Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en i-DEPOT vanaf 1 januari 2018. Welke tarieven wilt u bekijken?

Tarieven voor

Basistarieven

In onderstaande tabel vindt u de basistarieven voor het aanvragen van een modelregistratie. Klik voor de exacte tarieven op één van onderstaande tabs.

Modelregistratie aanvragen voor 5 jaar v.a. € 150
Modelregistratie verlengen met 5 jaar v.a. € 102

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Registreren

 

Indienen van de aanvraag voor 1 model € 150

 

 • bij 2e t/m 10e tekening of model
 • bij 11e t/m 20e tekening of model
 • bij 21e t/m 50e tekening of model

 

 • € 75
 • € 38
 • € 32
Toeslag voor toevoegen kenmerkende eigenschappen € 42
Opschorting publicatie € 40

Verlengen

Online verlenging 1e tekening of model (via My BOIP) € 102
 • bij 2e t/m 10e tekening of model
 • bij 11e t/m 20e tekening of model
 • bij 21e t/m 50e tekening of model
 • € 51
 • € 25
 • € 21
Toeslag voor aanvragen verlenging en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum € 12

Wijzigen

Overdracht, licentie, pandrecht of beslag

 • eerste model
 • tweede tot en met vijfde model
 • elk volgende model

 

 • € 56
 • € 28
 • gratis
Doorhaling licentie of pandrecht, opheffing beslag gratis

Wijziging of aanstelling van gemachtigde na registratie

 • eerste model
 • tweede tot en met vijfde model
 • elk volgende model van dezelfde houder
 • tweede tot en met vijfde model van verschillende houders
 • elk volgende model van verschillende houders

 

 • € 24
 • € 12
 • gratis
 • € 12
 • € 2
Wijziging naam en/of adres van een deposant, gemachtigde, modelhouder of licentiehouder gratis

Herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na registratie

 • eerste model
 • elk volgende model

 

 • € 20
 • € 10
Inschrijving vordering tot opeising van een tekening of model € 12

Overig

Bewijs van registratie aanvragen

Afschrift

 • gewaarmerkt, per registratie
 • bewijzen van voorrang
 • kopieën van stukken, niet gewaarmerkt, per bladzijde
 • kopieën van stukken, gewaarmerkt, per bladzijde
 • vertaling van openbaar depot of registratie vanuit het Engels naar het Nederlands of Frans

 

 • € 19
 • € 15
 • € 5
 • € 18
 • € 0,22 per woord