook informatie leveren die bijdraagt aan uw innovatieproces. Vragen die beantwoord kunnen worden door informatie uit octrooien zijn bijvoorbeeld:

  • Welke oplossingen zijn al eerder bedacht?
  • W​​​ie zijn mijn concurrenten?
  • Wie zijn mijn potentiele samenwerkingspartners?

Octrooicentrum Nederland (OCNL) helpt u bij deze en andere vragen over octrooien. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, met workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs. Een overzicht van de voorlichtingsdiensten van OCNL vindt u op de website van RVO.

Octrooi aanvragen

Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u bescherming wilt. Het aanvragen van octrooi kan per land apart of in een keer voor een aantal landen tegelijk.

 Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland (OCNL). 

Contact

 De Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland helpt u graag bij uw vragen over octrooien. Bel 088 042 42 42 (kies 5 en dan 3).

Octrooien in Luxemburg

Contact

Office de la propriété intellectuelle

Ministère de l’Économie
19-21, boulevard Royal
L-2914 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-84113
E-mail: dpi@eco.etat.lu 
Collaborateurs
Site web: luxembourg.public.lu

Institut de la propriété intellectuelle (IPIL)

134, route d'Arlon 
L-8008 Strassen 
E-mail: info@ipil.lu
Site web: www.ipil.lu